دفتر وکالت مهدی نوری بلاگ

موافقتنامه توسعه مدیریت اطلاعات بلایا 1 0

موافقتنامه توسعه مدیریت اطلاعات بلایا 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا شماره۴۹۸/۹۱۴۶۸         ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۶۷۸۳/۵۵۶۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ در اجرای اصل...

موافقتنامه ایران کرواسی امور گمرکی 1 0

موافقتنامه ایران کرواسی امور گمرکی 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی ایران کرواسی امور گمرکی دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه ایران و کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی شماره ۱۱/۲۷۳۷۸ـ۵۳۰ ۱۴۰۲/۴/۱۰ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه...

موافقتنامه ايران عراق ماليات مضاعف 1 0

موافقتنامه ايران عراق ماليات مضاعف 1

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه ايران عراق ماليات مضاعف دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بين ايران و عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف شماره۲۱۶۶۹/۱۲۰          ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي...

سرمایه گذاری ایران مجارستان 1 0

سرمایه گذاری ایران مجارستان 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان سرمایه گذاری ایران مجارستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران مجارستان شماره۳۷۳/۶۲۸۸۴ ۱۳۹۸/۸/۱۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۴۹۴۱/۱۳۵۵۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل...

قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ 1 0

قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ 1

قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه تسهیل تجارت دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه شماره۳۷۱/۷۲۸۹۷                        ۱۳۹۸/۹/۱۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۳۰۶۷۷...

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه 1 0

قانون نقل و انتقال سوابق بیمه 1

 قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص سوابق بیمه دانلود فایل WORD قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص شماره ۱۱/۱۴۶۹۵ـ۱۴۷ ۱۴۰۲/۲/۳۰ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق...

قانون موافقتنامه چابهار 1 0

قانون موافقتنامه چابهار 1

قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) موافقتنامه چابهار دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی ایران، افغانستان و هند (موافقتنامه چابهار شماره۳۰۰/۸۳۸۱۰             ۱۳۹۶/۱۰/۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران...

مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 1 0

مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 1

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی تحلیل سامانه های کاربردی دانلود فایل WORD قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی شماره۲۵/۴۷۶۷۲          ۱۳۹۹/۷/۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۹۴۲/۲۲۵۱ مورخ...

قانون عضویت در مجمع مقامات مالیاتی 1 0

قانون عضویت در مجمع مقامات مالیاتی 1

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مجمع مقامات مالیاتی دانلود فایل WORD قانون عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی شماره۲۵۴/۷۸۵۰۲                     ۱۳۹۶/۹/۱۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۴۰۳۳/۱۶۴۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ...

قانون تخلفات کارکنان نیروهای مسلح 1 0

قانون تخلفات کارکنان نیروهای مسلح 1

قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح تخلفات کارکنان نیروهای مسلح دانلود فایل WORD قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح شماره۶۶/۶۵۹۴                       ۱۳۹۶/۲/۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۹۸۵۹/۱۴۲۶۷۳ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۸ در اجرای اصل یکصد و...