آيين‌نامه جذب سازمان تعزيرات حکومتي 1

آيين‌ نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء  و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
تعزيرات حکومتي
دانلود فایل WORD آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
فصل اول ـ جذب و انتصاب رؤساء و اعضاي شعب
ماده ۱ـ شرايط عمومي و اختصاصي جذب و انتصاب رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي که از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود، به شرح زير مي‌ باشد:
الف ـ شرايط عمومي:
۱ـ تابعيت اصلي جمهوري اسلامي ايران.
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت.
۳ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه.
۴ـ عدم وابستگي تشکيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني يا قطع وابستگي به آنها.
۵ ـ طهارت مولد.
۶  ـ داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي تصدي رياست و عضويت شعبه.
۷ـ نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر.
۸ ـ حسن شهرت، اخلاق و امانتداري.
۹ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان.
۱۰ـ داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت.
۱۱ـ داشتن حداقل (۲۵) و حداکثر (۴۰) سال تمام.
 ب ـ شرايط اختصاصي:
دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي پيوسته در رشته حقوق يا علوم قضايي از دانشگاه‌هاي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش‌آموختگان سطح سه حوزوي و بالاتر از حوزه‌هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه‌هاي علميه.
تبصره ـ دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي بالاتر به شرطي مي‌توانند در آزمون ورودي شرکت نمايند که مدرک کارشناسي آنان در يکي از رشته‌هاي مذکور در بند (ب) ماده (۱) يا حوزوي باشد.
ماده۲ـ رؤساء و اعضاي شعبي که تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در شعب مذکور شاغلند، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با مقررات آن مورد تطبيق قرار مي‌گيرند و در صورت انطباق، پس از کسب نصاب علمي در آزمون و موفقيت در مصاحبه حسب شرايط به عنوان رئيس يا عضو شعبه پذيرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعايت ساير مقررات در ساير بخش‌هاي اداري و غيرقضايي بلامانع است.
تبصره۱ـ مدرک تحصيلي فقه و مباني حقوق رؤساء و اعضاي شعب موضوع اين ماده، مدرک معتبر موضوع بند (ب) ماده (۱) محسوب مي‌شود.
تبصره۲ـ دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ساير رشته‌ها، به شرط داشتن چهار سال سابقه تصدي در شعب و ساير شرايط مذکور در ماده(۱) مي‌توانند در آزمون شرکت کنند.
تبصره۳ـ به ميزان سابقه خدمت افراد موضوع اين ماده به حداکثر سن موضوع جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) افزوده مي‌شود.
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
شماره ۱۵۴۵۵۴/ت۵۱۶۵۴هـ                                                 ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصويب کرد:
تبصره (۲) ماده (۲) آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه‍ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ حذف و عنوان تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح مي‌شود.
 معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده۳ـ جذب داوطلبان تصدي رياست و عضويت شعبه از ميان متقاضيان داراي شرايط عمومي و اختصاصي و از طريق آزمون عمومي کتبي و مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي، با نظارت کميسيون موضوع ماده (۴)صورت مي‌ پذيرد.
ماده۴ـ کميسيون جذب و انتصاب رؤساء و اعضاي شعب سازمان به منظور تعيين زمان و نحوه برگزاري آزمون کتبي و مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي متقاضيان جديد، برگزاري آزمون رؤساء و اعضاي شعب شاغل فعلي، بررسي و تعيين نمره متقاضيان و اعلام‌نتيجه به مراجع نظارتي سازمان جهت بررسي صلاحيت افراد پذيرفته شده در آزمون، از افراد زير تشکيل مي‌ گردد:
۱ـ رئيس سازمان (رئيس کميسيون)
۲ـ نماينده وزير دادگستري
۳ـ نماينده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
۴ـ معاون توسعه مديريت و منابع سازمان (دبير کميسيون)
۵ ـ معاون حقوقي و نظارت سازمان
۶ ـ مديرکل حراست سازمان
تبصره۱ـ تصميمات کميسيون که با اکثريت آراء اتخاذ مي‌شود پس از تأييد وزير دادگستري لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ در غياب رئيس کميسيون، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان، رياست آن را به عهده خواهد داشت.
ماده۵ ـ داوطلباني که در آزمون کتبي حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره را کسب نمايند براي انجام مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي دعوت مي‌شوند. کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) کل نمره در مصاحبه نيز الزامي است.
تبصره ـ داوطلبان، حداکثر دو بار مي‌‍‌توانند در مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي شرکت نمايند و در صورت عدم قبولي بايد مجدداً در آزمون کتبي شرکت کنند.
ماده۶ ـ چنانچه کميسيون موضوع ماده (۴)، صلاحيت داوطلب را احراز نکند يا رد نمايد، مراتب به‌ وسيله دبيرخانه کميسيون به‌ طور کتبي به وي ابلاغ خواهد شد و داوطلب مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم کميسيون، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبيرخانه تسليم نمايد. اعتراض وي توسط کميسيون تجديدنظر متشکل از افراد زير مورد بررسي و اتخاذ تصميم قطعي قرار مي‌ گيرد:
۱ـ رئيس سازمان
۲ـ معاون حقوقي وزير دادگستري
۳ـ نماينده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور
۴ـ يکي از رؤساي شعب عالي به انتخاب وزير دادگستري
۵ ـ مديرکل ارزيابي عملکرد سازمان
تبصره ـ تصميمات کميسيون ياد شده که با اکثريت آراء اتخاذ مي‌شود، پس از تأييد وزير دادگستري لازم‌الاجراء است.
ماده۷ـ پذيرفته‌ شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره کارآموزي را در محلي که سازمان تعيين مي‌ نمايد طي کنند.
تبصره ۱ـ کارآموز موظف است در دوره‌هاي آموزشي سازمان شرکت نمايد.
تبصره۲ـ محتواي آموزشي مورد نياز دوره کارآموزي شامل پودمان‌ها، عناوين، سرفصل‌ها و ساعات آموزشي، نحوه ارزشيابي آموزشي و دوره‌ها و محل برگزاري، توسط شوراي آموزش سازمان تعيين مي‌ گردد.
تبصره۳ـ دوره کارآموزي به صورت تمام وقت مي‌باشد و هرگونه اشتغال يا تحصيل در طول دوره ممنوع است.
ماده۸ ـ در پايان دوره کارآموزي، اختبار پايان دوره توسط کميسيون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقيت، احکام تصدي شعبه توسط رئيس سازمان صادر خواهد شد.
ماده۹ـ داوطلباني که براي خدمت در استان يا استان‌هاي معيني پذيرفته مي‌ شوند، موظفند در همان استان خدمت کنند.
تبصر ه ـ سازمان در تعيين محل خدمت رؤساء و اعضاي شعب و جابجايي آنان مجاز است.
ماده۱۰ـ سازمان موظف است براي راه‌اندازي اداره تعزيرات در شهرستان‌هايي که فاقد اداره بوده و ايجاد آن ضروري باشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نيروي انساني موردنياز و شکل‌ گيري آن را از معاونت‌هاي برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌ جمهور اخذ نمايد.
فصل دوم ـ تشکيل شعب ويژه
ماده۱۱ـ به منظور رسيدگي و صدور رأي در پرونده‌ هاي تخلفاتي قاچاق کالا و ارز، شعبي از سازمان به عنوان شعب بدوي ويژه قاچاق اختصاص مي‌ يابد.
تبصره۱ـ شعبه بدوي ويژه با حضور يک نفر رئيس تشکيل مي‌گردد.
تبصره۲ـ رئيس سازمان مي‌تواند برحسب ميزان پرونده‌ها و تعداد شعب ويژه، به تعداد کافي عضو علي‌البدل بدوي تعيين نمايد. عضو علي‌ البدل در غياب رؤساي شعب تعزيرات يا حسب ارجاع رؤساي ادارات، وظيفه رسيدگي دارد و مانند رئيس شعبه داراي اختيار رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌ هاست.
تبصره۳ـ رئيس سازمان مي‌تواند از عضو علي‌ البدل در اجراي احکام و بازرسي نيز استفاده نمايد.
ماده۱۲ـ شعب تجديدنظر ويژه قاچاق با حضور يک نفر رئيس و دو نفر مستشار تشکيل مي‌گردند. جلسه شعب ياد شده با حضور رئيس و حداقل يکي از مستشاران رسميت‌ يافته و رأي صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره ـ رئيس سازمان مي‌ تواند براي شعب تجديدنظر ويژه، عضو علي‌ البدل تجديدنظر (قاضي و مستشار) تعيين نمايد.
ماده۱۳ـ شعب تجديدنظر ويژه قاچاق به صورت متمرکز در ستاد سازمان تشکيل مي‌شود. در صورت درخواست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به تشخيص رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري، شعب تجديدنظر ويژه بنا به ضرورت در استان‌هاي داراي اولويت و گلوگاه‌ ها تشکيل خواهد شد.
فصل سوم ـ نحوه انتصاب رؤساء و اعضاي شعب ويژه
ماده۱۴ـ رؤساي شعب بدوي ويژه قاچاق از بين رؤساء يا اعضاي شعب سازمان که حداقل داراي سه سال سابقه خدمت در تصدي شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي‌ شوند.
ماده۱۵ـ رؤساي شعب تجديدنظر ويژه قاچاق به پيشنهاد رئيس سازمان با تأييد وزير دادگستري از بين قضاتي که حداقل داراي پايه نه (۹) قضايي باشند، پس از موافقت رئيس قوه‌ قضاييه و با ابلاغ ايشان منصوب مي‌گردند.
تبصره ـ در صورت تعدد شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رئيس شعبه اول تجديدنظر با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري به عنوان رئيس شعب تجديدنظر ويژه منصوب مي‌شود.
ماده۱۶ـ مستشاران و اعضاي علي‌البدل تجديدنظر ويژه قاچاق از بين رؤساي شعب سازمان که حداقل هشت سال سابقه تصدي شعبه داشته باشند با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري منصوب مي‌گردند.
فصل چهارم ـ فوق‌العاده ويژه
ماده۱۷ـ در اجـراي تبصره (۱) مـاده (۱۱) قـانون مبارزه با قاچـاق کـالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و با لحاظ اعداد مبناي گروه‌ هاي شغلي يک تا هشت موضوع آيين‌نامه تعيين گروه هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات به شماره 20/2/13899000/6226/100 مورخ 1389/2/20 و اصلاحيه بعدي آن به شماره ۱۰۰/۳۴۶۲۵/۹۰۰۰ مورخ 1393/6/8 موضوع تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و توجه به تصويب‌ نامه شماره ۱۷۴۲/۹۰/ت۱۰۶ه‍ـ مورخ 1390/1/28 و اصـلاحات بعدي آن راجـع به پرداخـت فوق‌ الـعاده ويژه قضات و با در نظر گرفتن سنوات تصدي رياست و عضويت شعبه به شرح مندرج در ماده (۱۸)، فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ موارد زير به‌عنوان سنوات‌ خدمت مرتبط در محاسبه سنوات‌ خدمت لحاظ مي‌ شود:
۱ـ مدتي که شاغل مستقيماً در شعب تعزيرات حکومتي به عنوان رئيس يا عضو اشتغال داشته و همچنين در مشاغل مديريتي و حقوقي مرتبط با امور شعب و يا به عنوان مشاور يا کارشناس حقوقي در حوزه‌ هاي موضوع ماده (۲۴) در سازمان فعاليت داشته است.
۲ـ سنوات قضايي
۳ـ مدت کارآموزي.
ماده۱۸ـ گروه‌ هاي شغلي با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتي در امور شعب و تخصص، سطح تحصيلات، توانمندي، نتايج ارزشيابي آنان، شرايط جغرافيايي و سختي و پيچيدگي کار و عدم نقض بيش از پانزده درصد (۱۵%) آراء در مراجع بالاتر در هر گروه شغلي و با عنايت به عناوين مرتبط با امور شعب در سازمان، به شرح زير تعيين مي‌ گردد:
۱ـ گروه شغلي يک: عضو علي‌ البدل شعبه بدوي، رئيس اجراي احکام
۲ـ گروه شغلي دو (حداقل ۲ سال): رئيس و عضو علي‌البدل شعبه بدوي، رئيس اجراي احکام
۳ـ گروه شغلي سه (حداقل ۶ سال): رئيس شعبه بدوي، مستشار و عضو علي‌البدل شعبه تجديدنظر مرکز استان، رئيس و اعضاي علي‌ البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجراي احکام مرکز استان
۴ـ گروه شغلي چهار (حداقل ۱۰ سال): رئيس شعبه بدوي، رئيس، مستشار و عضو علي‌ البدل شعبه تجديدنظر مرکز استان، رئيس و اعضاي علي‌ البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجراي احکام مرکز استان
۵ ـ گروه شغلي پنج (حداقل ۱۴ سال): رئيس شعبه بدوي، رئيس، مستشار و عضو علي‌ البدل شعبه تجديدنظر مرکز استان، رئيس و اعضاي علي‌ البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، مستشاران شعب عالي، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان، معاون اجراي احکام مرکز استان
۶ ـ گروه شغلي شش (حداقل ۱۸ سال): رئيس شعبه تجديدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالي، مديران کل تعزيرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۷ ـ گروه شغلي هفت (حداقل ۲۲): رئيس شعبه تجديدنظر مرکز استان، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالي، مديران کل تعزيرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مرکز استان
۸ ـ گروه شغلي هشت (حداقل ۲۶): مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساي شعب عالي، مديران کل تعزيرات استان
تبصره۱ـ در صورت افزايش ضريب فوق‌العاده ويژه قضات موضوع گروه‌هاي مندرج در تبصره ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ضريب فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان موضوع اين آيين‌ نامه نيز به همان نسبت افزايش مي‌يابد.
تبصره۲ـ رئيس سازمان در بالاترين گروه شغلي قرار مي‌ گيرد.
ماده۱۹ـ رؤساي شعب گلوگاه‌ هاي مستقر در ايست و بازرسي‌ هاي نيروي انتظامي، به ازاي دو سال يا بيشتر خدمت تمام وقت در اين مناطق، حداکثر براي يک بار در يک گروه بالاتر قرار مي‌ گيرند.
ماده ۲۰ـ به رؤساء و اعضاي شعب شاغل در مناطق مرزي خطرپذير و يا شعبي که به پرونده‌ هاي خاص و ويژه رسيدگي مي‌نمايند با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري حداکثر تا دو گروه بالاتر اعطا مي‌ گردد.
تبصره ـ افراد مشمول مواد (۱۹) و (۲۰) به ميزان گروه ارتقاء يافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتي معاف مي‌ باشند.
ماده۲۱ـ رؤساء و اعضاي شعبي که بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار مي‌ گيرند مادامي که در آن گروه فعاليت داشته باشند فقط از ما‌به‌ التفاوت فوق‌العاده ويژه متعلقه بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند نمود.
تبصره۱ـ دارندگان مدرک تحصيلي دکتري در بدو استخدام از مزاياي يک گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره۲ـ مدت مرخصي بدون حقوق، انفصال موقت، تعليق جز در مواردي که منجر به منع تعقيب يا برائت شود و همچنين مأموريت آموزشي تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواهد شد.
ماده۲۲ـ رئيس سازمان مي‌ تواند فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعبي را که با توجه به گزارش بازرسان و مديران مربوط و آمار عملکرد و کيفيت کار و فعاليت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداکثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد (۵۰%) تقليل دهد.
ماده۲۳ـ به رؤساء و اعضاي شعبي که به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده يا مي‌ شوند فوق‌العاده ويژه پرداخت نخواهد شد.
ماده۲۴ـ اعضاي شعب سازمان که به صورت مأمور در سمت‌هاي زير اشتغال دارند از فوق‌العاده موضوع اين آيين‌نامه برخوردار مي‌شوند:
۱ـ معاونان سازمان
۲ـ دفتر رسيدگي به شکايات موضوع تبصره ماده (۲۳) آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي ـ مصوب ۱۳۷۳ـ
۳ـ دفتر مديريت عملکرد
۴ـ دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ دفتر نظارت بر اجراي احکام
۶ ـ دفتر حقوقي
۷ـ دفتر هماهنگي امور استان‌ها
تبصره ـ در دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً از رؤساء و اعضاي شعب ويژه قاچاق استفاده مي‌ شود.
اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهور
اصلاح آيين نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ويژه رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي
شماره۲۰۳۳۲/ت۵۲۰۹۷هـ                                            ۲۲/۲/۱۳۹۵
وزارت دادگستري
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۹/۲/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۶۵۷۱/۰۱/۹۴ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۴ وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
آيين نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ويژه روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي موضوع تصويب نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹هـ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ و اصلاحيه بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
۱ـ به انتهاي جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) عبارت «براي جذب» اضافه مي‌شود.
۲ـ بند (ب) ماده (۱) به شرح زير اصلاح مي شود:
ب ـ شرايط اختصاصي:
دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته حقوق، فقه و مباني حقوق يا علوم قضايي از دانشگاه‏ ها و مراکز آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش‏آموختگان سطح دو حوزوي و بالاتر از حوزه ‏هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه‏ هاي علميه.
۳ـ ماده (۲) به شرح زير اصلاح و تبصره (۱) آن حذف و عنوان تبصره (۲) به تبصره اصلاح مي شود.
ماده۲ـ رؤسا و اعضاي شعبي که قبل از تصويب اين آيين‏ نامه در سازمان شاغل بوده و هم اکنون نيز در سازمان شاغل مي ‏باشند، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه با مقررات موضوع ماده (۱) اين آيين نامه مورد تطبيق قرار مي‏ گيرند و در صورت انطباق و موفقيت در مصاحبه حسب شرايط به‏ عنوان رييس يا عضو شعبه پذيرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعايت ساير مقررات در ساير بخش ‏هاي اداري و غيرقضايي بلامانع است.
۴ـ ماده (۴) به شرح زير اصلاح و يک بند عنوان بند (۷) به ترتيب زير به ماده يادشده اضافه مي شود:
ماده۴ـ کميسيون جذب و انتصاب رؤسا و اعضاي شعب سازمان به منظور تعيين زمان و نحوه برگزاري آزمون کتبي متقاضيان جديد و همچنين مصاحبه با آنان و رؤسا و اعضاي شعب شاغلان فعلي، بررسي و تعيين نمره متقاضيان و اعلام نتيجه به مراجـع نظارتي سازمان جهت بررسي صـلاحيت افراد پذيرفته شده، از افراد زير تشکيل مي ‏گردد:
۷ـ مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۵ ـ تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره۱ـ کارآموز موظف است در دوره‌هاي آموزشي، نظري و عملي، مطابق دستورالعمل مصوب رئيس سازمان شرکت نمايد.
۶ ـ در ماده (۱۷) بعد از عبارت «راجع به پرداخت فوق‏ العاده ويژه قضات» عبارت «به مشمولان موضوع مواد (۱) و (۲)»  اضافه مي‏شود.
۷ـ در کليه مواد و تبصره هاي آيين نامه، عبارات «معاونت برنامه‏ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور» و «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور»، به عبارت «سازمان مديريت و برنامه  ‏ريزي کشور» اصلاح مي شود.
معاون اول رئيس‌ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5639
آيين‌ نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حکومتي

آيين‌ نامه جذب شعب سازمان تعزيرات حکومتي

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *