آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی 1

آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
سفر کاری
دانلود فایل WORD آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
شماره۴۹۸۹/ت۵۱۸۶۰هـ                                                   ۲۲/۱/۱۳۹۵
وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
سازمان مديريت و برنامه­ ريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه ۱۸/۱/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ وزارت کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين­نامه سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور
ماده۱ـ به‏ منظور نظارت، هماهنگي و تصميم‏ گيري درخصوص سفر کاري اعضاي شوراهاي‏ اسلامي محلي به خارج از کشور کميسيوني به ‏رياست معاون ذي‌ ربط وزارت کشور و با عضويت نماينده شوراي‌ عالي استان‏ ها و نمايندگان تام ‏الاختيار سازمان مديريت و برنامه ‏ريزي کشور، وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تحت عنوان کميسيون مرکزي سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور که در اين آيين‏ نامه به اختصار «کميسيون مرکزي» ناميده مي‌ شود، تشکيل و دبيرخانه آن در وزارت‏ کشور تشکيل‏ مي‌ شود.
تبصره ـ سفرهايي که به دعوت مقام ‏ها يا مراجع خارج از کشور از اعضاي شوراهاي اسلامي محلي، به‏ عنوان عضو شورا به عمل مي ­آيد و هزينه‏ هاي آن توسط دعوت‏ کننده تأمين مي شود نيز مشمول اين ماده است.
ماده۲ـ کارگروه استاني سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي محلي به خارج از کشور که در اين آيين ‏نامه به اختصار «کارگروه استاني» ناميده مي‏ شود، با ‏عضويت استاندار يا نماينده تام ‏الاختيار وي (رييس)، رييس شوراي اسلامي استان، نمايندگان تام ‏الاختيار رييس سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان، اداره‏ کل اطلاعات استان و نمايندگي وزارت امور خارجه در استان تشکيل مي‏شود. اين کارگروه پيشنهاد دهنده نهايي سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي استان به کميسيون مرکزي است و دبيرخانه آن در استانداري تشکيل مي ‏شود.
ماده۳ـ شوراهاي اسلامي متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاري اعضاي خود را همراه با تعداد اعضاي مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل يک ماه قبل از سفر به دبيرخانه کارگروه استاني تحويل دهند و کارگروه استاني موظف است مدارک ياد شده را حداقل بيست روز قبل از سفر، به دبيرخانه کميسيون مرکزي تحويل دهد.
تبصره ـ پس ‏از موافقت کميسيون‏ مرکزي با انجام سفر، دبيرخانه کارگروه استاني موظف است با هماهنگي اداره‏ کل اطلاعات استان و نمايندگي وزارت امورخارجه در استان، نسبت ‏به برگزاري جلسه توجيهي قبل از انجام سفر اقدام کند.
ماده۴ـ تأ‌مين اعتبار سفر کاري اعضاي شوراهاي اسلامي در تمام سطوح، بر اساس دستورالعملي که توسط وزارت کشور تهيه و ابلاغ مي‏ شود، بر عهده شوراي مربوط است.
ماده۵ ـ هيأت‌ هاي اعزامي موظفند پس از انجام سفر کاري، گزارش سفر، اقدامات و مذاکرات انجام ‏شده را به دبيرخانه ‏کارگروه استاني‏ و دبيرخانه کميسيون مرکزي ارسال کنند.
ماده۶ ـ رعايت مقررات ‏و شئونات‏ جمهوري‏ اسلامي ‏ايران از سوي کليه اعضاي شوراهاي اسلامي اعزامي مشمول اين آيين ‏نامه، لازم ‏الاجرا است.
ماده۷ـ انجام هرگونه سفر خارجي بدون طي مراحل قانوني ياد شده در اين آيين‌ نامه از مصاديق ماده (۸۲) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ و اصلاحات بعدي آن است و هيأت ‏هاي حل اختلاف و رسيدگي به شکايات شوراهاي اسلامي ذي‌ ربط موظف به رسيدگي به تخلفات مربوط هستند.
ماده۸ ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آيين ‏نامه بر عهده کميسيون مرکزي است.
ماده۹ـ تصويب­ نامه‏ هاي شماره ۳۶۸۱۴/ت۲۳۸۹۲هـ مورخ ۱/۷/۱۳۸۲ و شماره ۳۷۴۷/ت۳۰۴۶۳هـ مورخ ۵/۲/۱۳۸۳ لغو مي‏ شوند.
معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5671
آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور

آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *