آیین نامه حمایت بیمه ای مادران غیرشاغل 1

آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری
مادران غیرشاغل
دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری
شماره۲۴۳۱۰۵/ت۶۰۸۱۰هـ              ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ثبت احوال کشور ـ معاونت رئیس­ جمهور در امور­ زنان و خانواده
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۳۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۲۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ـ آیین ­نامه اجرایی حمایت بیمه­ ای از مادران غیرشاغل (خانه ­دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری را به شرح زیر تصویب کرد :
آیین ­نامه اجرایی حمایت بیمه ­ای از مادران غیرشاغل (خانه ­دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری
ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:
۱ـ قانون: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ
۲ـ صندوق: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر.
۳ـ بیمه شده/ متقاضی: مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری که در صورت برخورداری از شرایط این آیین­ نامه، عضو صندوق و مشمول این آیین نامه می ­باشند.
۴ـ روستایی: کسی که به طور ثابت در روستا (موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ) ساکن است.
۵ ـ عشایر: کسی که ساکن بخش عشایری موضوع ماده (۵) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ است.
۶ ـ حق بیمه: درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه که بر اساس درآمد ماهیانه سطح یک صندوق از بابت هر بیمه­ شده توسط دولت به صندوق پرداخت می شود.
۷ـ مستمری: وجهی که مطابق قوانین و مقررات صندوق به بیمه­ شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنها پرداخت می­ شود.
۸ ـ مستمری­بگیر: فردی که طبق قوانین و مقررات صندوق، مشمول دریافت یکی از انواع مستمری (سالمندی، بازماندگان و از کارافتادگی کلی) شده است.
۹ ـ افراد تحت تکفل: افرادی که طبق قوانین و مقررات صندوق، واجد شرایط تحت تکفل بیمه­ شده اصلی هستند.
ماده۲ـ متقاضیان به شرط احراز تمامی بندهای زیر، از حمایت­ های موضوع این آیین ­نامه بهره­ مند می­ شوند:
۱ـ شرط سنی برای عضویت مشمولین این آیین­نامه حداکثر (۵۰) سال است.
۲ـ متقاضی، در زمان ثبت درخواست، بیمه ­پرداز (بیمه اجباری) یا مستمری بگیر اصلی هیچ یک از صندوق های بیمه اجتماعی نباشد.
تبصره ـ امکان بهره­ مندی از مزایای این آیین ­نامه برای آن ­دسته از متقاضیان که در زمان اقدام به عضویت، بیمه­ شده صندوق باشند، فراهم است.
۳ـ هر سه فرزند از یک مادر متولد شده و در زمان عضویت مادر، در قید حیات باشند .
۴ـ در زمان عضویت، نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر (شوهر متقاضی) یا فرزند سوم و بیشتر، باید بالای (۲/۵) نباشد.
۵ ـ فرزندان متقاضی (حداقل سه فرزند) باید دارای تابعیت ایرانی باشند.
ماده۳ـ چنانچه بیمه ­شده در ایام بیمه پردازی، صاحب فرزند چهارم و پنجم گردد، به ازای هر فرزند دو سال سابقه متصل به سنوات بیمه پردازی ناشی از اجرای این آیین­ نامه اضافه می ­شود.
ماده۴ـ در صورت عدم صحت مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید استعلام های صورت ­گرفته از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان ثبت احوال کشور و سایر مراجع ذی صلاح، بیمه شده از حمایت­ های موضوع این آیین ­نامه خارج خواهد شد و در صورت ارائه مدارک و مستندات قانونی، بیمه شده مطابق ضوابط، مشمول این آیین نامه قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ در هر مرحله از عضویت، چنانچه ثابت شود که بیمه شده شرایط قانونی مندرج در این آیین­ نامه را نداشته است، وی هیچ حقی نسبت به سوابق بیمه ­ای نخواهد داشت و تمامی مبالغ پرداختی از بیمه ­شده دریافت و مطابق ضوابط قانونی با او رفتار می­ شود.
ماده۵ ـ سازمان ثبت احوال کشور و تمامی صندوق ها، دستگاه ها و نهادهای مرتبط با موضوع اجرای این آیین ­نامه موظفند، زیرساخت های لازم برای اخذ استعلام برخط و رایگان جهت دسترسی صندوق به تمامی اطلاعات هویتی مشمولین این آیین­ نامه و افراد تحت تکفل ایشان را فراهم نمایند.
ماده۶ ـ مجموع حق بیمه قابل پرداخت مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۲۱) قانون، شامل حق بیمه سهم بیمه­ شده (پنج درصد (۵%)) و دو برابر آن به­ عنوان سهم و کمک دولت (ده درصد (۱۰%))، به صور ت صددرصدی (۱۰۰%) (پانزده درصد (۱۵%))، توسط دولت پرداخت می­ شود.
ماده۷ـ منابع قابل تخصیص جهت اجرای این آیین ­نامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۲۱) قانون و سایر منابع مجاز در بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تعیین و تخصیص می ­یابد.
ماده۸ ـ نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمۀ بیمه­ شدگان مشمول این آیین­ نامه به ­صندوق های بیمه ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق ها و ضوابط این آیین نامه خواهد بود.
ماده۹ـ تعهدات قابل ارائه اعم از کوتاه ­ مدت و بلندمدت به مشمولین این آیین­ نامه، تابع قوانین و مقررات صندوق خواهد بود.
ماده۱۰ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این آیین­ نامه بوده و دستگاه ­های ذی­ ربط مکلف به همکاری با وزارت یاد شده هستند. همچنین وزارت مذکور موظف است گزارش اجرای این آیین ­نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه به هیئت وزیران ارائه نماید.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5742
آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل (خانه دار) دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری

آیین نامه اجرایی حمایت بیمه ای از مادران غیرشاغل

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *