آیین نامه دانش بنیان حوزه اقتصاد 1

آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
دانش بنیان حوزه اقتصاد
دانلود فایل Word آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
شماره ۸۸۳۶۰/ت ۵۹۸۸۳هـ                                       ۱۴۰۱/۵/۲۶
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش ­بنیان و تجاری­ سازی نوآوری­ ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­ نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد
ماده۱ـ با هدف توسعه تقاضا برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید.
تبصره ـ دستگاه های اجرایی ذی­ربط ازجمله وزارتخانه­ های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور (مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه­یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند.
ماده۲ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به شناسایی بخش های اقتصادی کشور که از نظر فناوری یا نهاده با ضعف و کمبود مواجه بوده و می توان از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور رفع آنها بهره گرفت، اقدام نماید.
ماده۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ارتقاء به وزارتخانه ای
دانش بنیان و نوآور و در راستای شفاف سازی و هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی نسبت به توسعه سامانه های هوشمند مورد نیاز سیاست گذاری اقتصادی در دستگاه های تابع خود اقدام نموده و از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآور بهره گیرد. همچنین وزارت یادشده نیازها و اولویت­های تحقیقاتی خود را در سامانه نظام فکر نو (ایده­ ها) و نیازها (نان) ثبت نماید.
تبصره ـ معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور مکلف است فهرست شرکت­های دانش­ بنیان دارای صلاحیت در موضوعات فوق را در قالب سامانه ای مشخص به همراه رتبه­ بندی در حوزه ­های تخصصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.
ماده۴ـ به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت­های شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود:
۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری، کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت  شرکت های دانش بنیان استفاده نماید.
۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان  ـ مصوب ۱۴۰۱ـ، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها و مؤسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه­ های تحقیق و توسعه از سرجمع  اعتبار مالیاتی همان سال یا سال­های آتی شرکت­ های یادشده کم شود.
۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط مالیات  شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید.
ماده۵ ـ به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت­های شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در حوزه گمرکی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود:
۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف هوشمندسازی فرآیند وصول حقوق ورودی و ترخیص کالاها، سازوکارهای لازم برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان (از جمله دستگاه­های ایکس ری بارگنج (کانتینری) و اینترنت اشیاء و سایر فناوری های نوین) را در قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی به کار گیرد.
۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، جزییات هشت رقمی طبقه بندی نظام هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالاها ( HS ) را به  گونه ای توسعه دهد که امکان گزارش گیری از آمار واردات و صادرات قطعی محصولات دانش بنیان به تفکیک شناسه (کد) ( HS ) فراهم شود.
تبصره۱ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه، شناسه (کد) کالاهای مرتبط با محصولات دانش بنیان را مبتنی بر نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالاها ( HS ) احصاء و در اختیار گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
تبصره۲ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به  صورت ماهانه آمار تفصیلی صادرات و واردات محصولات دانش بنیان را به تفکیک شناسه (کد) تعرفه و کشور و سایر جزییات موجود در قالب پرونجا(فایل) مناسب الکترونیکی قابل ویرایش در تارنمای (وب­سایت) خود اعلام نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است تمهیدات لازم را برای توسعه طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO ) در جهت ارائه خدمات و تسهیلات به شرکت های تولیدی و دانش بنیان اتخاذ نماید.
ماده۶ ـ به منظور رفع چالش ها و توسعه بهره مندی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان از ظرفیت های بازار سرمایه اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود:
۱ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نسبت به بازنگری شرایط پذیرش ناشرین دانش بنیان و اوراق بهادار آنها در بازارهای تخصصی بورس های کشور با تأکید بر ارزش گذاری دانش فنی، نظام ارزش گذاری و رتبه بندی تخصصی شرکت های متقاضی اقدام نماید.
۲ـ به منظور تشخیص ارزش و ارتقای سهم دارایی های نامشهود شرکت ها در نظام مالی و اعتباری کشور:
الف ـ دستگاه های اجرایی مجازند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی های نامشهود وجود دارد، از گزارشات ارزش گذاری کارشناسی شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور استفاده نمایند.
ب ـ شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند معادل ارزش دانش فنی محصولات دانش بنیان خود را بر اساس گزارش شرکت های فوق الذکر به عنوان دارایی نامشهود در دفاتر خود شناسایی نموده و معادل آن را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را ملاک عمل قرار دهد.
پ ـ سازمان حسابرسی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای صحیح و کامل استاندارد حسابداری شماره (۱۷) با عنوان دارایی  نامشهود از جمله کلیه دارایی های فکری، حقوق ناشی از قراردادها و مجوزهای قانونی و نیز سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی (شبکه ای) با تأکید بر ثبت دانش فنی و حق ثبت اختراع اقدام نماید.
ت ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه ارزش گذاری دارایی­های نامشهود شرکت­های دانش ­بنیان اقدام و ابلاغ نماید.
۳ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در راستای افزایش توان نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه کشور از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآور در خصوص فناوری های حوزه نظارت و مقررات گذاری (از قبیل رگ تک و ساپ تک) بهره گیرد.
ماده۷ـ به منظور توسعه فناوری و نوآوری در حوزه نظام بانکی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود:
۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور ارتقا و هوشمندسازی توان نظارتی با هدف ارتقای شفافیت و پیشگیری از تخلفات و ناکارآمدی های بانک­ها و مؤسسات اعتباری و نظارت مالی، نسبت به ایجاد سامانه های هوشمند با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان اقدام نماید.
۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت کمک به توسعه نظام تامین مالی نوآوری از طریق بانک های دولتی و صنعت بیمه مکلف است نسبت به بسترسازی برای استقرار نظام اعتبارسنجی و گسترش دایره شمول وثایق از جمله دارایی­های نامشهود و تضامین در نظام بانکی برای شرکت های دانش بنیان و نوآور اقدام نماید.
ماده۸ ـ به منظور توسعه فناوری و نوآوری در حوزه صنعت بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است در راستای ایجاد سازوکارهای لازم برای هوشمندسازی نظام تشخیص و پرداخت بیمه، نسبت به ارتقای نظام اعتبارسنجی و مدیریت خطر (ریسک) و توسعه ابزارهای بیمه ای لازم برای محصولات دانش بنیان و سکوهای (پلتفرم های) ارائه­دهنده خدمات بیمه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل صدور بیمه پذیرش مسئولیت کالای مرتبط با محصولات دانش بنیان از سوی بیمه ها را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تدوین و ابلاغ نماید.
۱ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین­نامه طرح تأسیس شرکت های فناوری بیمه را تهیه و برای تصویب در شورای­عالی بیمه ارسال نماید.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به بازنگری در آیین نامه تخصصی بیمه برای ایجاد ظرفیت محاسبه ریسک و صدور بیمه نامه های نوین بویژه برای شرکت­های دانش­ بنیان و نوآور ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است از طریق شورای­عالی بیمه نسبت به اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه در راستای تسهیل مشارکت آنها در زمینه سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و نوآور اقدام نماید.
ماده۱۰ـ به منظور بهبود محیط کسب وکار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اقدامات زیر انجام می شود:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بهبود محیط کسب وکار شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مکلف است با در نظر گرفتن الزام به پذیرش مجوز فعالیت صادر شده مطابق با قوانین نظام صنفی کشور و تأکید بر عدم خلق مجوز جدید، اقدام نماید.
۲ـ شورای رقابت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تعیین مصادیق نقض رقابت در حوزه فعالیت کسب وکارهای داده محورِ دانش­بنیان (از جمله سکو ) اعم از بازار مرتبط و قدرت بازاری اقدام نماید.
ماده۱۱ـ به منظور تقویت تعاملات بین المللی تامین مالی و سرمایه گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی با همکاری معاونت علمی و فناوریی رییس جمهور و دستگاه های تخصصی در بخش های مربوط، اقدامات لازم را نسبت به بازطراحی و هدفمندسازی مشوق های سرمایه گذاری خارجی در ایران با تأکید بر پیوست فناوری معمول دارد.
ماده۱۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش رصد و پایش میزان تحقق وظایف محوله به حوزه ها و دستگاه های تابع خود بر طبق مفاد این آیین نامه تهیه و به معاونت علمی و فناوری رییس­جمهور ارائه نماید.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5331
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد

دانش بنیان حوزه اقتصاد

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *