اساسنامه مؤسسه جهانی ولایت 1

اساسنامه مؤسسه جهانی ولایت
ولایت
دانلود فایل WORD اساسنامه مؤسسه جهانی ولایت
شماره۳۷۰۵/۹۵/دش                       ۴/۳/۱۳۹۵
مصوب جلسه ۷۷۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵
شوراي عالي انقلاب فرهنگي
شوراي عالي حوزه‌هاي علميه ـ مرکز مديريت حوزه علميه
مرکز مديريت حوزه علميه خواهران ـ جامعةالمصطفي العالميه
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ مؤسسه جهاني ولايت
اساسنامه «مؤسسه جهاني ولايت» که در جلسه ۷۷۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس پيشنهاد مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۴ رئيس جا معة المصطفي‌العالميه به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجراء ابلاغ مي‌گردد:
مقدمه
به‌منظور ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل اسلامي، کمک به رفع نيازهاي پژوهشي، آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي در زمينه قرآن و اهل بيت (عليهم‌السلام) و پاسخگويي به شبهات و سؤالات و دفاع از انديشه‌هاي متعالي اسلام، مؤسسه جهاني ولايت تأسيس مي‌گردد.
ماده۱) نام مؤسسه
نام مؤسسه «مؤسسه جهاني ولايت» است که در اين اساسنامه به‌اختصار مؤسسه ناميده مي‌شود.
ماده۲) اهداف
1ـ بسط، نشر تبليغ و توسعه اسلام و نشر معارف و فرهنگ مکتب اهل بيت (عليهم‌السلام) با رويکرد عقلاني و منطقي با استفاده از رسانه‌هاي مختلف
2ـ تثبيت و تحکيم بنيان‌هاي معرفتي و تقويت علمي مباني نظري و دفاع از انديشه‌هاي متعالي اسلام ناب
3ـ تعميق، توسعه و نظريه‌پردازي در عرصه علوم، معارف و هنر اسلامي به‌منظور تأمين نيازهاي فکري ـ ديني جهان معاصر
4ـ پاسخگويي به سؤالات و شبهات و دفاع منطقي از مباني اسلام و مکتب اهل بيت (عليهم‌السلام)
5 ـ آسيب‌شناسي فرهنگ ديني و بسترسازي مناسب جهت رفع کاستي‌‌ها و پيرايش فرهنگ اسلامي از جمود و التقاط در مواجهه هوشمندانه با شرايط عيني و واقعي جامعه معاصر با رعايت مقتضيات زمان و با تأکيد بر اصالت‌هاي حوزوي
6 ـ تلاش در ايجاد وحدت، مودت و همدلي هر چه بيشتر بين مسلمانان به محوريت قرآن و اهل بيت (عليهم‌السلام).
ماده ۳)مؤسسه نهادي است حوزوي، غيردولتي و غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل که طبق اين اساسنامه و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران اداره مي‌شود.
ماده ۴)مؤسسه تابعيت ايراني دارد و دفتر اصلي آن در شهر مقدس قم مي‌باشد و مي‌تواند در ساير نقاط داخل و خارج کشور دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد.
تبصره: مدت فعاليت مؤسسه نامحدود است.
ماده ۵)مؤسسه در راستاي اهداف خود فعاليت‌هاي زير را انجام خواهد داد:
1ـ تأسيس مراکز پژوهشي و آموزشي و تبليغي و ترويجي در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي، با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح
2ـ حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي اعم از تأليف و ترجمه کتاب، مقاله و پايان‌نامه‌هاي تحصيلي در راستاي اهداف مؤسسه
3ـ تأسيس و راه‌اندازي شبکه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي ديجيتالي در خارج از کشور
4ـ توليد و تأمين برنامه‌هاي سمعي و بصري و ديجيتالي در راستاي اهداف و طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران
۵ ـ  برگزاري دوره‌هاي دانش‌افزايي و مهارتي کوتاه‌مدت
6 ـ کمک به تأمين نيازهاي فکري جهان اسلام ازطريق ترجمه متون و توليد فکر و آثار پژوهشي
7ـ ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح
8 ـ انجام فعاليت‌هاي انتشاراتي اعم از نشر مکتوب و الکترونيک به‌منظور انتشار کتاب، سي‌دي و نشريات تخصصي و فرهنگي به زبان‌هاي مختلف
9ـ همکاري و تعامل و برگزاري همايش و فعاليت‌هاي ترويجي به‌منظور تحقق و گسترش اهداف مؤسسه با رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران
10ـ توليد و عرضه محصولات کامپيوتري و همچنين توليد و عرضه محصولات سمعي بصري در زمينه‌هاي علمي معارف اسلامي به زبان‌هاي مختلف، با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح.
ماده۶) ارکان
الف ـ مؤسس
ب ـ هيأت امنا
ج ـ شوراي مؤسسه
د ـ رئيس
ماده ۷) مؤسس
مؤسس مؤسسه مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله العظمي ناصر مکارم شيرازي (دام‌ظله‌العالي) ‌است.
ماده ۸) وظايف و اختيارات مؤسس
1ـ تأييد سياست‌هاي کلان مؤسسه
2ـ نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي علمي- پژوهشي، فرهنگي، هنري و رسانه‌اي مؤسسه
3ـ تعيين و نصب اعضاي حقيقي هيأت امنا
4ـ تأييد رئيس مؤسسه با پيشنهاد هيأت امنا
5 ـ تأييد پيشنهاد هيأت امنا درخصوص تعيين شوراي مؤسسه
6 ـ تأمين منابع و امکانات لازم براي فعاليت مؤسسه.
ماده ۹) هيأت امنا
جهـت برخورداري از خرد جمعي هيأت امنـايي متشکل از شخصـيت‌هاي برجسته علمي، فرهنگي، حوزوي و رسانه‌اي با تأييـد مؤسس به مـدت ۵ سال برگزيده مي‌شوند.
ترکيب اعضا به شرح ذيل مي‌باشد:
1ـ مدير حوزه‌هاي علميه يا يکي از اعضاي محترم شوراي عالي حوزه علميه
2ـ رئيس حوزه‌هاي علميه خواهران يا يکي از اعضاي هيأت امناي حوزه علميه خواهران
3ـ رئيس جا معة ‌المصطفي‌العالميه يا يکي از اعضاي هيأت امناي آن
4ـ نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
5 ـ نه نفر از اساتيد سطوح عالي حوزه علميه ترجيحاً آشنا به امور رسانه و با انتخاب مؤسس.
تبصره: خدمات اعضاي هيأت امنا افتخاري مي‌باشد.
ماده۱۰) وظايف و اختيارات هيأت امنا
1ـ پيگيري منويات و رهنمودهاي مؤسس
2ـ تصويب نهايي راهبردها، سياست‌هاي چشم‌انداز
3ـ تصويب نهايي برنامه‌هاي سالانه و پنج ساله، بنا به پيشنهاد شورا
4ـ تصويب نهايي بودجه تفصيلي برنامه‌اي،‌ جاري و سرمايه‌اي مؤسسه، بنا به پيشنهاد شورا
5 ـ تصويب نهايي تشکيلات، ايجاد يا تعطيل مراکز پژوهشي،‌ آموزشي، فرهنگي و رسانه‌اي مورد نياز بنا به پيشنهاد شورا در چارچوب ضوابط و مقررات
6 ـ تصويب آئين‌نامه مالي ـ معاملاتي و استخدامي
7ـ تدوين و تصويب آئين‌نامه داخلي هيأت امنا
8 ـ نظارت عاليه بر فعاليت‌هاي مؤسسه
9ـ پيشنهاد رئيس به مؤسس جهت تأييد و انتصاب
10ـ تأييد گزارش سالانه شورا از مؤسسه
11ـ تأييد حسابرس و بازرس مؤسسه.
تبصره: هيأت امنا مي‌تواند برحسب صلاحديد و به‌منظور تسهيل در فرايند و تسريع در روند امور، برخي از اختيارات خود را به شورا و يا کميته‌هاي اختصاصي تفويض نمايد.
ماده۱۱) هيأت امنا در اولين جلسه از بين اعضاي هيأت امنا يک نفر را با رأي اکثريت براي مـدت ۳ سال و با تأييـد مؤسس به‌عـنوان رئيـس هيأت امنا تعييـن و نسبـت به تشکيل دبيرخانه اقدام مي‌نمايد و تمامي مصوبات توسط وي ازطريق دبيرخانه ابلاغ و ارسال مي‌گردد.
ماده۱۲)جلسات هيأت امنا حداقل در هر فصل يکبار و با پيشنهاد رئيس و درصورت لزوم با پيشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تأييد رئيس هيأت امنا تشکيل مي‌شود.
تبصره: جلسات هيأت امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي‌باشد.
ماده۱۳) شوراي مؤسسه
شوراي مؤسسه متشکل است از رئيس مؤسسه، دو نفر از اعضاي هيأت امنا و ۴ نفر از شخصيت‌ها‌ با سوابق علمي، فرهنگي و اجرايي ترجيحاً حوزوي و آشنا به امور رسانه و آگاه به فرق اسلامي که براي مدت ۳ سال از طرف هيأت امنا برگزيده مي‌شوند.
ماده۱۴) وظايف شورا
1ـ تدوين و تصويب آئين‌نامه داخلي شورا
2ـ بررسي و تهيه سازمان نفرات و ايجاد تشکيلات مؤسسه، ايجاد يا تعطيل مراکز پژوهشي، آموزشي،‌ فرهنگي و رسانه‌اي مورد نياز و پيشنهاد آن به هيأت امنا
3ـ تهيه برنامه‌هاي سالانه و پنج ساله و پيشنهاد آن براي تصويب به هيأت امنا
4ـ تهيه بودجه تفصيلي برنامه اي، جاري و سرمايه‌اي مؤسسه و پيشنهاد آن به هيأت امنا براي تصويب
5 ـ تهيه آئين‌نامه مالي و معاملاتي و استخدامي مؤسسه و پيشنهاد آن به هيأت امنا براي تصويب
6 ـ بررسي و تصويب معاملات مؤسسه در قالب برنامه و بودجه
7ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات هيأت امنا و فعاليت‌هاي مؤسسه
8 ـ پيشنهاد حسابرس و بازرس به هيأت امنا
9ـ پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه و تراز مالي مؤسسه به هيأت امنا
10ـ ارائه گزارش ساليانه به هيأت امنا.
تبصره: جلسات شورا با حضور رئيس مؤسسه که بعنوان رئيس شورا نيز مي باشد و حداقل نصف اعضا رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر مي باشد.
ماده۱۵) رئيس مؤسسه
رئيس مؤسسه بالاترين مقام اجرايي مؤسسه مي باشد که به مدت چهار سال با پيشنهاد هيأت امنا و تأييد مؤسس از ميان شخصيت هاي علمي، فرهنگي و اجرايي و ترجيحاً حوزوي و آشنا به امور رسانه و آگاه به فرق اسلامي و براساس اختيارات مصرحه در اساسنامه انتخاب مي‌گردد.
تبصره۱: رياست مؤسسه در دوره اول برعهده جناب آيت الله حسيني قزويني مي‌باشد.
تبصره۲: انتخاب مجدد رئيس مؤسسه در دوره هاي متوالي توسط مؤسس بلامانع است.
ماده۱۶) وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه
1ـ اداره کليه امور مؤسسه در چارچوب اهداف، وظايف و اختيارات مؤسسه
2ـ پيشنهاد سياست ها و برنامه راهبردي و بلندمدت و ميان مدت مؤسسه و بودجه سالانه آن به شورا جهت ارائه به هيأت امنا براي تصويب نهايي
3ـ تهيه و ارائه گزارش هاي مالي سالانه به شورا
4ـ نصب و عزل مديران مؤسسه بر اساس ضوابط
5 ـ بکارگيري اموال و دارائي هاي مؤسسه براساس آيين نامه مالي و معاملاتي مصوب
6 ـ امضاء کليه مکاتبات با اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها
7ـ افتتاح حساب نزد بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري
8 ـ اقامه هرگونه دعوي و دفاع از حقوق مؤسسه (شخصاً و يا با انتخاب نماينده حقوقي و يا وکيل
9ـ ثبت مؤسسه در مراکز قانوني
10ـ برنامه ريزي براي جلب مشارکت هاي مردمي
11ـ پيشنهاد ساختار و سازمان نفرات مؤسسه به شورا براي ارائه تصويب در هيأت امنا
12ـ تدوين آيين نامه مالي و معاملاتي و استخدامي جهت ارائه به شورا.
تبصره: پذيرش استعفا با تصويب هيأت امنا و تأييد مؤسس خواهد بود
ماده۱۷)کليه اسناد رسمي و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي رئيس مؤسسه و معاون اداري و مالي يا حسابدار و با مهر مؤسسه معتبر مي‌باشد.
ماده۱۸) منابع مالي مؤسسه
منابع مالي مؤسسه شامل هدايا و کمک هاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي، موقوفات، تسهيلات بانکي و مؤسسات مالي و درآمدهاي حاصله از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، انتشاراتي، رسانه اي و فرهنگي مي‌باشد.
ماده۱۹) درصورت وفات يا حجر مؤسس، اداره مؤسسه و تعيين شرايط آن در آينده به پيشنهاد هيأت امنا و با تأييد ولي فقيه خواهد بود.
تبصره: در اين مدت نقل و انتقال و فروش اموال و دارايي هاي مؤسسه به هيچ وجه مجاز نمي باشد.
ماده۲۰) اموال و دارايي ها و درآمدهاي مؤسسه در مسير اهداف مؤسسه هزينه مي شود و به هيچ يک از ارکان مؤسسه و اشخاص تعلق نخواهد داشت.
ماده ۲۱)در صورت وفات، حجر، استعفا و يا عزل يک يا چند نفر از اعضاي هيأت امنا، شوراي مؤسسه و رئيس، براساس پيشنهاد هيأت امنا و تصويب مؤسس، عضو جانشين تعيين مي شود.
ماده۲۲)هرگونه تغيير و اصلاح اين اساسنامه مطابق راهکارهاي ذيل انجام مي‌شود:
1ـ بنا به پيشنهاد مؤسس و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي
2ـ بنا به پيشنهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ماده۲۳)انحلال مؤسسه با تصميم مؤسس و يا به پيشنهاد هيأت امنا و موافقت مؤسس و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي باشد.
ماده۲۴) در صورت انحلال مؤسسه در زمان حيات مؤسس هيأت تسويه سه نفره به پيشنهاد هيأت امنا و مرکز صدور مجوز تعيين و عهده دار امر تسويه مي گردند و بعد از تعيين تکليف کليه دارايي ها و بدهي ها، وصول مطالبات و استيفاي حقوق، تأديه ديون مؤسسه، باقي مانده آن در اختيار شخصيت حقوقي مدرسه علي بن ابي طالب به شماره ثبت ۱۱ قرار خواهد گرفت تا در راستاي گسترش ولايت اهل بيت عليهم السلام باتوجه به ماده ۵ اساسنامه مصرف شود و درصورتي که پس از وفات مؤسس منحل شود، باقي مانده به شوراي عالي حوزه منتقل مي‌شود.
تبصره: درخصوص اموال وقفي که در اختيار مؤسسه است مطابق وقف نامه و نظر توليت عمل مي‌شود.
ماده۲۵)اين اساسنامه مشتمل بر يک مقدمه، ۲۵ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه ۷۷۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ حسن روحاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5668
اساسنامه مؤسسه جهانی ولایت

مؤسسه جهانی ولایت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *