اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 1

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
دانلود فایل WORD قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
شماره۲۵۶/۶۹۵۴۷    ۱۳۹۹/۹/۱۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۲۵۶/۶۷۹۶۷               ۱۳۹۹/۹/۱۲
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده۱ـ در راستای تأمین شروط نه گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته¬ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد(۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست¬درصد(۲۰%) را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده۲ـ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی¬سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح¬آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
ماده۳ـ برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه¬ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره¬سازی مواد را تا درجه غنای مورد نیاز، با حداقل یک هزار دستگاه ماشین های نسل دوم پیشرفته (آی آرـ تو اِم) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی¬سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم (آی آرـ سیکس) را با حداقل یکصد و شصت و چهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک¬سال پس از تصویب این قانون به یک هزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را أخذ و اجراء کند.
ماده۴ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره¬برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج¬ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده۵ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان بندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک¬ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده۶ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره ـ منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاههای اجرائی ذی¬ربط است.
ماده۷ـ چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم¬ها از جمله هسته¬ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس ارائه می کنند.
ماده۸ـ مسؤول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاههای اجرائی ذی¬ربط می باشند.
ماده۹ـ مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می¬شوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
آیین ­نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
شماره۱۱۳۴۲۳/ت۵۸۳۰۳هـ                        ۱۳۹۹/۱۰/۷
وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت
وزارت امور  اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت دادگستری ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
معاونت حقوقی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۳۰ به پیشنهاد وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ­ها و صیانت از منافع ملت ایران ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین­ نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده۱ـ در این آیین­ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانـون اقدام راهبردی برای لغو تحریم­ها و صیانت از منافع ملت ایران ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ
۲ـ قانون اقدام: قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام ـ مصوب ۱۳۹۴ـ
۳ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران
۴ـ هدف: صیانت از منافع ملت ایران با رفع موثر تحریم ها و اجرای کامل برجام. بنابراین هر زمان این هدف حاصل شد، همزمان اجرای قانون متوقف می­ شود.
ماده۲ـ سازمان در اجرای ماده (۱) قانون گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای بیست درصد و پیش­نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می­دهد. با تأمین اعتبار و پیش­نیازهای فنی، سازمان اقدامات لازم را جهت غنی ­سازی به منظور استفاده صلح ­آمیز به عمل می ­آورد به نحوی که ظرف یک سال، حداقل یکصد و بیست کیلوگرم مواد مقرر در ماده (۱) قانون، ذخیره ­سازی شود.
ماده۳ـ در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون و شروط نه گانه مقام معظم رهبری و با رعایت قانون اقدام و مصوبات شورای­ عالی امنیت ملی، سازمان به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه (۵۰۰) کیلوگرم اورانیوم غنی ­شده ( LEU ) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه ­اندازی یک هزار ماشین آی ـ آر ـ تو ـ ام ( IR۲M ) و یک هزار ماشین آی ـ آر ـ سیکس (۶ ـ IR ) به ترتیب در بازه­ های زمانی سه ماهه و یک ­ساله اقدام خواهد کرد.
ماده۴ـ در اجرای تبصره ماده (۳) قانون، سازمان از سازمان پدافند غیرعامل استانداردهای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین ­های ذکرشده در ماده (۳) قانون را اخذ می ­نماید. چنانچه اعمال استانداردهای مذکور موجب شرایط و هزینه­ های اضافی شود، سازمان موظف است گزارش آثار اعمال استانداردهای اخذشده از سازمان پدافند غیرعامل را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دولت ارایه نماید.
ماده۵ ـ سازمان با رعایت شاخص برگشت­ پذیری و اهداف قانون، در اجرای ماده (۴) قانون نسبت به تکمیل فرآیند راه ­اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می ­نماید به گونه ­ای که در پایان مدت مذکور، کارخانه، قابلیت بهره ­برداری داشته باشد. سازمان برای تحقق تکلیف موضوع این ماده شیوه ­نامه لازم را تدوین و پس از ارایه آن به دولت طبق ترتیبات مقرر در شیوه ­نامه اقدام می ­کند.
ماده۶ ـ در اجرای ماده (۵) قانون، سازمان موظف است گزارش اقدامات انجام­ شده و اقدامات باقی مانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره­ برداری از راکتور خنداب و روند بهینه ­سازی آن را به تفکیک به دولت ارایه و جدول زمان­بندی موضوع ماده (۵) قانون را جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارایه نماید.
ماده۷ـ در اجرای موضوع ماده (۶) قانون توسط دستگاه ­های ذی ­ربط (وزارتخانه  های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه)، گزارش­ های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور در این ماده را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه خواهند کرد. گزارش­ های مذکور توسط وزارت امورخارجه تجمیع و جهت تصمیم­ گیری به دولت ارایه می شود. دولت ظرف مهلت باقی­ مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای­ عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می­ نماید.
ماده۸ ـ وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای ماده (۷) قانون و قانون اقدام روند تحولات در زمینه پایبندی کشورهای طرف برجام در زمینه رفع موثر تحریم ­ها و برخورداری جمهوری اسلامی ایران از حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی را در بازه­ های زمانی مناسب از تاریخ لازم ­الاجرا شدن قانون به دولت، جهت اتخاذ تصمیم مقتضی گزارش می ­نمایند.
ماده۹ـ سازمان در اجرای این آیین ­نامه، مصوبات شورای­ عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی را رعایت می ­نماید.
ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون را در لوایح بودجه سنواتی پیش ­بینی خواهد کرد.
ماده۱۱ـ در اجرای ماده (۹) قانون، مستنکف فردی است که اقدام لازم را علی ­رغم آماده بودن منابع (طبق نظر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور) و امکانات فنی (طبق نظر رییس سازمان) و شرایط سیاسی (طبق نظر وزیر امورخارجه) عمداً انجام نداده یا آن را به عمد به تأخیر انداخته است و قصد بی ­اثر کردن قانون را داشته باشد.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5404
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *