برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی 1

مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‏ سازی برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
(مصوب جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
دانلود فایل WORD مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‏سازی برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ـ مرکز مدیریت حوزه های علمیه
وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 وزارت کشور ـ  وزارت راه و شهرسازی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
مرکز ملی فضای مجازی ـ شورای فرهنگ عمومی
سازمان صدا و سیما ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان برنامه و بودجه ـ سازمان بسیج مستضعفین
سازمان تبلیغات اسلامی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
مصوبه «مبانی، اصول و الزامات پیاده‏سازی برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» که در جلسات ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۷۲ و ۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه  داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می­شود:
مقدمه
سبک زندگی، به‏عنوان نماد تمدن‏های بشری، در بستر روابط جاری انسان‏ها با وضع موجودِ خویش، طبیعت، خانواده، افراد و جوامع، فناوری‏ها و مصنوعات بشری، سازوکارهای حکمرانی در فضای حقیقی و مجازی شکل می‏گیرد. با توجه به اقتضائات عصر انتظار، دستیابی به مراتب وضع مطلوب برای نیل به تمدن نوین اسلامی و تحقق وضع آرمانی سبک زندگی در عصر ظهور آخرین حجت خدا، از مهم‏ترین جهت‏گیری‏های انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران است. راستای تحقق دستور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بند چهارم پیوست حکم انتصاب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «طراحی و تدوین برنامه ای جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در کشور و زمینه سازی برای اجرایی شدن آن توسط دستگاه های مسئول» و پیگیری مطالبه  معظم له در توصیه  هفتم بیانیه  گام دوم انقلاب اسلامی مبنی بر «مقابله با سبک زندگی منحطّ غربی از طریق جهادی همه جانبه و هوشمندانه» و نیز تحقق اقدام ملی یکمِ راهبرد کلان پنجم سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین و اجرای برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی»، سند «چارچوب تدوین برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به  انضمام چارچوب تقسیم کار ملی» در دستور کار تصویب و ابلاغ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است.
.این سند به دنبال ایجاد درک مشترک از کلان موضوع «سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» و هم گرایی و هم افزایی بین سیاست گذاران، قانون گذاران، برنامه ریزان، مجریان و مروجان سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی است تا زمینه  اجرا و اجرایی‏سازی اقدامات لازم در دستگاه های مرتبط را فراهم نماید.
ماده۱ـ تعریف و عرصه های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۱ـ۱ـ تعریف: منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتاً پایدار، مبتنی بر نظام‏های اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و موازین شرعی اسلام که بر بستر زیست‏بوم ایران، در ساحت‏های چهارگانۀ روابط با خدا، خود، انسان ها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکل‏گیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبک‏های زندگی معارض و رقیب تقویت می‏شود.
۲ـ۱ـ عرصه‏های سبک زندگی ذیل ساحت‏های روابط انسان‏ها:
الف. ساحت رابطه با خدا:
۱ـ۲ـ۱ـ معنویت، مناسک عبادی و شعائر دینی؛
ب. ساحت رابطه با خود:
۲ـ۲ـ۱ـ تحصیل، تربیت اخلاقی و اندیشه ورزی؛
۳ـ۲ـ۱ـ تنظیم زمان، فراغت و تفریحات؛
۴ـ۲ـ۱ـ مدیریت سلامت و حفظ بدن (بهداشت و ورزش)؛
۵ـ۲ـ۱ـ تغذیه؛
ج. ساحت رابطه با انسان‏ها:
۶ـ۲ـ۱ـ پوشش، آرایش و مُد؛
۷ـ۲ـ۱ـ رفتارهای اقتصادی و الگوی مصرف؛
۸ـ۲ـ۱ـ کسب و کار و کارآفرینی؛
۹ـ۲ـ۱ـ ازدواج، روابط جنسی و روابط خانوادگی؛
۱۰ـ۲ـ۱ـ تعاملات اجتماعی و اخلاق شهروندی؛
۱۱ـ۲ـ۱ـ رفتار سیاسی؛
د. ساحت رابطه با دنیا و دستاوردهای بشری:
۱۲ـ۲ـ۱ محیط زیست و طبیعت؛
۱۳ـ۲ـ۱ـ فناوری‏های نو، فضای مجازی و رسانه‏های جمعی و اجتماعی؛
۱۴ـ۲ـ۱ـ شهرسازی، معماری و طراحی فضاهای زندگی.
تبصره: سایر عرصه‏ های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و عرصه‏ های نوظهور علم و فناوری و با در نظر گرفتن نیازهای زندگی، پس از تصویب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ی مهندسی فرهنگی کشور، به این مجموعه افزوده خواهد شد و برنامه‏ تقسیم کار ملی آن به جدول پیوست اضافه خواهد شد تا در چارچوب این سند، برنامه‏ سبک زندگی در آن محورها تنظیم و تصویب شود.
ماده۲ـ مبانی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی{1}
۱ـ۲ـ برساختن سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر اساس آموزه ‏های اسلام ناب محمدی(ص) و پرتوافکنی اصول و ارزش های اسلامی در بستر فرهنگ غنی ایرانی در عرصه های زندگی مردم؛
۲ـ۲ـ بهره ‏برداری از امتداد نظام‏های پنج‏گانه‏ اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و شرعی اسلام، در ساحت‏های ارتباطی انسان با خدا، خود، انسان‏ها و دنیا و دستاوردهای بشری، به‏منظور تعیین عرصه ‏ها و حوزه‏ های سبک زندگی؛
۳ـ۲ـ دنیا به ‏مثابه‏ بستر آزمون و تمهید کیفیت حیات انسان پس از مرگ به‏ عنوان ثمره‏ الگوی زیست در دنیا؛
۴ـ۲ـ ابتنای سبک زندگی بر اختیار و قدرت انتخاب آگاهانه با فراهم بودن کیفیت قابل قبول برای زندگی و با رعایت کرامت و منزلت انسان ها؛
۵ ـ۲ـ پذیرش ظرفیت برابر زن و مرد در پیمودن مراتب کمال انسانی و قرب الهی به رغم تفاوت های جسمی، روحی و روانی؛
۶ ـ۲ـ تقدم انتخاب فرد بر مجموعه‏ افراد در حیطه‏ شخصی با رعایت تقدم مصالح جامعه بر منافع فردی در حیطه‏های اجتماعی در مقام تعارض های فرد و جامعه؛
۷ـ۲ـ محوریت خانواده، پیوندهای خانوادگی و روابط خویشاوندی در شکل‏گیری هویت افراد و تحقق ارزش‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛
۸ ـ۲ـ سبک زندگی به­ مثابه‏ برون‏داد و ثمره‏ فرهنگ و نظامات اجتماعی در قالب الگوهای رفتاری نسبتاً پایدار؛
۹ـ۲ـ تأثیر باورها، گرایش ها، انگیزه ها، استطاعت و وُسع فردی و خانوادگی، فرهنگ عمومی و محلی و نظام حکمرانی در انتخاب های افراد و شکل‏گیری سبک زندگی آنها؛
۱۰ـ۲ـ جامعیت و نظام‏ وارگی سبک زندگی اسلامی و شمول آن به همه‏ عرصه‏های حیات؛
۱۱ـ۲ـ پذیرش تفاوت ها و تکثر سلیقه‏‏ها در سبک زندگی، متناسب با اراده‏ متمایز افراد و جوامع، با تأکید بر مشترکات فطرت و اختصاصات بومی در چارچوب موازین اسلام ناب محمدی(ص)؛
۱۲ـ۲ـ بروز، ظهور و تکامل شخصیت انسان در بستر جامعه و تعامل و مشارکت با سایر انسان ها و فرهنگ‏ها بر پایه  عدالت با تأکید بر دسترسی برابر به فرصت های تربیتی، تحصیلی، شغلی و بهره‏مندی از منابع ملی در سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛
۱۳ـ۲ـ تکامل در چارچوب های بینشی و گرایشی و منزلت اجتماعی افراد، فرهنگ و شرایط جامعه، نهادها و ساختارهای حکمرانی، فناوری‏ها، مصنوعات و نمادهای زندگی به عنوان لازمه‏ اعتلای سبک زندگی؛
۱۴ـ۲ـ تحقق سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، به‏عنوان لازمۀ انتظار فرج و ایجاد آمادگی در جامعه برای ظهور مهدی موعود (عج)؛
۱۵ـ۲ـ تأثیر فناوری بر تقویت هویت افراد و افزایش توانایی­های ادراکی و تحریکی و اراده‏ خودآگاه و ناخودآگاه در عرصه‏های سبک زندگی؛
۱۶ـ۲ـ ظرفیت فضای مجازی و فناوری‏های ارتباطی و هوشمند برای تحقق خواسته­های جهان‏نگرانه‏ بشری و اتصال به همه‏ امور جهان، بر اساس ویژگی سیال بودن و ظرفیت حرکت و جابه‏جایی نامحدود، دسترسی فراگیر و تصرفات آسان.
ماده۳ـ اصول تدوین برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی{2}
۱ـ۳ـ اتخاذ رویکرد تعاملی در بهره مندی از عقل سلیم و تجارب مفید بشری، یافته های علمی و فناوری در سایه سار تعالیم حیات‏بخش اسلام و رهنمودهای ولایت فقیه به‏منظور تدوین و اولویت‏گذاری برنامه ها و اقدامات مرتبط با اعتلای سبک زندگی؛
۲ـ۳ـ اقدام برای شناسایی، معرفی و ترویج الگوهای رفتاری مقبول در جامعۀ اسلامی و مرزگذاری دقیق و تبیین چگونگی مواجهه با سبک های زندگی نامناسب؛
۳ـ۳ـ توجه به استطاعت و قدرت انتخاب، عاملیت و فردیت انسان و تأثیر سازوکارهای ایجابی و سلبی و الزامات درونی و بیرونی بر آن و اجتناب از الزام صرف در مقام گفتمان‏سازی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، پیاده­سازی و نظارت؛
۴ـ۳ـ توجه به اقتضائات جنسیتی و ارائه‏ پاسخ‏ها، الگوهای رفتاری و برنامه‏های متناسب با نیازها و خصوصیات گروه‏های اجتماعی، به‏ویژه بانوان؛
۵ ـ۳ـ برخورداری از نگرش جامع و نظام‏مند برای حرکت اعتلابخش از وضع موجود به وضع مطلوب و اتخاذ رویکرد فرایندی و بلندمدت؛
۶ ـ۳ـ اتخاذ رویکرد آینده نگرانه و توجه به سرعت تغییر در پدیده ها و پویایی الگوهای رفتاری و تقویت رویکرد پیشگیری و مصونیت‏بخشی و پرهیز از انفعال در مواجهه با تحولات عرصه  های سبک زندگی؛
۷ـ۳ـ به‏رسمیت شناختن تفاوت سلیقه‏ها و توجه به شکل گیری مقاومت خودآگاه و ناخودآگاه و احتمال هنجارشکنی افراد در برابر تحدید و نادیده گرفتن اراده و سلیقه‏ مشروع آن ها و تحمیل الگوهای رفتاری منافی با هویت متمایز شخصی؛
۸ ـ۳ـ اعتلای توأمان حکمت نظری و حکمت عملی و تعدیل سطح گرایش ها و انگیزه های طبیعی انسان ها و وضع قوانین و مقررات عادلانه به منظور ارتقای سطح کیفیت انتخاب های آگاهانه و اختیاری افراد، به جای گسترش رویکردهای صرفاً تحمیلی و الزام آور؛
۹ـ۳ـ تقویت بنیان و تأثیرگذاری خانواده و پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی و همسایگی به‏منظور ارتقای هویت مطلوب بر پایۀ ارزش‏های فرهنگ اسلامی ـ ایرانی؛
۱۰ـ۳ـ دسترسی به حداقل­های عفاف و کفاف برای تأمین شرایط انتخاب گری فردی و جمعی سبک زندگی مطلوب؛
۱۱ـ۳ـ تمهید و آماده‏سازی آحاد مردم در عرصه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در راستای انتظار برای ظهور مهدی موعود (عج)؛
۱۲ـ۳ـ اهتمام به اعتلای سبک زندگی گروه های مرجع و تأثیرگذار در رفتارهای جامعه و رعایت الگوهای مطلوب رفتاری برای حکمرانان؛
۱۳ـ۳ـ طراحی سازوکارهای اعتلای سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با توجه دقیق به گسترش بی‏حدّ و مرز ارتباطات در فضای مجازی و حاکمیت الگوی دوفضایی یکپارچه و هوشمند و درهم تنیدگی فضای فیزیکی و مجازی؛
۱۴ـ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به ‏منظور تأثیرپذیری صحیح و مناسب سبک زندگی، از فناوری­ها و فضای مجازی و پدیده‏ هوشمندسازی، ساختارهای حکمرانی و نهادهای اجتماعی، عوامل محیطی و سبک های زندگی رقیب و مهاجم در چارچوب مبانی اسلامی و اقتضائات بومی؛
۱۵ـ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم به‏منظور هدایت ذائقه‏ عمومی جامعه متناسب با سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و شناسایی کالاها، خدمات و محصولات سبک‏ساز و فرهنگ‏ساز با توجه توأمان به نیازها و انتظارات و ذائقه های کنونی اقشار مختلف اجتماعی بر اساس ارزش‏ها و معیارهای مطلوب؛
۱۶ـ۳ـ ایجاد زمینه‏ نقش‏آفرینی فعال بخش های مردمی، عمومی و خصوصی در تعامل با دولت به‏منظور تأمین مشارکت حداکثری مردم در پیاده‏سازی برنامه‏ جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی.
ماده۴ـ الزامات پیاده سازی و اجرای[۳] برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۱ـ۴ـ تدوین و بازطراحی الگوهای مطلوب سبک زندگی با رویکرد اسلامی ـ ایرانی بر اساس مراحل چرخه  عمر آحاد، اقشار و صنوف مختلف جامعه حسب زیست ‏بوم شهری، روستایی و عشایری در عرصه های سبک زندگی؛
۲ـ۴ـ اعتلای گفتمان سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در سطوح ملی، منطقه‏ ای و بین المللی و تقویت هم‏گرایی و ایجاد شبکه ارتباطی با ملت‏ها و دولت‏های مختلف بر اساس ارزش‏های مشترک سبک زندگی با بهره ‏گیری از فناوری‏های نوپدید.
۳ـ۴ـ تسهیل انتقال بین نسلی و تقویت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با اعتلای نظام تربیت رسمی و غیر رسمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛
۴ـ۴ـ فرهنگ سازی و نهادینه سازی ارزش ها، هنجارها، مناسک، رفتارها، نمادها و موازین سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، از طریق استقرار زنجیره‏ ارزش صنایع فرهنگی و فناوری‏های نرم از جمله: طراحی بازی‏­ها، سرگرمی‏ ها و ابزارهای فناورانه‏ نوپدید، ایجاد شهرک‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، در مواجهه با روندها و تغییرات محیطی با تأکید بر سبک‏های زندگی رقیب؛
۵ ـ۴ـ بهره برداری حداکثری از ظرفیت نظام تبلیغ و ترویج، گروه های مرجع صالح، نظام رسانه ای و فناوری‏های نوپدید؛
۶ ـ۴ـ پشتیبانی از پیاده‏سازی برنامه جامع سبک زندگی و مانع‏زدایی اجرایی از طریق بازبینی و اصلاح سیاست ها، برنامه ها، ساختارها و سازوکارها، قوانین و مقررات منافی و ناسازگار با مبانی و اصول سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، به‏ویژه در عرصه‏ های اقتصادی و سیاسی؛
۷ـ۴ـ توسعه‏ زیرساخت‏های فناورانه‏ بومی و بهره‏گیری از شبکه‏ ملی اطلاعات و به‏کارگیری سکوهای ارتباطی حضوری و مجازی به‏منظور مدیریت و هدایت ابزارهای فرهنگ‏ساز و سبک‏ساز در جهت مطلوب.
۸ ـ۴ـ به‏فعلیت درآوردن ظرفیت ها و جلب مشارکت سرمایه‏های بالقوۀ کشور از قبیل مدارس، مساجد، دانشگاه‏ها، حوزه ‏های علمیه و… در راستای انتقال، تقویت و تثبیت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی.
ماده۵ ـ الگوی تقسیم کار ملی
۱ـ ۵ ـ ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه  مهندسی فرهنگی کشور موظف است طبق جدول تقسیم کار ملی پیوست، با همکاری ستادهای دبیرخانه‏ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس این سند، «برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» را با رعایت «چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه‏ فرهنگ» تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.
۲ـ ۵ ـ با توجه به مفاد چارچوب تدوین اسناد فرهنگی (مصوب ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور) و با عنایت به نقش ویژه‏ حوزه‏ علمیه، سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان بسیج مستضعفین، کمیسیون  تخصصی مجلس شورای اسلامی؛ نماینده‏ هر یک از دستگاه های مذکور و نمایندگانی از تشکل‏های مردم‏نهاد، حلقه‏های واسط مردمی و دانشگاه تخصصی ذی‏ربط به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو همه‏ کمیته‏ های تدوین برنامه‏­­های موضوعی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی خواهند بود.
۳ـ ۵ ـ به‏ منظور راهبری تدوین و ایجاد هماهنگی و انسجام و وحدت رویه در تنظیم برنامه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی؛ کمیسیون سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی به‏ صورت موقت ذیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ مهندسی فرهنگی کشور با مشارکت دستگاه‏های ذی‏ربط و صاحب‏نظران و گروه‏های مؤثر تشکیل می‏شود.
۴ـ ۵ ـ مسئولیت پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‏های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر عهده‏ شورای فرهنگ عمومی کشور است. این شورا گزارش سالانه‏ نظارت و اثربخشی برنامه‏ها را به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه‏ مهندسی فرهنگی کشور ارائه می نماید.
۵ ـ ۵ ـ مرجع روزآمدسازی این سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرجع تصویب و روزآمدسازی برنامه‏ جامع سبک زندگی، ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه  مهندسی فرهنگی کشور است که حداکثر بایستی هر پنج سال یک بار با توجه به پیمایش تغییرات سبک زندگی و اقدامات جبهه‏ رقیب، انجام پذیرد.
ماده۶ ـ این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، ۶ ماده و ۴۷ بند و یک پیوست تحت عنوان «جدول تقسیم کار ملی دستگاه های اصلی و همکار برای تدوین و اجرایی سازی برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» در جلسات ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۷۲ و ۳۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، ۱۴۰۱/۰۲/۲۰، ۱۴۰۱/۰۳/۰۳، ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ و ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب؛ و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده ۲۰ آیین نامه  داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۸۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب تلقی گردید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
پیوست: جدول تقسیم کار ملی دستگاه های مسئول و همکار برای تدوین و اجرایی سازی برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی
۱. منظور از مبانی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در این سند، گزاره های توصیفی است که ترسیم مناسبی از ماهیت و چیستی برنامه‏ مطلوب سبک زندگی و عناصر لازم برای اسلامی و ایرانی تلقی شدن آن ایجاد می نماید.
۱. منظور از اصول تدوین برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در این سند، گزاره های تجویزی است که چگونگی تدوین برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را معین می نماید.
۲ . منظور از الزامات پیاده ‏سازی و اجرای برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی عبارت است از مجموعه‏ زیرساخت‏ها و اقدامات لازم برای موفقیت در تحقق کامل برنامه‏ جامع سبک زندگی اسلامی  ایرانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5395
مصوبه مبانی، اصول و الزامات پیاده‏ سازی برنامه  جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

برنامه جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *