برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 1

احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت
دانلود فایل WORD احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت
دیپلماسی اقتصادی
شماره ۱۶۸۲۱۴/ت ۵۹۹۲۶هـ ۱۴۰۱/۹/۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت
وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (هـ) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به استناد بند یادشده، احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت
ماده۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ دیپلماسی اقتصادی: مجموعه اقدامات و فعالیت های اقتصادی خارجی (توسط دولت یا بخش خصوصی با هماهنگی وزارت امورخارجه) که با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی، در جهت دستیابی به اهداف نظیر افزایش دسترسی به بازارهای بین المللی کالاها و خدمات، سرمایه گذاری خارجی، تبادل فناوری و برقراری روابط پایدار با سایر کشورها انجام می شود.
۲ـ کشورهای هدف: کشورهایی که بر اساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می گیرند:
الف ـ همسایگی و حوزه پیرامونی.
ب ـ سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور.
پ ـ همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران.
ت ـ میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد.
ث ـ رقبا و وزن حضور آنها در بازار هدف.
ج ـ برنامه های توسعه ‏ای و بودجه‏ های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات).
چ ـ سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه فناوری (تکنولوژیکی) کشور هدف.
ح ـ امکان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی.
۳ـ تجارت کشور ـ کالایی: مبادله محصولات (کالا و خدمات) مورد نیاز فی مابین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف متناسب با مزیت های بالقوه و بالفعل صادراتی ایران و نیازهای وارداتی کشورهای هدف و ایران.
۴ـ کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور خارجه،
سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) می باشد.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از نماینده وزارت اطلاعات برای شرکت در جلسات کارگروه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
ماده۲ـ کارگروه مکلف است احکام اجرایی و راهکارهای لازم برای اجرای برش یکساله برنامه دیپلماسی اقتصادی جهت برقراری و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف از طریق توسعه صادرات، تهاتر (کالا و خدمات)، بهبود سرمایه گذاری خارجی، تسهیل و رفع محدودیت های نقل و انتقال مالی، بهبود زیرساخت های مالی و بانکی، حل مشکلات و توسعه زیرساخت های حمل و نقل، تنوع بخشی به منابع تأمین واردات در راستای تاب‏ آوری اقتصاد به خصوص تأمین واردات کالاهای اساسی و نظایر آن را شناسایی و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط را به هیئت وزیران ارائه نماید.
ماده۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سایر دستگاه های ذی‏ ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی دیپلماسی اقتصادی، اعم از ایجاد اتاق های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک ‏های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه دهد.
ماده۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند و برنامه توافقنامه های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی دیپلماسی اقتصادی را تهیه یا بروزرسانی کند.
ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‏های ذیربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای برنامه تجارت کشور ـ کالایی دیپلماسی اقتصادی را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.
ماده۶ ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.
ماده۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلف است نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه دیپلماسی اقتصادی و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه های تجار اقدام نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد کارگروه را به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و هیئت وزیران و نیز اعضای کارگروه ارسال نماید.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5460
احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت

برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *