دانشگاه استاد فرشچیان 1

اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان»
دانلود فایل WORD اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان»
مصوب جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» که در جلسه ۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ رئیس سازمان میراث فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:
مقدمه
آموزش هنر ایرانی اسلامی در گستره سرزمین های وسیعی از جوامع اسلامی به شیوه های متعدد و متنوع دارای دیرینگی شگفت انگیزی است. هر یک از هنرمندان بزرگ در این عرصه مبدع روش و شیوه های مخصوص به خود بوده، راز و رمزهای هنر خود را متناسب با فراگیران و شاگردان خود طراحی و اجرا کرده اند. طی قرن ها این شیوه ها به سنت های آموزشی متنوعی تبدیل شده است. بنابراین باتوجه به ضرورت رشد و اعتلای گنجینه هنرهای اسلامی ـ ایرانی لازم است متناسب با گستردگی و تنوع این هنرها محیط لازم با بهره گیری از امکانات و ابزارهای نوین و تکیه بر بنیان های سنتی آموزش متناسب با این حوزه فراهم شود.
اینک پس از بررسی های متعدد و نیز با کسب نظر از هنرمندان فرهیخته و دلسوز ایرانی ضرورت تأسیس یک دانشگاه کارآمد و قدرتمند در حیطه هنرهای اسلامی ـ ایرانی محرز شده که با اهداف و وظایف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، قوانین، مصوبات و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده۱ـ تعریف
دانشگاه «هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان» که در این اساسنامه دانشگاه نامیده می شود، به عنوان یک «دانشگاه خاص» پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج دانش هنری با مرجعیت علمی و هویت اسلامی و ایرانی با اهداف مشخص و برای مدت نامحدود با حمایت معنوی و مادی «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» تأسیس می شود. این دانشگاه مطابق ضوابط و قوانین آموزش عالی و مبتنی بر آموزه های اصیل و دستاوردهای دیرینه هنری به منظور رشد، حفظ و احیای هنرهای اسلامی ـ ایرانی مطابق مندرجات این اساسنامه ایجاد می شود. قلمرو موضوع فعالیت این دانشگاه مباحث و مسائل مربوط به جلوه های گوناگون هنرهای اسلامی ـ ایرانی در معنای وسیع کلمه است.
ماده۲ـ اهداف
    ارتقای علمی و مهارتی و خلق آثار برتر و مبتنی بر ارزش های جاودانه هنرهای اسلامی ـ ایرانی با تکیه بر شیوه های استاد ـ شاگردی
    رعایت سنت های اثرگذار و اصیل و مبادی و مبانی و آداب معنوی
    شناسایی و احیای هنرهای دینی و ملی
    تلاش برای احیا و زنده نگاه داشتن و ثبت و ضبط هنرهای بومی ازطریق انتقال و آموزش آن به نسل های بعد
    تلاش درجهت اعتلای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ازطریق تقویت و تعمیق و گسترش معنویت و فضایل اخلاقی در عرصه هنر
    ماده۳ـ وظایف و فعالیت ها
    دانشگاه در راستای اهداف، فعالیت های زیر را انجام خواهد داد:
    تربیت دانشجویان و پژوهشگران مؤمن و متعهد به مبانی دینی و ملی در رشته های هنری
    مشارکت در توسعه و تقویت بنیان های نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و افزایش سهم تولیدات هنری با تأکید بر مبانی اسلامی و نهادینه کردن شیوه های اصیل آموزش هنر
    تهیه و تدوین برنامه جامع آموزش هنرهای اسلامی ـ ایرانی در مقاطع مختلف دانشگاهی
    تحقیق، شناسایی، جمع آوری و تدوین آثار مکتوب و غیرمکتوب هنری و فرهنگی مؤثر در امر آموزش هنری
    انتخاب و به کارگیری استادان برتر هنر به ویژه استادان و چهره های گمنام و احیای شیوه های متنوع آموزش هنر
    راه اندازی نگارخانه دائمی هنرهای اسلامی ـ ایرانی
    تأسیس پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز پژوهشی ویژه، مطابق اهداف دانشگاه
    ثبت و تدوین مبانی هنر اسلامی ـ ایرانی به منظور انتقال آنها به نسل های آینده و سایر ملل
    انتشار کتاب و مقالات برتر و نیز تدوین دائرة المعارف
    برپایی دوره های آموزشی آزاد هنری برای فراگیران داخل و خارج کشور
    ارتباط با صاحب نظران، محققان و پژوهشگران هنرهای اسلامی ـ ایرانی و ایجاد شبکه های ارتباطی مناسب در فضای مجازی
     جذب و پذیرش داوطلبان با آزمون اختصاصی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
    عضویت در نهادها و سازمان های ملی و بین المللی فرهنگی و هنری و اعطای مدرک و عضویت افتخاری به شخصیت های برجسته
    ماده۴ـ محل فعالیت دانشگاه در شهر تهران است و نشانی دانشگاه توسط مؤسس تعیین می شود.
    ماده۵ ـ دانشگاه واحدی آموزشی و پژوهشی و غیردولتی غیرانتفاعی است و درآمدهای آن صرف هزینه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تجهیزاتی و توسعه فعالیت های آن خواهد شد.
    ماده۶ ـ دانشگاه از تاریخ صدور مجوز تأسیس توسط شورای گسترش آموزش عالی رسمیت می یابد و فعالیت آموزشی و پژوهشی آن از نظر دوره و رشته های تحصیلی با مجوز شورای گسترش آموزش عالی امکان پذیر خواهد بود.
    ماده۷ ـ دانشگاه تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
    ماده۸ ـ مدارک فارغ التحصیلی طبق ضوابط مصوب توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر می شود.
    ماده۹ـ فضا، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه باید مطابق با ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
    ماده۱۰ ـ منابع مالی دانشگاه عبارتند از:
    اعتبارات حمایتی مندرج در ردیف خاص قانون بودجه
    حمایت های مالی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
    شهریه های دریافتی از دانشجویان
    درآمدهای دانشگاه
    کمک های مردمی و خیرین
    ماده۱۱ـ ارکان دانشگاه
    ارکان دانشگاه عبارتند از:
    مؤسس
    هیأت امناء
    رئیس دانشگاه
    شورای دانشگاه
    ماده۱۲ـ مؤسس
    سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤسس دانشگاه می باشد.
    تبصره: دبیرخانه مؤسس دانشگاه در معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد.
    ماده۱۳ـ هیأت امنای دانشگاه
    هیأت امنای دانشگاه متشکل از اعضای ذیل می باشد:
    وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(رئیس)
    رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
    رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا نماینده وی
    دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
    استاد محمود فرشچیان
    رئیس دانشگاه(دبیر)
    سه نفر از اساتید برجسته و پیشکسوت هنرهای اسلامی ـ ایرانی به پیشنهاد استاد محمود فرشچیان و تأیید مؤسس و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای مدت ۴ سال
    تبصره:  نحوه تشکیل جلسات و رأی گیری درمورد مصوبات و تصمیمات هیأت امنا در اولین جلسه این هیأت تعیین و مشخص خواهد شد.
    ماده۱۴ـ وظایف هیأت امناء
    تعیین خط مشی کلی دانشگاه
    تصویب اصول کلی برنامه های توسعه دانشگاه
    پیشنهاد رئیس دانشگاه جهت تأیید و صدور حکم توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
    تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه و آیین نامه های لازم بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه
    بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی دانشگاه و پیشنهاد طرح های توسعه دانشگاه به مؤسس
    تعیین خزانه دار و حسابرس رسمی دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب های بانک به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب های آن را دارند
    تأیید حساب ها و ترازنامه های سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرس دانشگاه و ارسال آن به مؤسس
    جلب کمک های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی
    تصویب مقررات استخدامی دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا
    تعیین میزان حق التدریس، حق التحقیق، حق التألیف و حق الترجمه با رعایت ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    تصویب هر نوع توسعه و یا انحلال رشته های آموزشی دانشگاه
    تصویب آیین نامه تشکیل شورای دانشگاه
    تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه
    تصویب شهریه دانشجویان براساس دستورالعمل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    تصویب آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویان
    تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو در هر سال و دوره تحصیلی به پیشنهاد رئیس دانشگاه و ارسال آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی
    تنظیم و تصویب آیین نامه داخلی هیأت امنا
    تصویب اخذ قرض الحسنه و تسهیلات بانکی
    پیشنهاد عزل رئیس دانشگاه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
    تبصره: هیأت امنا در انجام وظایف خود، مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور را رعایت خواهد کرد.
    ماده۱۵ـ رئیس دانشگاه
    اداره کلیه امور دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات با رئیس دانشگاه است که بنا به پیشنهاد هیأت امنا و  با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.
    تبصره۱: رئیس دانشگاه باید دارای شرایط مندرج در آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری باشد.
    تبصره۲: پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از پیشنهاد هیأت امنا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با حکم رئیس هیأت امنا خواهد بود.
    ماده۱۶ـ وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه
    اداره کلیه امور دانشگاه
    اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت امنا
    پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی به هیأت امنا
    نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی و پژوهشی، تجهیزاتی، اداری، معاملاتی، توسعه ای و استخدامی دانشگاه براساس ضوابط و مقررات مربوط
    پیشنهاد طرح ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به هیأت امنا
    استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع ذی صلاح
    تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هیأت امنا برای تصویب
    امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور دانشگاه
    انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه در چارچوب ضوابط
    تبصره۱: رئیس دانشگاه مسئول اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
    تبصره۲: رئیس دانشگاه موظف است هر ساله گزارش عملکرد دانشگاه (فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و …) به همراه ترازنامه مالی دانشگاه را به شورای گسترش آموزش عالی ارسال نماید.
    ماده۱۷ـ شورای دانشگاه
    تشکیل شورای دانشگاه و کمیسیون های تخصصی (آموزشی، پژوهشی و دانشجویی) آن طبق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خواهد بود.
    تبصره: ترکیب اعضای شورای دانشگاه و اختیارات و وظایف آن مطابق آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خواهد بود.
    ماده۱۸ـ دانشکده  های دانشگاه
    خوشنویسی
    طراحی سنتی و نگارگری
    فرش و هنرهای صناعی
    معماری سنتی و هنرهای وابسته
    آیین ها، نمایش ها و آواهای دینی، بومی و ملی
    تبصره: برخی از شاخه های هنری که ممکن است گستردگی لازم برای ایجاد یک دانشکده را نداشته باشند ولی ارزش و اهمیت آن ها محرز باشد، مطابق تصمیم هیأت امنا به یکی از دانشکده های دایر منضم خواهند شد.
    ماده۱۹ـ برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با توجه به اهداف مندرج در ماده۲، توسط دانشگاه تهیه و تدوین شده و از طریق گروه های برنامه ریزی، طبق اولویت به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید.
    ماده۲۰ـ دانشگاه می تواند با تصویب شورای دانشگاه  و در چارچوب مقررات، دانشجویان خود را برای طی بخشی از برنامه های آموزشی یا پژوهشی مربوط، به یکی از دانشگاه های معتبر داخل یا خارج برای تحصیل اعزام کند.
    تبصره: آیین نامه مربوط به نحوه اعزام دانشجویان به دانشگاه های دیگر توسط دانشگاه تهیه و به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
    ماده۲۱ـ دانشجویان موظفند تمام وقت خود را به تحصیل و انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اختصاص دهند و غیر از کار هنری نباید دارای شغل یا کار دیگری باشند.
    ماده۲۲ـ صلاحیت عمومی دانشجویان در دانشگاه طبق ضوابط گزینش آموزش عالی خواهد بود و برای ورود به دانشگاه، امتحان عملی و مصاحبه الزامی است.
    تبصره: هرگونه ضوابط ویژه در صورت نیاز پس از تصویب مراجع ذیربط قابل اعمال است.
    ماده۲۳ـ دانشگاه می تواند اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود در رشته های مختلف علمی را که حداقل دارای مدرک دکتری و در برخی رشته ها بنا به تصویب هیأت امنا دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند به استخدام رسمی درآورد.
    تبصره۱: جذب اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه شامل دو مرحله بررسی صلاحیت های عمومی و علمی خواهد بود. صلاحیت های مزبور مطابق ضوابط و مقررات مصوب هیأت عالی جذب و توسط هیأت اجرائی جذب هیأت علمی دانشگاه، بررسی و انجام می شود.
    تبصره۲: دانشگاه دارای آیین نامه انضباطی هیأت علمی خواهد بود که به تصویب مراجع ذیربط می رسد.
    ماده۲۴ـ دانشگاه می تواند با هماهنگی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت امنا خواهد رسید از متخصصان و استادان برجسته خارجی برای اشتغال در امور آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری نماید و با مراکز علمی و دانشگاهی و اشخاص قراردادهای فرهنگی و علمی برای اشتغال استادان خارجی منعقد کند.
    ماده۲۵ ـ دانشگاه مجاز است هنرمندان برجسته داخلی و خارجی را با تصویب شورای دانشگاه به عضویت افتخاری هیأت علمی بپذیرد.
    ماده۲۶ ـ دانشگاه می تواند با حفظ وظایف اصلی خود در تربیت استاد و محقق، با هنرمندان بدون مدرک، قرارداد انجام خدمات پژوهشی و آموزشی منعقد کند.
    ماده۲۷ ـ انحلال دانشگاه
    دانشگاه در موارد زیر پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی منحل می شود:
    به پیشنهاد مؤسس
    در صورت تخلف دانشگاه از مقررات اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین و مقررات جاری کشور، طبق آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی
    ماده۲۸ ـ در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی با انحلال دانشگاه موافقت اصولی نماید، مؤسس موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
    کلیه تعهدات مربوط به دانشجویان خود را تا اتمام دوره تحصیلات و امور فارغ التحصیلی آنان به نحوه مطلوب و طبق مصوبات و ضوابط مربوط به انجام برساند.
    کلیه امتیازات و اموالی را که از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها و غیره در اختیار دانشگاه قرار گرفته است مسترد نماید یا موافقت صاحبان حق را مبنی بر واگذاری امتیازات و اموال مذکور به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه دهد.
    کلیه تعهدات خود را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شهرداری ها، سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان خود) انجام دهد یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و از طریق توافق صاحبان حق، تعهدات دانشگاه را رأساً بپذیرد.
    ماده۲۹ ـ پس از احراز اجرای تعهدات مذکور در ماده فوق و حل و فصل امور آموزشی و حقوقی دانشگاه و تصویب نهایی انحلال دانشگاه توسط شورای گسترش آموزش عالی،  اقدامات زیر انجام خواهد شد:
    هیأت تسویه ای مرکب از:
    نماینده حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
    نماینده حقوقی مؤسس
    رئیس وقت دانشگاه
    تشکیل و با رعایت مقررات مربوط، امر تسویه دانشگاه را بر عهده خواهد داشت.
    مراتب تصویب انحلال دانشگاه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اداره ثبت شرکت ها  اعلام می شود تا دانشگاه طبق مقررات مربوط منحل شود.
    تبصره: انحلال دانشگاه مادامی که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است.
    ماده۳۰ـ پس از انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دانشگاه و اعلام ختم تسویه، باقیمانده دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول دانشگاه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منتقل می شود.
    تبصره: هیأت تسویه موظف است در مورد فوق، صورت مجلسی که به امضای کلیه اعضای هیأت امنا و رئیس دانشگاه خواهد رسید، در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مؤسس و نسخه دیگر آن را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.
    ماده۳۱ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.
    ماده۳۲ـ هرگونه تغییر در مواد این اساسنامه ازطریق دو روش ذیل امکان پذیر می باشد:
    به پیشنهاد مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
    به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی
    ماده۳۳ـ این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۳۳ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه۷۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5399
اساسنامه «دانشگاه هنرهای اسلامی ـ ایرانی استاد فرشچیان»

دانشگاه استاد فرشچیان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *