ساماندهی و نظارت بر سالن نمایش فیلم 1

آیین­ نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن نمایش فیلم
سالن نمایش فیلم
دانلود فایل WORD آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم
شماره۱۵۳۷۲۰/ت۵۶۱۵۴هـ           ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۳۹۰۵۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین ­نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن ­های نمایش فیلم را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین ­نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن­ های نمایش فیلم
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ سالن نمایش: فضایی که دارای استانداردها و ویژگی های ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی مناسب از قبیل سامانه نمایش فیلم، پرده مخصوص نمایش فیلم، سامانه صوتی مناسب، عایق صوتی و معماری متناسب با نمایش فیلم است.
۲ـ سینما: واحد دارای حداقل یک سالن نمایش فیلم برای عموم که فروش بلیت برای حداقل سه نوبت نمایش فیلم را در برنامه کاری روزانه خود داشته باشد.
۳ـ پردیس سینمایی: واحد دارای حداقل سه سالن نمایش فیلم برای عموم که می تواند علاوه بر نمایش فیلم، فعالیت های فرهنگی ـ هنری، رفاهی و ورزشی را در فضاهای مجزا انجام دهد.
۴ـ سینمای روباز: مکانی که در آن امکانات و تجهیزات نمایش فیلم در فضای بدون سقف برای نمایش فیلم به­کار گرفته می شود.
۵ ـ واحد سیار نمایش فیلم: سامانه قابل انتقالی که با در اختیار داشتن تجهیزات نرم افزاری و سخت­افزاری و با تغذیه از رایانه مرکزی (سرور) یا به صورت مستقل مبادرت به نمایش فیلم در محیط های روباز یا سالن های اجتماعات می کند.
۶ ـ کانون فیلم (سینماتک): محلی که در آن فیلم های هنری و تاریخ سینما حفظ و نگهداری و با رویکرد نقد و پژوهش برای فعالان هنری و سینمایی نمایش داده می شود.
۷ـ سازمان: سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور.
۸ ـ مالک: شخص متقاضی ایجاد سالن نمایش فیلم که جهت دریافت موافقت اصولی به سازمان مراجعه می کند.
۹ـ بهره بردار: شخصی که براساس مجوز صادرشده از سوی سازمان، به بهره برداری از سالن نمایش فیلم می پردازد.
ماده۲ـ سینماهای روباز، واحدهای سیار نمایش فیلم، کانون­های فیلم، سالن­های اجتماعات موجود در مجتمع های فرهنگی دولتی و غیردولتی در مواردی که پس از نصب تجهیزات و تغییرات لازم، برای نمایش فیلم برای عموم مناسب تشخیص داده شوند و سالن های نمایش موجود در مجتمع­های فرهنگی ـ تجاری که جهت نمایش فیلم برای عموم اختصاص یافته اند، مشمول ضوابط مقرر برای سالن های نمایش موضوع این آیین نامه محسوب می شوند.
ماده۳ـ دستورالعمل های لازم برای تعریف استانداردها و الگوهای ساخت و ایمنی سالن­های نمایش با رعایت ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درجه بندی کیفی سالن نمایش، تدوین ضوابط و مقررات انحلال فعالیت سالن های نمایش و نحوه نظارت بر عملکرد آنها و نمایش (اکران) فیلم در این سالن ها توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود. سازمان موظف است دستورالعمل ها و مقررات موضوع این ماده را در سامانه مربوط سازمان منتشر کند و نسخه ای از آن را به همراه موافقت اصولی و مجوز بهره برداری در اختیار درخواست کننده قرار دهد.
ماده۴ـ ایجاد و فعالیت سالن های نمایش فیلم تنها با دریافت مجوز مربوط از سازمان امکان پذیر است.
ماده۵ ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مجازند با رعایت مقررات و نقشه های مصوب، زمین مناسب برای احداث سالن های نمایش را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
تبصره ـ تغییر کاربری زمین هایی که توسط دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی برای سالن های نمایش تأمین­ شده باشند، مجاز نیست.
ماده۶ ـ سالن های نمایش دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز فرهنگی به شمار می­روند و فعالیت این سالن ها، فعالیت فرهنگی محسوب می شود و مشمول تسهیلات و امتیازات ناظر بر این مراکز و فعالیت ها خواهند بود.
ماده ۷ ـ متقاضی ساخت یا تبدیل وضعیت سالن نمایش فیلم باید تقاضای خود و مدارک موردنیاز شامل اطلاعات و مدارک فردی، پرسشنامه اطلاعاتی تکمیل­شده، نقشه های موقعیت زمین و بنای پیشنهادی را به همراه طرح توجیهی فرهنگی و اقتصادی جهت بررسی و تطبیق با ضوابط در سامانه مربوط سازمان برای طرح در کمیسیون موضوع ماده (۸) این آیین نامه ثبت کند.
تبصره ـ در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد، موظف است اساسنامه ثبت ­شده در اداره ثبت شرکت ها (که در آن به فعالیت های مرتبط با موضوع این آیین نامه تصریح شده باشد)، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات خود در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را در سامانه موضوع این ماده ثبت کند.
ماده۸ ـ به منظور صدور موافقت اصولی و پروانه بهره­ برداری، کمیسیون رسیدگی متشکل از اشخاص زیر با حکم رییس سازمان و برای مدت دو سال انتخاب می شوند. دبیرخانه کمیسیون در تهران، در سازمان و در استان­ها، در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می­ شود:
۱ـ نماینده سازمان در سطح مدیر کل به عنوان رییس کمیسیون.
۲ـ نماینده وزارت کشور (فرمانداری).
۳ـ نماینده وزارت راه و شهرسازی.
۴ـ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس اماکن).
۵ ـ نماینده شهرداری.
۶ ـ نماینده انجمن سینماداران.
تبصره۱ـ نحوه برگزاری و اداره جلسات کمیسیون رسیدگی، رأی گیری و چگونگی ابلاغ مصوبات آن براساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ کمیسیون رسیدگی در سایر استان­ ها با حضور اعضای متناظر کمیسیون موضوع این ماده تشکیل می­ شود. نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وظیفه نمایندگی سازمان در کمیسیون رسیدگی استان را برعهده خواهد داشت.
تبصره۳ـ کمیسیون رسیدگی در چهارچوب مقررات موضوع ماده (۳) این آیین نامه اقدام به بررسی تقاضاهای دریافتی و اتخاذ تصمیم می کند.
ماده۹ـ دبیرخانه کمیسیون رسیدگی موظف است موافقت، مخالفت یا هرگونه نظر اصلاحی خود را در حساب کاربری متقاضی در سامانه مربوط سازمان، ثبت و مراتب را از طریق شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی به متقاضی اعلام کند. وصول الکترونیکی نظر کمیسیون به حساب کاربری متقاضی در سامانه مربوط سازمان، به منزله ابلاغ است.
تبصره۱ـ مدت اعتبار موافقت اصولی برای شروع پروژه یک­سال است.
تبصره۲ـ مهلت اعتراض متقاضی به تصمیم کمیسیون رسیدگی یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم است. متقاضی باید اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به همراه دلایل و مستندات مورد نظر برای تجدیدنظر در کمیسیون رسیدگی در سامانه مربوط سازمان ثبت کند. کمیسیون در اولین جلسه بعد از دریافت اعتراض، به موضوع رسیدگی می­کند و تصمیم آن در این خصوص قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
ماده۱۰ـ پس از درخواست اخذ مجوز بهره برداری از سوی متقاضی، کمیسیون رسیدگی از محل سالن نمایش فیلم بازدید می­ کند تا نسبت به نحوه فعالیت سالن یا سالن ­های نمایش فیلم اظهارنظر کند.
ماده۱۱ـ پس از انجام مراحل موضوع ماده (۱۰) و صدور درجه کیفی برای هر سالن، سازمان مجوز بهره برداری را به نام متقاضی بهره برداری صادر خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که سالن نمایش فاقد شرایط مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل های موضوع آن شود، کمیسیون رسیدگی در خصوص ادامه یا تعلیق فعالیت آن تصمیم­ گیری خواهد کرد.
ماده۱۲ـ متقاضی دریافت مجوز بهره­ برداری باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ـ داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان.
۲ـ دارا بودن تأییدیه عدم سوء پیشینه.
۳ـ دارا بودن سند رسمی برای امکان بهره برداری از منافع ملک.
۴ـ اساسنامه ثبت­ شده در اداره ثبت شرکت­ها که در آن به فعالیت های مرتبط با موضوع این آیین نامه تصریح شده باشد، به همراه آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص حقوقی.
تبصره۱ـ مدیرعامل شخص حقوقی باید دارای شرایط بند (۱) و (۲) این ماده باشد.
تبصره۲ـ انتقال مجوز بهره ­برداری در صورت واجد شرایط بودن متقاضی جدید، براساس مفاد این آیین نامه خواهد بود.
تبصره۳ـ در صورت مشاع بودن سالن نمایش فیلم، مجوز بهره برداری سالن نمایش فیلم، به نام مالکان یا نماینده مورد تراضی آنها صادر خواهد شد. در صورتی که بهره­بردار سالن نمایش فیلم، مستأجر یا مستأجران ملک باشند، مجوز بهره برداری سالن نمایش به نام مستأجر یا یکی از مستأجرانی که با تراضی به عنوان نماینده آنها معرفی شده است، صادر خواهد شد.
ماده۱۳ـ بهره بردار موظف است یک نفر را برای مدیریت سینما به سازمان معرفی کند.
ماده۱۴ـ در پردیس های سینمایی و مجتمع های فرهنگی ـ تجاری، فعالیت سایر بخش های تجاری، فرهنگی و تفریحی نباید مخل فعالیت جاری سالن های نمایش باشد.
ماده۱۵ ـ در صورت فوت بهره بردار سالن نمایش، وراث قانونی وی، باید ظرف یک­سال از تاریخ فوت، یکی از وراث را به عنوان نماینده خود برای صدور مجوز بهره برداری جدید به کمیسیون رسیدگی معرفی کنند. تا زمان صدور مجوز جدید، مجوزهای قبلی معتبر محسوب می­ شوند.
ماده۱۶ ـ انجام هریک از اقدامات زیر در سالن­ های نمایش موضوع این آیین ­نامه تخلف محسوب می شود:
۱ـ هرگونه فعالیت غیر از نمایش فیلم در محل سالن نمایش.
۲ـ نمایش هرگونه فیلم یا محصولاتی که فاقد مجوزهای مربوط از سازمان باشد.
۳ـ تغییر شرایط مکان فعالیت یا تجهیزات سالن نمایش به نحوی که نقض شرایط مقرر در این  آیین­ نامه و دستورالعمل های صادرشده از سوی سازمان محسوب شود.
۴ـ واگذاری قسمتی از سالن نمایش یا سالن ­های انتظار به مشاغل تجاری و غیرمرتبط که در مجوز بهره برداری پیش بینی نشده باشد.
تبصره ـ فعالیت های فرهنگی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مشمول بند (۱) این ماده نخواهد بود.
ماده۱۷ـ کمیسیون موضوع ماده (۸) به تخلفات موضوع ماده (۱۶) رسیدگی خواهد کرد.
ماده۱۸ ـ در صورت تأیید وقوع تخلف، کمیسیون موضوع ماده (۸) براساس تخلف صورت­گرفته، یکی از اقدامات زیر را اعمال می ­کند:
۱ـ تذکر کتبی.
۲ـ تعلیق نمایش فیلم.
۳ـ کسر درجه کیفی سالن نمایش.
۴ـ تعلیق مجوز بهره برداری سالن نمایش برای مدت سه تا شش ماه.
تبصره ـ دستورالعمل انضباطی این ماده توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۹ـ هرگاه تخلف صورت­ گرفته، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، سازمان مکلف است مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح اعلام کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای ضمانت های اجرائی از سوی سازمان نخواهد بود.
ماده۲۰ـ سازمان موظف است وضعیت و اطلس پراکندگی منطقه ای سالن های نمایش در کلیه استان های کشور را هر پنج سال یک بار مورد بررسی قرار دهد و دستورالعمل تغییرات مورد نیاز را به تناسب چگونگی توزیع سالن ها و بر مبنای تغییرات شکل­ گرفته در پراکندگی سالن ها مورد بازنگری قرار دهد.
ماده۲۱ـ مشارکت اشخاص خارجی در ساخت یا بهره برداری سالن های نمایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.
ماده۲۲ـ دستورالعمل مربوط به نحوه بهره ­برداری سالن های نمایش متقاضی نمایش فیلم های غیرسینمایی نظیر مستند، فیلم کوتاه یا قسمت هایی از یک مجموعه (سریال) و تولیدات داستانی، فیلم های چند بعدی، کانون فیلم و سایر موارد در چهارچوب این آیین نامه توسط سازمان تهیه و توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می شود.
ماده۲۳ـ دارنده مجوز بهره برداری سالن نمایش مکلف است پیش از نمایش هر عنوان فیلم سینمایی، از پروانه نمایش آن اطمینان حاصل کند. همچنین رعایت شیوه نامه مربوط به رده بندی سنی فیلم های سینمایی از سوی بهره برداران سالن های نمایش ضروری است.
ماده۲۴ـ قیمت بلیت سینماهای سراسر کشور به پیشنهاد مشترک انجمن سینماداران و انجمن تهیه­ کنندگان سینمای ایران، توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده۲۵ـ کلیه سالن های نمایش موضوع این آیین نامه، موظف به رعایت این آیین نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه های موضوع آن هستند.
ماده۲۶ـ آیین نامه سالن های نمایش فیلم و طرز کار آنها موضوع تصویب­نامه شماره ۷/۶۱۱۲۰ مورخ ۱۳۴۵/۹/۸ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5628
آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *