شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز 1

شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز
مخازن نفت
دانلود فایل WORD شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز
شماره۸۶۴۵۳/ت۵۳۵۲۱هـ                                                                               ۱۳۹۵/۷/۱۸
وزارت نفت
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۷/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۰۰۵۴ـ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوه  نامه تشکیل شورای  عالی مهندسی مخازن نفت و گاز را به شرح زیر تصویب کرد:
شیوه  نامه تشکیل شورای  عالی مهندسی مخازن نفت و گاز
ماده۱ـ شورای  عالی مهندسی مخازن نفت و گاز که در این تصویب  نامه به اختصار «شورا» نامیده می شود، عالی ترین مرجع تخصصی در سطح صنعت نفت برای ارایه مشاوره فنی ـ مهندسی در خصوص مخازن نفت و گاز کشور و طرح های مربوط به نگه داشت تولید از مخازن و یا افزایش بازیافت از آنها می  باشد و در این حوزه وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
الف ـ بررسی و اظهارنظر مشورتی فنی در مورد طرح ها و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور.
ب ـ بررسی و اظهارنظر مشورتی فنی در خصوص برنامه های پیشنهادی مربوط به ساماندهی توسعه دانش فنی و نیز انتقال فناوری در امور مرتبط با مهندسی مخازن و زمین  شناسی نفت و دیگر موارد مرتبط.
پ ـ ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه افزایش تولید و یا بهبود و افزایش برداشت از مخازن نفت و گاز کشور و اظهارنظر مشورتی فنی در خصوص آنها حسب مورد.
ت ـ تأیید خط پایه تخلیه مخازن، موضوع بند (غ) ماده (۱) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب  نامه شماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاحیه آن موضوع بند (۱) تصویب  نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰.
ث ـ ارایه مشاوره و اظهارنظر فنی در دیگر موارد ارجاعی از سوی وزیر نفت در حوزه مهندسی مخازن.
ماده۲ـ ترکیب و نحوه انتخاب اعضای شورا عبارتند از:
الف ـ وزیر نفت.
ب ـ معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.
پ ـ معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت.
ت ـ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران.
ث ـ مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران.
ج ـ مسئول ذی ربط منابع هیدروکربوری در ستاد شرکت ملی نفت ایران به معرفی مدیرعامل این شرکت.
چ ـ چهار نفر از کارشناسان صنعت نفت در حوزه های مهندسی مخازن، زمین شناسی و علوم زمین ( Geology & GeoScience ) در بخش نفت.
ح ـ سه نفر از میان اعضای ایرانی هیئت  های علمی و پژوهشی برجسته دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهشی داخل و خارج از کشور در حوزه های مهندسی مخازن، زمین  شناسی و علوم زمین در بخش نفت.
تبصره۱ـ اعضای موضوع بندهای (چ) و (ح) این ماده برای مدت دو سال توسط وزیر نفت انتخاب و منصوب می شوند و تغییر و تجدید انتخاب ایشان بلامانع است. اعضای موضوع بند (ح) توسط وزیر نفت پس از توافق با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب خواهند شد.
تبصره۲ـ وزیر نفت مرجع قبول یا رد استعفای اعضای موضوع بندهای (چ) و (ح) است. در صورت استعفا، فوت یا عدم حضور سه جلسه متوالی غیر موجه در جلسات، شخص جایگزین برای باقیمانده دوره به ترتیب مقرر در این ماده تعیین خواهد شد.
ماده۳ـ نحوه برگزاری جلسات و تصمیم گیری شورا به شرح زیر می باشد:
الف ـ شورا حداقل هر سه ماه یک بار به دعوت دبیرخانه تشکیل جلسه می دهد. در موارد ضروری به تشخیص رییس شورا جلسه فوق‏ العاده تشکیل می شود.
ب ـ ارجاع موارد و تعیین دستور جلسات شورا توسط وزیر نفت انجام می شود.
پ ـ ریاست جلسات با وزیر نفت بوده و در غیاب وی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت، ریاست جلسات را برعهده خواهد داشت.
ت ـ جلسات شورا با حضور حداقل نه نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران معتبر است. در صورت تساوی آرا، نظر رییس جلسه ملاک عمل خواهد بود.
ث ـ از دیگر افراد صاحب نظر حسب مورد می توان برای حضور در جلسات شورا (بدون حق رأی) دعوت نمود. همچنین مسئولان و کارشناسان ذی ربط وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیز بنا به دعوت، حسب مورد می توانند در جلسات شورا (بدون حق رأی) حضور یابند.
ج ـ شورا می تواند حسب نیاز نسبت به تشکیل کارگروه  های دایمی و یا موقت اقدام نماید.
چ ـ تصمیمات شورا توسط وزیر نفت ابلاغ می شود.
ماده۴ـ ساختار شورا به ترتیب زیر می باشد:
الف ـ دبیرخانه دایمی شورا در معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت (اداره کل نظارت بر بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن) مستقر خواهد شد و مدیرکل نظارت بر بهبود و ازدیاد برداشت از مخازن (دبیر شورا) می تواند بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت کند.
ب ـ کلیه امور اداری مربوط به شورا و ارسال مدارک و اطلاعات برای اعضای شورا توسط دبیرخانه انجام می شود. دبیرخانه باید کلیه مذاکرات جلسات شورا را ثبت و ضبط کرده و اسناد آن را به طور مناسب نگهداری نماید.
پ ـ بررسی، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای تصمیمات شورا و ارایه گزارش در این موارد به وزیر و شورا از وظایف معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5676
شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز

شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *