‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه 1

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
تأسيس باشگاه ورزشي
دانلود فایل WORD ‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت
ماده واحده – به موجب اين قانون سازمان تربيت بدني ايران مجاز است براي متقاضيان واجد صلاحيت مجوز تأسيس ورزشگاه و پروانه فعاليت‌ براي باشگاه‌هاي ورزشي مطابق ضوابط كارشناسي صادر و امكانات زير را در صورت لزوم در اختيار آنها قرار دهد.
1 – سازمان تربيت بدني مي‌تواند با هماهنگي مراجع ذيربط زمين هاي تحت تملك خود را جهت تأسيس ورزشگاه به افراد موضوع ماده واحده‌ اجاره دهد.
2 – اراضي كه به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان اراضي شهري با كاربري ورزشي مشخص مي‌شوند در اختيار سازمان تربيت بدني‌ قرار مي‌ گيرد. در صورتي كه زمين متعلق به دولت نباشد و سازمان مزبور امكان تملك آن را نداشته باشد اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اجازه تأسيس‌ ورزشگاه يا پروانه فعاليت براي باشگاه را دارند با موافقت سازمان تربيت بدني و جلب رضايت مالك مي‌توانند زمين مزبور را تملك كنند.
‌تبصره 1 – در صورت تخلف مؤسسان باشگاه هاي ورزشي و ورزشگاه ها از ضوابط و مقررات سازمان تربيت بدني، سازمان مي‌تواند پروانه فعاليت‌ باشگاه ها و ورزشگاه ها را به طور موقت يا دائم لغو كند. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ مي‌ رسد.
‌تبصره 2 – سازمان مجاز است شركتي براي تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان هاي ورزشي تأسيس نمايد.
‌رئيس سازمان تربيت بدني و وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه نمايندگي سهام دولت را در شركت مزبور به عهده داشته و‌اساسنامه شركت توسط سازمان تربيت بدني ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 3 – متقاضيان تأسيس باشگاه ورزشي بايد متدين و معتقد به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي بوده و فاقد هر گونه سوء سابقه سياسي،‌ اعتقادي و اخلاقي باشند.
‌تبصره 4 – سازمان تربيت بدني موظف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌ نامه اجرايي اين قانون را جهت تصويب به هيأت وزيران‌ پيشنهاد نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ هيجدهم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1369.10.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5513
‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *