‌قانون اجازه پرداخت نمايندگان قضایی 1

‌قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌ الوكاله‌ های وصولی به نمايندگان قضایی و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوی ‌دولت
مصوب 1344.10.12
‌نمايندگان قضایی
دانلود فایل WORD ‌قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوكاله‌های وصولی به نمايندگان قضایی و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوی ‌دولت
ماده واحده – به وزارت دارايي اجازه داده مي‌ شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم‌ له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌ حق‌ الوكاله در حق دولت محكوم مي‌گردد سي درصد از حق‌ الوكاله وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي ذي مدخل مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه‌ مربوطه بوده
و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و بيست درصد آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه به كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي‌ مؤثر شناخته مي‌شوند پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير‌كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.
‌تبصره – نماينده قضايي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آن است كه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.
‌قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات‌ مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه 1344.8.19 در جلسه روز يكشنبه دوازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر شفيع امين
رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقي بانک رفاه کارگران
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که بندِ ( اولاً) در بخشنامة مورد اعتراض، علي الاطلاق مقرر داشته است، در هر مورد که پرونده‌هاي مطالبات معوق به اداره حقوقي ارجاع و به طرح دعوا يا صدور اجرائيه منتهي شود، حق‌ الوکاله تعلق مي‌گيرد و حال آن که مطابق قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌ الوکاله‌ هاي وصولي به نمايندگان قضايي و کارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال ۱۳۴۴، در صورت محکومٌ‌ له واقع شدن دولت، به اشخاص مذکور در ماده واحده قانون ياد شده تحت ضوابطي خسارت حق‌الوکاله قابل پرداخت است، از اين جهت بند (اولاً) در بخشنامه، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5608
‌قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌ الوكاله‌ های وصولی به نمايندگان قضایی و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوی ‌دولت

پرداخت پنجاه درصد از حق‌ الوكاله‌ های وصولی به نمايندگان قضایی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *