قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی 1

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
اختصاص شماره ملی
دانلود فایل WORD قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی
ماده 1- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات ، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کدپستی اختصاص دهند.
ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، دانشگاهها ، بانکها ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ملی و کدپستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند.
ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد.
تبصره : دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود ، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد.
ماده 4- صدور هرگونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها ، بدون درج شماره ملی و کدپستی ممنوع است
تبصره : کارتهای شناسائی اداری ، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده اند تا زمانی که شرایط برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود.
ماده 5- دولت موظف است هزینه های اجرای طرح شماره ملی و کدپستی را در بودجه دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی نماید.
ماده 6- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/2/1376 به تائید شورای نگهبان رسیده است.
آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
شماره33053/                                                   ت38196هـ 5/3/1387
وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/74180 مورخ 11/6/1386
وزارت کشور و به استناد مواد (2) و (3) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب1376ـ آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی
ماده1ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (2) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مکلفند از تاریخ 1/4/1387 کارت شناسایی ملی را مبنای احراز هویت، شناسایی و ارایه خدمات به افراد بالای شانزده سال قرار دهند.
ماده2ـ دستگاه های مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 ارائه خدمات به متقاضیان را در مواردی که احراز هویت لازم است موکول به ارائه شماره ملی مندرج در کارت شناسایی ملی نموده و در کلیه مواردی که شناسنامه ملاک احراز هویت و تابعیت تقاضاکننده خدمات می‌باشد، کارت شناسایی ملی را به عنوان جایگزین شناسنامه مبنای عمل قرار دهند.
تبصره ـ با توجه به کارکرد الکترونیک بارکدهای چاپ شده در کارتها، دستگاه های یادشده می‌توانند برای افزایش دقت و سرعت از بارکد خوان استفاده نمایند.
ماده3ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی موظفند از تاریخ 1/4/1387 ثبت نام دانش‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای بالای شانزده سال را با ارائه کارت شناسایی ملی به انجام رسانند.
ماده4ـ دستگاه های مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه موظفند از تاریخ 1/4/1387 سامـانه‌های اطلاعاتی خود را به نحوی تشکیل و سامان دهنـد که هر فـرد با شمـاره ملی قابل شناسایی بوده و گردش اطلاعات کارت شناسایی ملی اشخاص (شامل مشخصات فردی، شماره ملی و کدپستی) بین دستگاه های ذی‌ صلاح بر مبنای شماره ملی انجام شود.
تبصره ـ گردش اطلاعات مذکور بین دستگاه های یادشده مطابق دستورالعملی خواهد بود که حسب مورد به امضای بالاترین مقام دستگاه های مربوط می‌رسد.
ماده5 ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات لازم درخصوص ویژگی های کارت شناسایی ملی و نحوه تشخیص اصالت آن را جهت آشنایی کارکنان دستگاه های ذی‌ ربط با رعایت طبقه‌ بندی لازم در اختیار آنان قرار دهد.
ماده6 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور درخصوص اطلاع‌ رسانی و آگاهی بخشی به کلیه هموطنان در داخل و خارج از کشور جهت کاربردی نمودن کارت شناسایی ملی همکاری لازم را معمول دارند.
ماده7ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استان ها و شهرستان ها مکلفند امکان دسترسی بر خط به آمار و اطلاعات فعالیت های خود را به ترتیب برای استاندار و فرماندار فراهم نمایند.
تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر کشور تهیه و به تأیید رییس‌ جمهور می‌رسد.
ماده8 ـ وزارت کشور موظف است اعتبار مورد نیاز اجرای این آیین‌ نامه را در بودجه سنواتی سازمان ثبت احوال کشور پیش‌ بینی و به معاونت برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نماید.
ماده9ـ اعتبار اولین کارت های شناسایی ملی صادره طی سال 1380 تا پایان سال 1389 و کارت های صادره طی سال 1381 تا پایان سال 1390 تمدید می‌گردد.
ماده10ـ ارائه اطلاعات تحصیل شده به موجب این آیین‌ نامه به غیر از مراکز و اشخاصی که قانون تعیین کرده است مشمول مجازات مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب1375ـ خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5462
قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *