قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی 1

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
مدارس غیردولتی
دانلود فایل WORD قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
شماره۳۴/۷۸۳۰۷                                                                         ۱۳۹۵/۱۰/۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۲۲۴۷/۱۱۹۴۱۳ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 شماره۱۲۷۶۷۰                                                                          ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
وزارت آموزش و پرورش
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۴/۷۸۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده۱ـ در راستای ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت کشور ضمن تأکید بر ارتقای کمی و کیفی مدارس دولتی به منظور بهره گیری از مشارکت همگانی مردمی در امر آموزش و پرورش و تأسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و بهره گیری از ظرفیت قوانین بالادستی و مستند به سیاست های کلی ابلاغی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور از سوی مقام معظم رهبری و راهبردهای کلان و راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، همچنین سند نقشه جامع علمی کشور با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر است.
تبصره۱ـ اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره۲ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان ها و در صورت ضرورت در شهرستان ها واحد سازمانی ایجاد کند.
ماده۲ـ مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی ـ شرکت تعاونی آموزشی ـ نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می   شود:
الف ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش  های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه  ارائه می کند.
تبصره ـ واحدهای آموزشی که بر اساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می کنند، مشمول تعریف فوق می   باشند.
ب ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره
پ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای و کار و دانش
تبصره۱ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوبه ۴۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۷/۴/۱۶ و مصوبه جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۲۸)، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب «دوره های فراگیری مهارت های آموزشی شغلی به استناد ماده (۵) مصوبه (۴۸۳) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۱۱۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.
تبصره۲ـ تعیین شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می باشد. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۳ـ به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و  شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.
رأی شماره۸۸۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی و مدارس غیرانتفاعی به تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوب شورای اسلامی در جواب آن
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴        شماره دادنامه: ۸۸۶      کلاسه پرونده: ۲۱۷/۹۵
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاه درسی به تغییر کاربری و ابطال استفساریه شماره ۱۱۰۳۵ شهرداری قم از شورای شهر و پاسخ شورا به آن
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۳ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۷ و آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف، نحوه و چگونگی صدور مجوز و استقرار مدارس غیرانتفاعی در کاربری های مختلف معین و مشخص شده است. از طرفی طبق مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، تعیین کاربری و تغییرات از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح جامع و در مقیاس منطقه و طرحهای تفصیلی از وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده است و به موجب بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی در خصوص تغییر کاربری و امثال آن می توانند پیشنهاداتی برای مراجع مذکور ارائه کنند و مجاز به اتخاذ تصمیم قطعی برای کاربری نیستند. با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۹۶۲ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء، مزاحمتهای ناشی از استقرار مدارس در کاربری های مسکونی، موضوعاً از مصادیق و موارد بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری خارج تلقی شده و طبق رأی شماره ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم مبنی بر الزام آموزشگاههای درسی (مدارس غیرانتفاعی) به  تغییر کاربری و استفساریه شهرداری و مصوبه شورای اسلامی در جواب آن، مبنی بر قابل طرح بودن موضوع مزاحمت در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
ماده۴ـ ترکیب شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به  شرح زیر می باشد:
۱ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی:
الف ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (نائب رئیس)
پ ـ مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (دبیر شورا)
ت ـ یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ث ـ مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
ج ـ  دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
چ ـ نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات  و فناوری مجلس شورای اسلامی
ح ـ دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه وزارت آموزش و پرورش
خ ـ معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش
د ـ دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی(بدون حق رأی)
۲ـ شورای نظارت استان:
الف ـ مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب ـ رئیس اداره مشارکت های مردمی (نائب رئیس)
پ ـ کارشناس مسؤول مدارس غیردولتی (دبیر شورا)
ت ـ رئیس اداره حقوقی
ث ـ یکی از معاونان آموزشی
ج ـ معاون پرورشی
چ ـ دو نماینده از مؤسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان استان و تصویب شورای نظارت استان (بدون حق رأی)
ح ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان (ناظر)
تبصره ـ جلسات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران، معتبر است.
ماده۵ ـ وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:
الف ـ تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش
ب ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی ربط
پ ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور
ت ـ نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه
ث ـ تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ج ـ تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون
چ ـ تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی
ح ـ ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
خ ـ طراحی و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به منظور حسن اجراء
تبصره۱ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی می تواند در صورت ضرورت کارگروههای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب نظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروه ها توسط رئیس سازمان صادر می   شود.
تبصره۲ـ کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
تبصره۳ـ شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش ماه پس از لازم   الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب کند.
تبصره۴ـ شورای نظارت مرکزی می تواند اختیارات زیر را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید:
۱ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی ربط
۲ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی
۳ـ نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی
۴ـ نظارت بر نحوه اجرای الگوی تعیین شهریه
تبصره۵ ـ شورای نظارت استان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد استان را به شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه نماید.
ماده۶ ـ شورای نظارت در استان   ها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان ها و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش تشکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می گردد.
تبصره ـ اعضای شورای نظارت شهرستان و منطقه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می باشند.
ماده۷ـ احکام اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر می شود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می   شوند و  انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۸ ـ متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شهرت
پ ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
ت ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک های منحرف و غیرقانونی
ث ـ نداشتن   پیشینه کیفری مؤثر
ج ـ حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن
چ ـ حداقل سی سال سن
ح ـ تأهل برای مردان
تبصره۱ـ در صورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی می   شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره۲ـ مؤسسان اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
تبصره۳ـ مدارس اقلیت های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقلیت های دینی هستند.
ماده۹ـ وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز
ب ـ تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه   های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک سال
پ ـ تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش
ت ـ تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز
ث ـ پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش
ج ـ نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی   ربط
تبصره۱ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، دو میلیون (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ـ ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت و کمک به توسعه مشارکت در مناطق محروم هزینه شود. مجوز تأسیس صادرشده حداکثر دو سال اعتبار دارد.
تبصره۲ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملی از قبیل کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام کند و آن را به شورای نظارت استان ابلاغ کند.
تبصره۳ـ به منظور شفافیت عملکرد مالی مدارس و مراکز موضوع این قانون، مؤسس یا مدیر، گزارش مالی سالانه را به انجمن اولیاء و مربیان ارائه می کند.
ماده۱۰ـ بانک های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی وپنج درصد (۳۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانکها ابلاغ کند.
تبصره۲ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیأت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره۳ـ برخورداری از حمایت ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می باشد.
ماده۱۱ـ دولت موظف است همه ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی کند.
ماده۱۲ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند. آیین   نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان  ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. واگذاری ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
ماده۱۳ـ به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد کند. دولت موظف است هر ساله و تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش   آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش   بینی کند.
تبصره ـ اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۱۴ـ منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ شهریه دریافتی از اولیای دانش آموزان
ب ـ کمک های دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمان های غیردولتی
پ ـ کمک های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش
ت ـ کمک های دریافتی از سازمان ها و نهادهای غیردولتی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش
ماده۱۵ـ الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت   های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه   ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، توسط شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تهیه می   گردد. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
ماده۱۶ـ هر یک از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یادشده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شهریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد کنند تا به تأیید شورای نظارت استان برسد:
الف ـ مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب ـ کارشناس مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)
پ ـ معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط
ت ـ مسؤول انجمن اولیاء و مربیان
ث ـ منتخب شورای مؤسسان مدارس غیردولتی
ج ـ منتخب شورای مؤسسان مراکز غیردولتی
تبصره ـ مؤسس می تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده ظرف مدت بیست روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید. تصمیم کمیته لازم است به تأیید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی برسد.
ماده۱۷ـ وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش هزینه می   شود. سایر وجوه دریافتی مدارس و مراکز موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۴) این قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده مؤسسان، مدیر، دو تن از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می   شود.
ماده۱۸ـ کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می   گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهائی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می   گردد.
تبصره ـ مشاهده و اثبات دفاتری به غیر از دفاتر رسمی، تخلف محسوب شده و شهریه دریافتی اضافه بر قانون به اولیاء مسترد می گردد و در صورت تکرار برابر همین قانون برخورد می شود.
ماده۱۹ـ مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
ماده۲۰ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود سالانه معادل چهار درصد (۴%) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ملی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از این محل مطابق اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارک ت های مردمی قرار می گیرد تا برای نظارت در مراکز یادشده وکیفیت بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی مناطق محروم و کم برخوردار هزینه شود.
تبصره۱ـ دستورالعمل نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه موضوع این ماده به تصویب شورای سیاستگذاری، برنامه   ریزی و نظارت مرکزی می   رسد.
تبصره۲ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجرای این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.
ماده۲۱ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ شرایط عمومی:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، ایمان و برخورداری از حسن شهرت
۳ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
۴ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک های منحرف و غیرقانونی
۵ ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
۶ ـ سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.
۷ـ نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان
۸ ـ تأهل برای مردان
۹ـ حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی
۱۰ـ تطابق جنسیت مدیر مدرسه با دانش آموزان
ب ـ شرایط اختصاصی:
شرایط اختصاصی مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می   شود.
تبصره۱ـ مدیران مدارس مختص اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی خود که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی می شوند.
تبصره۲ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور باید مجوز اقامت قانونی کشور مورد نظر را دارا باشد.
ماده۲۲ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیشنهاد مؤسس و تأیید و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می شود و تمدید آن با درخواست مؤسس بلامانع است.
تبصره۱ـ در صورتی که ظرف مدت دوماه از تاریخ پیشنهاد، ابلاغ مدیر صادر نشود با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت پانزده روز در مورد افراد پیشنهادشده تصمیم می گیرد.
تبصره۲ـ در صورتی که مدیر پیشنهادی، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد تأیید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.
ماده۲۳ـ به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
ماده۲۴ـ مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، سازمان های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی دارای سابقه آموزشی ، به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان مدیر و معاون امکان پذیر است. حقوق و مزایای مستمر این افراد حسب توافق دستگاه اجرائی ذی ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس یا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می شود.
ماده۲۵ـ کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه   ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین   اجتماعی برخوردار می   شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه   ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت   های مقرر در این ماده هستند.
تبصره۱ـ بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.
تبصره۲ـ شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.
ماده۲۶ـ تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود.
ماده۲۷ـ معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره های آموزشی تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره ها توسط مؤسسان و افراد مذکور حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می شود.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می تواند برای ارتقای سطح دانش معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی، با اولویت مناطق محروم، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره   های مذکور را برعهده گیرد.
ماده۲۸ـ در صورت وجود دانش آموز داوطلب در محل، همه ساله حداقل بیست درصد (۲۰%) از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص می یابد.
ماده۲۹ـ مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمکهای دریافتی از دولت، دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام کنند. در این مورد دانش آموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی سرپرست در اولویت هستند.
تبصره۱ـ شرایط ثبت   نام دانش آموزان مذکور در این ماده را شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی تعیین می   کند.
تبصره۲ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت   های مردمی موظف است سالانه گزارش نحوه اجرای این ماده را به شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی ارائه دهد.
ماده۳۰ـ برنامه های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ماده۳۱ـ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم   الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می   رسد.
تبصره ـ مؤسس مدرسه غیردولتی می   تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، تغییر دهد یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات سازمان نوسازی و تجهیز مدارس همسطح یا مرغوب   تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.
ماده۳۲ـ درصورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:
الف ـ مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می   گردد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می   شود.
ب ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می   گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده سال به عنوان مدرسه باقی می   ماند.
پ ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری و یا احداث می    گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می   ماند.
تبصره۱ـ در مورد بندهای (الف) و(ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجدشرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می   گردد.
تبصره۲ـ درصورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) این ماده و تأیید شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش می تواند ملک موردنظر را خریداری یا برای دایرکردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید، در غیر این صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می کند.
تبصره۳ـ احکام این ماده و تبصره   های آن به مدارسی که براساس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۹ با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده   اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده   اند، قابل تسری است.
ماده۳۳ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط مؤسس و پس از احراز صلاحیت، می   توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (۳۲) این قانون و تبصره   های آن اقدام کنند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می   دهد.
ماده۳۴ـ کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق   التدریس،  قراردادی پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری می   باشند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات های اداری قابل اعمال در  مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می   شود، عبارت است از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ همراه با درج در پرونده
پ ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پستهای حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه سال
ت ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شهرستان یا استان
ث ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال
ج ـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی
تبصره۱ـ کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می   باشند.
تبصره۲ـ آرای هیأت بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) این ماده قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ماده۳۵ـ مجازات های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب  ۱۳۷۲/۹/۷ متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد:
الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس
ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده
پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال
ت ـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی
ث ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال
ج ـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز
چ ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال
ح ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی
تبصره۱ـ رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام می   گیرد.
تبصره۲ـ در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (۲۲) این قانون انجام می   شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می   شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.
تبصره۳ـ در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (۲۲) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم   سال برعهده آموزش و پرورش است.
ماده۳۶ـ آرای شورای نظارت استان ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور، توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان ابلاغ می شود و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شورای  سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی است. آراء شورای مذکور در صورت تأیید و ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است و ظرف مدت سه   ماه  از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.
ماده۳۷ـ با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده (۱) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماهیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تأسیس و اداره می   شوند، قابل تسری است.
ماده۳۸ـ آیین نامه اجرائی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می   رسد.
ماده۳۹ـ قانون اجازه أخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه های علمی آزاد مصوب ۱۳۶۷/۹/۱، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۷/۱۹/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب۵/۶/ ۱۳۸۷ از زمان لازم الاجراءشدن این قانون نسخ می شوند.
قانون فوق مشتمل بر سی و نه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5685
قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون تأسیس مدارس غیردولتی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *