قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری 1

قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌‌ های پرستاری
خدمات پرستاری
دانلود فایل WORD قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌‌های پرستاری
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری که با‌عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/4/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان ‌به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌‌ های پرستاری
ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد.
تبصره 1 – کارانه ارائه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود.
تبصره 2 – آئین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری
شماره ۴۸۹۵۸/ت۵۹۰۰۱هـ          ۱۴۰۰/۵/۹
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشور و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تعرفه­ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه ­های پرستاری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، آیین­ نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین ­نامه اجرایی قانون تعرفه­ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه­ های پرستاری
ماده۱ـ در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏ روند:
۱ـ قانون: قانون تعرفه ‏گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‏ های پرستاری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
۲ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۳ ـ گروه (کادر) پرستاری: دانش­ آموختگان رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت­های پزشکی (در مقاطع مختلف) و رده های وابسته پرستاری با هرگونه رابطه استخدامی (اعم از رسمی، پیمانی، تبصره ای، شرکتی، طرحی).
۴ـ مراکز: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه و موقوفه.
۵ ـ تعرفه خدمات پرستاری: مبلغی که متناسب با ارایه خدمات و مراقبت های پرستاری و براساس شرح وظایف و استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین می گردد.
ماده۲ـ وزارت موظف است استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری را تعیین و ابلاغ نماید.
تبصره۱ـ سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای بند (۵) ماده (۳) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ در تدوین استانداردهای مذکور همکاری نماید.
تبصره۲ـ وزارت موظف است استانداردهای فوق را حسب ضرورت بازنگری و ابلاغ نماید.
ماده۳ـ کلیه مراکز مکلف به رعایت استاندارد بسته های خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری می‏ باشند.
ماده۴ـ شورای­عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله بر اساس بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه­ های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ نسبت به تعیین تعرفه خدمات پرستاری اقدام و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
تبصره۱ـ ارزش نسبی خدمات پرستاری به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای­عالی بیمه سلامت کشور تعیین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اجرا است.
تبصره۲ـ برای خدمات شایع (گلوبال)، ملاک محاسبات تخت روز برای محاسبات تعرفه پرستاری، تخت روز اعلامی در جدول شایع (گلوبال) می باشد و برای خدمات اتاق عمل، زمان استاندارد اعلامی برای عمل می باشد.
تبصره۳ـ کلیه مراکز مکلف به رعایت تعرفه های تعیین­ شده می‏ باشند.
ماده۵ ـ کلیه مراکز مکلفند پس از ابلاغ تعرفه سالانه خدمات گروه (کادر) پرستاری موضوع قانون، کارانه گروه (کادر) یادشده را براساس تعرفه‏ های مصوب محاسبه و پرداخت نمایند. دستورالعمل نحوه توزیع در بخش دولتی ـ دانشگاهی توسط وزارت ظرف سه ماه پس از تصویب این آیین­نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده۶ ـ منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای این آیین­نامه مطابق مفاد تبصره بند (ث) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ از محل منابع بودجه عمومی دولت تامین می گردد.
تبصره ـ اجرای این آیین نامه نباید بار مالی جدید به سازمان های بیمه گر پایه ایجاد نماید.
ماده۷ـ سازمان‏ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی سلامت مکلفند نسبت به پوشش این خدمات اقدام ‏نمایند.
ماده۸ ـ به منظور عملیاتی­ شدن تعرفه­ گذاری خدمات پرستاری در سرفصل های صورتحساب متحدالشکل ردیفی مستقل با عنوان خدمات مراقبت های پرستاری اضافه که متناسب با تعرفه­ های این آیین­ نامه محاسبه می گردد.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5665
قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌‌ های پرستاری

قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *