قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور 1

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
مديريت تالاب‌
دانلود فایل WORD قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
شماره۹۲/۱۴۶۸۷                          ۱۳۹۶/۲/۳۰
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۱۱۹۲/۴۳۵۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی   ایران قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصـویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
 شماره۲۴۹۰۸                                                                                ۱۳۹۶/۳/۴
سازمان حفاظت محیط زیست
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۲/۱۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
ماده۱ـ هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست می باشد که در این قانون سازمان نامیده می شود.
تبصره ـ آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد. این آیین نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب های کشور باشد.
ماده۲ـ سازمان مکلف است نیاز آبی زیست محیطی تالاب ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید.
ماده۳ـ واردکردن گونه های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب ها ممنوع می باشد. فهرست گونه های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دوسال یک بار بازنگری و منتشر می شود.
ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می شوند.
تبصره۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می گیرد.
تبصره۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد.
ماده۵ ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه های سنواتی سالیانه دستگاههای ذی ربط پیش بینی نماید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور

آيين‌نامه نحوه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور
شماره۴۱۰۴۶/ت۵۱۱۹۲هـ ۲/۴/۱۳۹۴
وزارت نيرو ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه ۲۰/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۳۴۱۳۶/۱ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه نحوه حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي کشور را به شرح زير تصويب کرد:
آيين‌نامه نحوه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ب ـ تالاب: براساس ماده (۱) قانون کنوانسيون مربوط به تالاب‌هاي مهم بين‌المللي به ويژه تالاب‌هاي زيستگاه پرندگان آبزي (کنوانسيون رامسر) ـ مصوب ۱۳۵۲ـ ، شامل مرداب‌ها، باتلاق‌ها و لجن‌زارها يا آبهاي طبيعي يا مصنوعي اعم از دائمي يا موقت است که آبهاي شيرين، تلخ يا شور در آن به صورت راکد يا جاري يافت مي‌شود، از آن جمله است آبهاي دريا که عمق آنها در پايين‌ترين نقطه جزر از شش متر تجاوز ننمايد.
ج ـ حد بستر تالاب: آخرين نقطه پيشروي آب تالاب‌ها
د ـ نياز آبي محيط زيستي تالاب‌ها و رودخانه‌هاي بالادست آن: کميت و کيفيتي از آب که جهت حفظ ويژگي‌هاي بوم‌شناختي و تأمين پايداري کارکردها و خدمات يک زيست بوم تالابي يا رودخانه‌اي مشخص، موردنياز مي‌باشد.
هـ ـ حقابه محيط زيستي تالاب‌ها و رودخانه‌هاي بالادست آن: بخشي از ظرفيت آبي حوضه آبريز تالاب که به منظور تأمين نياز آبي محيط زيستي تالاب و رودخانه بالادست آن و با يک برنامه توزيع زماني جهت تداوم پايداري و کارکردهاي تالاب و رودخانه‌هاي بالادست آن با پيشنهاد سازمان توسط وزارت نيرو متناسب با شرايط اقليمي تخصيص مي‌يابد.
و ـ پايداري تالاب: شرايطي از کميت و کيفيت تالاب که علاوه بر حفظ ويژگي‌هاي محيط زيستي و تنوع زيستي بتواند در بلندمدت ارايه خدمات و کارکردهاي متنوع براي جوامع انساني را پشتيباني نمايد. در اين شرايط، تالاب از نظر کميت آب از حداقل حقابه محيط زيستي برخوردار بوده و از نظر کيفيت آب و خاک در سطح استانداردهاي ملي قرار مي‌گيرد.
ز ـ راهبردها و برنامه عمل ملي حفاظت و احياء تالاب‌ها: سند راهبردي بالادستي و برنامه عملي جامعي است که استفاده از رويکرد زيست بومي را در راستاي پايداري تالاب‌هاي کشور نهادينه نموده و اهداف کلي براي حفاظت از تالاب‌ها و اقدامات اولويت‌دار و شيوه‌ همکاري بين دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و ذي‌نفعان را مشخص مي‌سازد.
ماده۲ـ وزارت نيرو مکلف است حد بستر تالاب‌ها را ظرف دو سال تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه نمايد.
ماده۳ـ نحوه تخصيص حقابه محيط زيستي تالاب‌ها از رودخانه‌هاي بالادست آنها پس از تأمين آب شرب نسبت به ساير مصارف داراي اولويت است و توسط وزارت نيرو به شوراي عالي آب ارايه مي‌شود.
تبصره ـ سازمان موظف است با همکاري وزارت نيرو نياز آبي محيط زيستي تالاب‌هاي بحراني و خسارت‌ديده و رودخانه‌هاي بالادست آن را ظرف يک سال و در خصوص ساير تالاب‌ها و رودخانه‌هاي بالادست آن ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه تعيين نمايد.
ماده۴ـ سازمان مکلف است با مشارکت وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي و ساير ذي‌نفعان ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه راهبردها و برنامه عمل ملي حفاظت و احياء تالاب‌ها را به روز‌رساني نموده و به هيأت وزيران ارايه نمايد.
تبصره ـ راهبردها و برنامه عمل موضوع اين ماده حداقل هر پنج سال يکبار مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
ماده۵ ـ سازمان مکلف است در چارچوب راهبردها و برنامه عمل ملي حفاظت و احياء تالاب‌ها، برنامه مديريت زيست بومي تالاب‌ها را با اولويت تالاب‌هاي بحراني و خسارت‌ديده، با مشارکت وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد کشاورزي و ساير ذي‌نفعان ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ راهبردها و برنامه عمل ملي حفاظت و احياء تالاب‌ها تهيه و اجرا نمايد.
تبصره۱ـ مديريت زيست بومي فرآيندي جامع‌نگر، هدايت‌کننده و نظارتي براي پايش و ارزيابي تمامي اقدامات و ساز و کارهاي اجرايي مي‌باشد که براساس فرآيندهاي زيست‌بومي به‌منظور حفاظت، احيا و بهره‌برداري پايدار از حوضه آبريز تالاب تهيه و مبناي اقدام قرار مي‌گيرد.
تبصره۲ـ فهرست تالاب‌هاي بحراني و خسارت‌ديده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و نيرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه تعيين و هر دو سال يکبار بازنگري مي‌شود.
ماده۶ ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويب‌نامه برنامه کشاورزي پايدار و سازگار با محيط زيست را در حوضه‌هاي آبريز تالاب‌هاي بحراني و خسارت‌ديده با لحاظ ارزش اقتصادي آب و بدون گسترش سطح اراضي کشاورزي تهيه و در قالب برنامه‌هاي توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد.
معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5541
آيين‌نامه نحوه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور

حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي کشور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *