قانون درآمد دانشگاه هاي علوم پزشكي 1

قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور
علوم پزشكي
دانلود فایل WORD قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور
شماره 83401/509                   11/12/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه با عنوان طرح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 4/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره285188                                                        25/12/1389
معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 83401/509 مورخ 11/12/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور
ماده واحده ـ سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور در قسمت درآمدها (شماره طبقه‌بندي 160106) و هزينه‌ها (رديف 5ـ129000) به نحوي كه در سقف بودجه كل كشور تغييري حاصل نشود از مبلغ چهارهزار ميليارد (4000.000.000.000) ريال به هفت هزار ميليارد (7000.000.000.000) ريال افزايش مي‌يابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5638
قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

قانون افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه هاي علوم پزشكي

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *