قانون وزارت ورزش و جوانان 1

قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
دانلود فایل WORD قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
شماره۱۹/۴۷۶۸۲             ۱۳۹۹/۷/۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۲۶۸۶/۱۵۶۳۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۷۸۳۱۸             ۱۳۹۹/۷/۱۰
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان اداری و استخدامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۹/۴۷۶۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
ماده۱ـ کلیه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده می شود و نیز دستگاههای تحت نظارت وزارت مذکور در این قانون مقید به رعایت احکام و ارزشهای اسلامی و شؤون انقلاب اسلامی و تابع کلیه قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ماده۲ـ تعاریف
الف ـ ورزش: فعالیتی مشتمل بر به کارگیری قوای جسمانی، فکری و مهارت های حرکتی است که در انواع تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای با اهداف معین اجراء می شود.
ب ـ ورزش تربیتی: ورزشی که از سوی خانواده، باشگاه رسمی و نهادهای رسمی آموزشی به ویژه مهدهای کودک، مدارس و دانشگاهها به صورت برنامه ریزی شده پیگیری می شود و هدف آن توسعه مهارت های حرکتی ورزشی پایه است.
پ ـ ورزش همگانی: هر نوع ورزش و فعالیت بدنی که نشاط و سلامت عمومی مردم را تأمین می کند.
ت ـ ورزش قهرمانی: ورزشی است رقابتی و سازمان یافته که با توجه به مقررات خاص هر رشته برای ارتقای نصاب (رکورد)های ورزشی و کسب رتبه یا نشان (مدال) انجام می شود.
ث ـ ورزش حرفه ای: ورزشی است سازمان یافته که با رعایت مقررات خاص هر رشته با هدف کسب انتفاع مالی ورزشکار و سایر ذی نفعان در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام می شود.
ج ـ تربیت بدنی: فرآیند تربیتی که در آن فرد با شرکت در برنامه ها، فعالیت ها و تمرینات جسمی و ذهنی به رشد و نمو استعدادها در ابعاد جسمانی و اخلاقی می پردازد و موجب بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی می شود.
چ ـ باشگاه ورزشی: به مؤسسه ای اطلاق می شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزشهای اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی مطابق ضوابط فنی و عمومی تعیین شده با مجوز وزارت تأسیس و فعالیت می کند.
ح ـ اتحادیه باشگا ه های ورزشی: شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی متشکل از باشگا ههای ورزشی است که با هدف نظارت و تأمین حقوق صنفی اعضاء در کلیه زمینه های ورزشی به غیر از ورزش حرفه ای با مجوز وزارت ایجاد شده و فعالیت می کند.
خ ـ شایستگی فنی ـ حرفه ای: مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ورزشی و نگرش کسب شده از طریق آموزش و تجربه کاری که برای صلاحیت انجام یک حرفه ورزشی لازم است.
د ـ منش پهلوانی: بهره مندی از توانمندی های جسمانی در کنار توجه به ارزشهای اخلاقی، معنوی و اعتقادی است که مبنای رفتار و عمل فرد محسوب می شود.
ذ ـ خیّرین ورزش یار: اشخاص حقوقی و حقیقی که نسبت به تأمین تمام یا بخشی از هزینه احداث یا تجهیز مکان ورزشی و حمایت از فعالان و نهادهای ورزشی اقدام می کنند.
ر ـ مکان ورزشی خیّرساز: مکان ورزشی که حداقل نیمی از هزینه های احداث آن توسط خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد.
ز ـ جوان: به فردی اطلاق می شود که در رده سنی مصوب شورای عالی جوانان قرار دارد.
ژ ـ خانه های جوانان: مراکزی که برای حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان و مشارکت، تمرین و توانمندسازی اجتماعی و آموزش و مهارت زندگی و نشاط و شادابی جوانان در چهارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد و فعالیت می کنند.
س ـ امور جوانان: به فعالیت های مربوط به هماهنگی ابعاد هویتی جوانان در عرصه های دینی، انقلابی، ملی، اشتغال، علم و فناوری، جامعه پذیری، خانواده و ازدواج، سرمایه اجتماعی، مسؤولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و مسائل نوپدید جوانان اطلاق می شود.
ماده۳ـ اهداف تشکیل وزارت به شرح زیر است:
الف ـ ورزش
۱ـ توسعه و تعمیم ورزش همگانی
۲ـ توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی
۳ـ ساماندهی و گسترش ورزش حرفه ای
۴ـ حمایت و تقویت ورزش تربیتی
۵ ـ توسعه و تقویت ورزش بانوان
۶ ـ تحکیم و تقویت معنویت و ارزشهای اخلاقی و منش پهلوانی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
۷ـ ارتقاء و ترویج شایستگی های فنی ـ حرفه ای در جامعه ورزش
ب ـ جوانان
۱ـ ارتقای هویت دینی، انقلابی و ملی جوانان
۲ـ ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسؤولیت  پذیری، هویت و مشارکت همه جانبه جوانان
۳ـ بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق بر ارزشهای اسلامی ـ ایرانی
۴ـ توسعه مشارکت داوطلبانه مردمی در امور جوانان
۵ ـ اتخاذ سیاست های حمایتی در جهت اشتغال و ازدواج جوانان
ماده۴ـ وزارت به عنوان متولی اصلی ورزش و ساماندهی امور جوانان وظایف و اختیارات زیر را در تحقق مفاد ماده(۳) این قانون عهده دار بوده و کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای غیردولتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور، مکلف به همکاری با وزارت در زمینه های ذیل می باشند:
الف ـ وظایف وزارت در حوزه ورزش
۱ـ اقدام در جهت بهره مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه ها و فعالیت های ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح
۲ـ تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و سالانه ورزش کشور با استفاده از ظرفیت دستگاههای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
۳ـ استفاده از ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و بهره مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی موجود کشور به منظور ارتقای علمی ورزش
۴ـ ترویج ارزشها و موازین اسلامی و ارزشهای فرهنگی ـ اخلاقی، انقلابی، منش پهلوانی در ورزش
۵ ـ جذب، ساماندهی و تسهیل مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش کشور
۶ ـ تعیین چهارچوب ها و دستورالعمل اجرائی فعالیت های ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها
۷ـ کشف، پرورش و حمایت از استعدادها در ورزش
۸ ـ مناسب سازی اماکن و فضا های ورزشی جهت بهره برداری و حضور بانوان و خانواده ها و معلولان جسمی و حرکتی
۹ـ تسهیل دسترسی مردم برای تماشای مسابقات ورزشی مهم بین المللی و ملی در مکانهای عمومی و محیط های ورزشی روستایی و شهری کشور
۱۰ـ نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای غیردولتی و ارزیابی عملکرد آنها و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط
۱۱ ـ صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبکهای ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها ، کمیته ها و سایر تشکلهای مربوط
تبصره ـ وزارت مکلف است به منظور تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز رشته های ورزش تیراندازی از قبیل اسلحه و مهمات ورزشی از تولیدات داخلی استفاده نماید. در صورت عدم امکان تأمین از داخل کشور، وزارت مجاز است نسبت به تأمین و واردات تجهیزات مربوطه با تأیید و نظارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کلیه مراحل ثبت سفارش تا ترخیص، در مبادی ورودی کشور اقدام کند.
دستورالعمل اجرائی این تبصره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارت تهیه و به امضای مشترک وزیران دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان ابلاغ می شود.
 ۱۲ـ صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت اتحادیه باشگاههای ورزشی، باشگاهها، اماکن و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی پس از بررسی صلاحیت های عمومی، اخلاقی، علمی و حرفه ای و نظارت بر فعالیت آنها
تبصره ـ فعالیت های رسمی تربیت بدنی مدارس، دانشگاهها، حوزه های علمیه به جز فعالیت باشگاههای ورزشی آنها از شمول این بند مستثنی است.
 ۱۳ـ حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتها و کمیته های ورزشی به منظور حسن اجرای وظایف
۱۴ـ توسعه ارتباطات و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع ورزشی بین المللی و عضویت یا نمایندگی در سازمان ها و مجامع بین المللی ورزشی با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه
۱۵ـ تهیه طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور توسط وزارت حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون طبق قوانین مربوطه
۱۶ ـ تأمین متناسب و متوازن زیرساختها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور
۱۷ـ تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیمهای ورزشی خارجی به داخل کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
۱۸ـ احیاء و تقویت ورزشهای ملی و روستایی و بازی های بومی، محلی و توسعه زیرساختهای آن و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آنها با هماهنگی دستگاههای ذی ربط
۱۹ـ ارتقاء و تقویت جایگاه ورزش قهرمانی کشور در عرصه های جهانی و بین المللی
۲۰ـ ایجاد فرصتهای مناسب و عادلانه برای گسترش ورزش بانوان و معلولان
۲۱ـ تهیه و ارائه استانداردها و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن
۲۲ـ ایجاد، نگهداری، بهره برداری و تجهیز اماکن ورزشی
۲۳ـ تعیین تعرفه و قیمت ارائه خدمات ورزشی و تندرستی و هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه توسط وزارت پس از تصویب هیأت وزیران به صورت سالانه و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲۴ـ همکاری و هماهنگی با بخش گردشگری و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت های ورزشی کشور
۲۵ـ فراهم نمودن بستر و امکانات لازم جهت ورزش همگانی با رویکرد ورزش آسان، ارزان و در دسترس برای عموم مردم
ب ـ اختیارات وزارت در حوزه ورزش
۱ـ حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش کشور
۲ـ کسب درآمدهای پایدار از محل تبلیغات رسانه ای و محیطی ناشی از پخش مسابقات ورزشی و فروش بلیط برای فدراسیون ها و باشگاههای ورزشی
۳ـ واریز عواید حاصل از بهره برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوطه، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و تخصیص معادل وجوه واریزی به وزارت در قالب بودجه های سنواتی طی ردیف اختصاصی جهت تحقق اهداف و وظایف محوله در این قانون
۴ـ بهره برداری از اراضی و فضاهای مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی، آبی و هوایی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه
۵ ـ پیش بینی تسهیلات و به کارگیری تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش
۶ ـ بهره مندی از ظرفیت خیّرین ورزش یار و تسهیل شرایط مشارکت آنان در اداره اماکن ورزشی خیّرساز
۷ـ کمک به تأمین هزینه های برگزاری مسابقات و مراسم و رویدادهای ورزشی و اعطای جوایز و کمک به قهرمانان، فدراسیون ها، انجمن ها، هیأتهای ورزشی و باشگاههای فعال در زمینه های مختلف ورزشی به جز ورزش حرفه ای از محل اعتبارات سنواتی بودجه کل کشور، در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران
۸ ـ تسهیل فعالیت دانش آموختگان علوم ورزشی در مراکز و باشگاههای ورزشی برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه و نظارت مستمر بر آن
پ ـ وظایف وزارت در حوزه جوانان
۱ـ ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاههای مرتبط و پیگیری نظارت بر اجرای آن
۲ـ پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاستهای کلی جمعیت در بخش جوانان
۳ـ پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان بر اساس شاخصهای مصوب مراجع ذی ربط
۴ـ حمایت از برنامه های پژوهشی مرتبط با امور جوانان و تعامل با مراکز آموزشی و پژوهشی کشور
۵ ـ صدور مجوز فعالیت تشکلهای مردم نهاد جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
 ۶ ـ صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت  خانه های جوانان
۷ـ عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی وزارت امور خارجه
۸ ـ حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه های مرتبط با امور جوانان
۹ـ اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشکیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوجهای جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرائی ذی ربط و خیّرین
۱۰ـ حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست های کلی جمعیت
ت ـ اختیارات وزارت در حوزه جوانان
۱ـ حمایت از تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با امور جوانان
۲ـ برنامه ریزی و اجرای برنامه های بین المللی داخلی و خارجی در حوزه جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی مرتبط با جوانان
۳ـ پیش بینی تسهیلات و تمهیدات لازم برای تشویق و توسعه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه های مرتبط با امور جوانان با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط در حوزه جوانان
۴ـ حمایت از ایجاد و اداره خانه های جوانان
تبصره ـ بندهای  «پ» و «ت» این ماده با رعایت مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تصویب «اساسنامه شورای عالی جوانان» اجراء می شود.
ماده۵ ـ شورای عالی ورزش و تربیت بدنی جهت تسهیل در تحقق اهداف و وظایف وزارت مندرج در این قانون تشکیل می شود:
الف ـ وظایف
۱ـ اتخاذ سیاست های توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور متناسب با سند آمایش سرزمینی کشور در چهارچوب قانون
۲ـ هماهنگ سازی فعالیت های تربیت بدنی و ورزش کشور و رفع چالشها و موانع توسعه ورزش در چهارچوب قانون
ب ـ ترکیب
۱ـ رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور (رئیس شورا)
۲ـ وزیر ورزش و جوانان (دبیر شورا)
۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴ـ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
۵ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۶ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷ـ وزیر آموزش و پرورش
۸ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹ـ وزیر کشور
۱۰ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (بدون حق رأی)
۱۲ـ رئیس شورای عالی استان ها (بدون حق رأی)
۱۳ـ رئیس سازمان بسیج مستضعفین (بدون حق رأی)
۱۴ـ رئیس کمیته ملی المپیک (با حکم رئیس جمهور)
۱۵ـ رئیس کمیته ملی پارالمپیک (با حکم رئیس جمهور)
۱۶ـ دو نفر از رؤسای فدراسیون های ورزشی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و با حکم رئیس جمهور
۱۷ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و با رأی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
۱۸ـ دو نفر از صاحب نظران با تجربه ورزشی (یک نفر از بانوان) به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان و  با حکم رئیس جمهور
تبصره۱ـ وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می یابند.
تبصره۲ـ مصوبات پس از ابلاغ رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره۳ـ در سطح استان، شورای تربیت بدنی و ورزش استان به ریاست استاندار با ترکیب متناظر اعضای شورای عالی تربیت بدنی و ورزش کشور تشکیل می شود و حق رأی اعضای متناظر استانی همانند اعضای شورای عالی خواهد بود و دبیر این شورا مدیر کل ورزش و جوانان استان است. دستورالعمل نحوه تشکیل شورای استان توسط وزارت تهیه و ابلاغ می شود.
تبصره۴ـ دبیرخانه شورای عالی با بهره گیری از ظرفیت های علمی و پژوهشی تربیت بدنی و ورزش کشور در وزارت مستقر خواهد بود و مسؤولیت پیگیری و تشکیل جلسات را برعهده خواهد داشت. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات توسط وزارت، تهیه و به تصویب شورای یادشده می رسد.
تبصره۵ ـ عضویت اعضاء قائم به فرد است.
 ماده۶ ـ به منظور تکریم و حمایت از قهرمانان، پیشکسوتان، نابینایان و ناشنوایان، معلولان و جانبازان ورزشی دارای عناوین قهرمانی المپیک و پارالمپیک، جهانی، آسیایی، پاراآسیایی و ملی غیرشاغل و فاقد درآمد مستمر و مشخص، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشوردر فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی با استفاده از منابع و امکانات موجود قرار می گیرد. اساسنامه صندوق توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد.
ماده۷ـ وزارت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در چهارچوب این قانون و قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارت را تهیه کند و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.
ماده۸ ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن آن توسط وزارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۹ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۳ لغو می شود .
قانون فوق مشتمل بر  نه ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
شماره۲۴۱۶۶۱/ت۵۸۶۴۵هـ            ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۸۶۵/ص/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۷ وزارت ورزش و جوانان و به استناد ماده (۸) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ـ آیین­نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ـ می باشد:
۱ ـ قانون:  قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ .
۲ـ وزارت: وزارت ورزش و جوانان.
۳ـ شورای عالی ورزش: شورای عالی ورزش و تربیت بدنی، موضوع ماده (۵) قانون.
۴ـ شورای عالی جوانان: عالی­ترین مرجع سیاست گذاری و برنامه ریزی در امور جوانان که در اجرای مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۵/۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده است.
ماده۲ـ وزارت موظف است با استفاده از ظرفیت­های قانونی از جمله ماده (۲۷) و بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و سایر قوانین مربوط، نسبت به جذب، ساماندهی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه­های مربوط به امور جوانان و توسعه ورزش اعم از حوزه   های قهرمانی، همگانی و توسعه زیرساخت های ورزش اقدام نماید.
ماده۳ـ تمامی دستگاه های اجرایی و بخش­ غیردولتی موظفند در راستای تأمین نظارت وزارت بر حسن اجرای برنامه­ها و فعالیت­های حوزه ورزش، نسبت به اجرای برنامه ها و فعالیت های ورزشی خود و ارائه گزارش به وزارت جهت ارسال به مراجع ذی­ربط از جمله شورای عالی ورزش اقدام نمایند.
ماده۴ـ وزارت موظف است نسبت به بازنگری دستورالعمل های مربوط به نحوه صدور و لغو مجوز فعالیت رشته و سبک­های ورزشی در قالب فدراسیون ها، انجمن ها، کمیته ها و گروه های ورزشی و سایر تشکل های مربوط در راستای انطباق با قانون اقدام نماید.
ماده۵ ـ در راستای اجرای بند (۱۲) ماده (۴) قانون، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بخش غیردولتی، موظف به دریافت پروانه تأسیس و فعالیت برای باشگاه ها و اماکن ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات ورزشی و تندرستی و انجام همکاری با وزارت با رعایت ضوابط قانونی مربوط در این زمینه می­باشند.
ماده۶ ـ وزارت موظف است نسبت به واریز درآمدهای حاصل از بهره­برداری و اجاره مجموعه ها، اماکن و اراضی متعلق به وزارت و سایر درآمدهای ناشی از قوانین و مقررات مصوب مربوط، به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی طی ردیف یا ردیف­های اختصاصی جهت تحقق اهداف، وظایف و اختیارات قانونی را با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به وزارت، تخصیص دهد.
ماده۷ـ وزارت مجاز است به منظور تشویق و توسعه فعالیت   های بخش خصوصی با هدف مشارکت مردمی و گسترش نهضت داوطلبانه در حوزه ورزش، نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم از جمله تسهیل واگذاری اراضی مطابق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
ماده۸ ـ وزارت موظف است با ایجاد پایگاه داده   های جوانان نسبت به پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان براساس شاخص های مصوب مراجع ذی­ربط از جمله شورای­عالی جوانان اقدام نماید. کلیه دستگاه­های اجرایی مرتبط با امور جوانان موظفند اطلاعات مرتبط با شاخص های مزبور را هر سال به وزارت ارسال نمایند تا گزارش­های ملی وضعیت جوانان براساس شاخص­های مذکور توسط وزارت تهیه و در اختیار شورای عالی جوانان و سایر مراجع ذی­ربط قرار گیرد.
ماده۹ـ وزارت از طریق تعامل و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور از قبیل دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پژوهشگاه ها نسبت به حمایت از برنامه   ها و طرح­های پژوهشی مرتبط با امور جوانان مبتنی بر حل مسائل و چالش­ها از جمله پایان نامه ها و رساله های مقاطع تحصیلات تکمیلی و نشست ها و همایش های علمی و تخصصی با رعایت قوانین و مقررات اقدام می نماید.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5405
قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *