قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی 1

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
اداره مناطق آزاد
دانلود فایل WORD قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
قسمت اول – اهداف :
ماده 1 – به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست .
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست ).
تبصره 1 – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2 – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 2 – درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
ماده 3 – در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : منطقه آزاد تجاری – صنعتی .
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی .
مجلس : مجلس شورای اسلامی .
قسمت سوم : وظایف :
ماده 4 – هیات وزیران مسئولیت :
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه .
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه .
ج – تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق .
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا.
ه – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق . را به عهده خواهد داشت .
رأي شماره۱۲۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان در خصوص وضع ضابطه تردد خودروهاي با پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان
تاريخ دادنامه : ۱۳/۱۱/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۱۲۵۳    کلاسه پرونده : ۹۴/۴۰۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي : سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان
رأي هيأت عمومي
مطابق بند د ماده ۴ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۷۲، تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با تأييد فرمانده معظم کل قوا از مسؤوليتهاي هيأت وزيران اعلام شده است. نظر به اين که تردد خودروها در اين مناطق تابع ضوابطي است که به شرح پيش گفته به تصويب رسيده است، تجويز تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد در خارج از اين مناطق از سوي استاندار خوزستان پايگاه قانوني ندارد و استاندار خوزستان صلاحيت وضع ضابطه تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد در استان خوزستان به شرح بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰ /م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ را ندارد. ضمن اين که هيأت وزيران به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳ تردد خودروهاي با پلاک مناطق آزاد را صرفاً در محدوده مناطق مجاز اعلام کرده است و به موجب مصوبه شماره ۱۵۷۸۸۵/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ تردد کليه خودروهاي با حجم موتور بيش از ۲۵۰۰ سي سي و با پلاک مناطق آزاد تجاري و صنعتي و نيز اقتصادي به خارج از اين مناطق را ممنوع کرده است و اين مصوبات که در اجراي اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب شده نشان‌دهنده عدم صلاحيت استانداري خوزستان در وضع بخشنامه است. علاوه بر مراتب، نامه دبير شوراي عالي امنيت ملي به وزير کشور بر خلاف آن چه که استاندار خوزستان اعلام کرده است مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيست که با رعايت اصل ۱۷۶ قانون اساسي تصويب شده باشد و مفاد آن نيز با بخشنامه مورد اعتراض ارتباط ندارد. بنا به مراتب بخشنامه شماره ۲۰۰۸۱ ـ ۱۰۰/م ح ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ استاندار خوزستان به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات استاندار خوزستان مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 5 – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده 6 – سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد
شد. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . عزل مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده 7 – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم – مقررات عمومی :
ماده 8 – سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.
ماده 9 – وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده 10 – سازمان هر منطقه می تواند هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی ، بهداشت ، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده 11 – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.
ماده 12 – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13 – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 14 – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
ماده 15 – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده 16 – ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده 17 – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18 – آیین نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 19 – سازمان می تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع
داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده 20 – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 21 – سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران و از محل داراییهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.
ماده 22 – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه ، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.
ماده 23 – سازمان می تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 24 – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .
تبصره 2 – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده 25 – رییس و مدیران سازمان هر منطقه ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه ، کلیه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ، روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند.
ماده 26 – آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/6/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
‌قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
‌ماده واحده – قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1372 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 – یک تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (1) قانون مذکور الحاق می‌گردد و عنوان تبصره (2) آن به تبصره (3) تغییر می‌یابد:
‌تبصره 2 – محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصراً در خصوص فعالیت‌های مربوط به سوخت‌رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.”
2 – متن زیر جایگزین ماده (18) قانون مذکور می‌شود:
‌ماده 18 – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و‌یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‌انجام می‌شود.
‌تبصره 1 – تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط‌شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
‌تبصره 2 – افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
‌تبصره 3 – نظام حاکم بر برابری ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
‌تبصره 4 – معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود. واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزی اخذ نموده‌اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
3 – متن زیر جایگزین ماده (21) قانون مذکور می‌شود:
‌ماده 21 – حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه‌سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه‌خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
4 – متن زیر جایگزین ماده (22) می‌شود:
‌ماده 22 – ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81)‌قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‌شود.
‌تبصره – ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‌شود.
5 – متن زیر به عنوان ماده (28) به قانون مذکور الحاق می‌شود:
‌ماده 28 – تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تاریخ تصویب 1377.12.25
‌تاریخ تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1378.4.30
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5500
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *