مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر 1

قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته  در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت  در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
دانلود فایل WORD قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر
شماره۱۱/۳۶۷۱۱ـ۱۲۲           ۱۴۰۱/۴/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۶۶۶۶/۴۶۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مصوب جلسه علنی روز سه ­شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می­ شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره۶۹۰۲۶              ۱۴۰۱/۴/۲۸
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۳۶۷۱۱/ـ۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۸) موافقتنامه یادشده می باشد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته  در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت  در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
ماده واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم ­الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
دولت­ های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف ها نامیده می شوند،
با پیروی از موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰،
با تأیید اهمیت توسعه همکاری دولت های ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرائم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادی های بشر،
با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرائم سازمان­ یافته و همچنین پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی فعالیت های جرائم سازمان یافته،
  با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرف ها برپایه اصول و قواعد عموماً پذیرفته شده حقوق بین ­الملل،
در موارد زیر توافق کردند:
ماده۱ـ طرف ها بر اساس مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاع­رسانی در زمینه جرائم سازمان  ­ یافته در حیطه صلاحیت  خود، طبق تعهدات بین المللی و قوانین ملی دولت های خود، همکاری خواهند کرد.
ماده۲ـ
۱ . به منظور اهداف این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیتدار دولت­های طرف ها به شرح زیر می ­باشند:
ـ از طرف جمهوری آذربایجان- وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛
ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران- وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
ـ از طرف جمهوری قزاقستان- وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایه­گذاری جمهوری قزاقستان؛
ـ از طرف فدراسیون روسیه- وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛
ـ از طرف ترکمنستان ـ وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛
۲. در صورت هرگونه تغییر در فهرست نهادهای صلاحیت دار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه می­ سازد و امین این اطلاعات را به سایر طرف­ها ارسال می ­نماید؛
۳. نهادهای صلاحیت ­دار دولت­ های طرف­ ها به ­صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) تعامل می ­نمایند.
ماده۳ـ همکاری میان طرف ها به موجب ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) با هدف مبارزه با موارد زیر انجام می شود:
ـ جرائم علیه افراد شامل جرائم علیه حیات و سلامت انسان؛
ـ جرائم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندام های انسان و بافت های بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی
ـ قاچاق غیرقانونی سلاح های گرم، مهمات، دستگاه های انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛
ـ جرائم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونی سازی (پولشویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم می شود؛
ـ تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارت های اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش؛
ماده۴ـ
۱ . به منظور اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیت دار دولت ­های طرف ها در اشکال زیر همکاری می کنند:
ـ تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرائم در حال وقوع و یا انجام­ شده و اشخاص درگیر در آنها؛
ـ اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق­ شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاع ­رسانی در مورد جرائم؛
ـ توجه به درخواست ­ها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولت ­های طرف ها؛
ـ تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنی ها، کارگاه ها و دوره­ های آموزشی؛
ـ تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهادهای صلاحیت دار دولت ­های طرف ها بر مبنای منافع متقابل؛
ـ تبادل تجارب در توسعه سامانه­ های اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛
۲. این سند الحاقی (پروتکل) بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسائل کیفری تأثیر نخواهد داشت.
ماده۵ ـ این سند الحاقی (پروتکل) طرف ها را از شناسایی و توسعه دیگر راه ها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص­ شده در ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) باز نمی دارد.
ماده۶ ـ
۱ . همکاری ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل)  براساس درخواست مساعدت نهادهای صلاحیت دار دولت­ های طرف ها یا به ابتکار طرفی که تصور می کند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام می ­شود.
۲. درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست می تواند به­ صورت شفاهی ارائه شود، اما باید به­ صورت کتبی با استفاده از فناوری های انتقال متن که بیش از ۷۲ ساعت طول نخواهد کشید، تأیید شود.
در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تأییدیه اضافی نیاز خواهد بود.
۳. درخواست مساعدت باید شامل موارد زیر باشد:
ـ عنوان نهادهای صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده و نهادهای صلاحیت دار دولت طرف درخواست ­شونده؛
ـ خلاصه ای از موضوع؛
ـ تعریف هدف و توجیه درخواست؛
ـ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست­ شده؛
ـ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد .
۴. درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست ­ شونده اجراء می شود اما براساس درخواست طرف درخواست ­ کننده می تواند طبق قانون آن دولت اجراء شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بین­ المللی دولت طرف درخواست­ شونده در تناقص نباشد.
۵. درخواست کمک ارسال­شده یا تأیید شده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست ­ کننده یا شخص مجاز دیگری امضاء خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست ­ کننده تصدیق می شود.
ماده۷ـ
۱. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ شونده می تواند به ­­طور کامل یا به­ صورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست می­ تواند به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بین المللی دولت آن طرف مغایر باشد.
۲ چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست­ شونده جرم شناخته نشود، می توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.
۳ . مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست ­شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضائی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست­ شونده مغایرت داشته و لازم ­الاجراء باشد، می تواند رد شود.
۴. قبل از تصمیم­ گیری در مورد رد ارائه مساعدت­ ها به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده، نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ شونده می تواند رایزنی هایی با نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن می تواند کمک ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت  به آن ارائه می شود، رعایت می کند.
۵. نهاد صلاحیت­ دار دولت طرف درخواست کننده، به صورت کتبی  همراه با بیان دلایل از رد کلی یا جزئی درخواست آگاه می شود.
ماده۸ ـ
۱ . نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کامل تر درخواست را اتخاذ خواهد نمود.
نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده باید  به طور فوری از شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری می­ کند و یا به طور قابل توجهی اجرای آن را به تأخیر می ­اندازد، مطلع گردد .
۲ . اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیت دار مربوطه ارسال خواهد کرد .
۳. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ شونده می­تواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید .
۴ . چنانچه نهاد صلاحیتدار دولت طرف درخواست ­شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگی­ های جاری در قلمرو کشور آن شود، می تواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا می تواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنی­ ها با نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست کننده به­ عنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده با شرایط پیشنهاد شده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.
۵. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ شونده در سریع ترین زمان ممکن، نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه می­ سازد .
ماده۹ـ
۱ . چنانچه طرف ارائه ­دهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافت شده از سوی طرف­ های دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائه دهنده تعیین می شود .
۲. نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست شونده براساس درخواست نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست کننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ می­نماید .
درصورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست شونده، نهاد صلاحیت دار دولت طرف درخواست­ کننده را در مورد چگونگی تصمیم­ گیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.
۳. نتایج دریافت­ شده در اجرای درخواست به موجب این سند الحاقی (پروتکل) نمی تواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائه ­دهنده، مورد استفاده قرارگیرد .
۴. افشای اطلاعات دریافت­ شده توسط یکی از طرف ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل) به طرف ثالث، مستلزم أخذ رضایت قبلی طرف ارائه ­دهنده است.
۵. اطلاعات طبقه­ بندی­ شده باید طبق رویه تعیین ­شده در قوانین کشور طرف ارائه کننده، مبادله گردد.
ماده۱۰ـ طرف ها هزینه­ های مربوط به خود در اجرای این سند الحاقی (پروتکل) را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.
ماده۱۱ـ در فرآیند همکاری به موجب این سند الحاقی (پروتکل)، طرف­ ها باید از زبان روسی و انگلیسی  به عنوان زبان­ های کاری خود استفاده کنند.
ماده۱۲ـ درصورت نیاز، نهادهای صلاحیت دار دولت­ های طرف ها نشست­ های کاری و رایزنی هایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری مؤثرتر به موجب این سند الحاقی (پروتکل) انجام خواهند داد.
ماده۱۳ـ هرگونه اختلاف میان طرف ها درخصوص تفسیر یا اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل)، از طریق رایزنی ها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد .
ماده۱۴ـ این سند الحاقی (پروتکل) بر حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از سایر معاهدات بین المللی که دولت­های مربوطه آنها عضو آن می باشند، تأثیر نخواهد گذاشت .
ماده۱۵ـ جمهوری آذربایجان امین این سند الحاقی (پروتکل) خواهد بود.
ماده۱۶ـ این سند الحاقی (پروتکل) با موافقت متقابل طرف ها می تواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکمله ­های این  سند الحاقی (پروتکل)  جزء لاینفک آن می ­باشد و در سند الحاقی (پروتکل)  های جداگانه تهیه و طبق ماده (۱۸) این سند الحاقی (پروتکل)، لازم الاجراء  می شود.
ماده۱۷ـ هیچ چیز در این سند الحاقی (پروتکل) نباید به عنوان پیش­ تعیین­ کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود .
ماده۱۸ـ
۱ . این سند الحاقی (پروتکل) برای مدت نامحدود منعقد می ­شود و در سی ­امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازم­ الاجراء شدن این سند الحاقی (پروتکل)، لازم ­الاجراء خواهد شد.
۲. هر یک از طرف­ها می ­تواند بر اساس اطلاع به امین از این سند الحاقی (پروتکل) خارج شود . این سند الحاقی (پروتکل) برای آن طرف به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه ­ای از سوی امین لازم­ الاجراء خواهد بود.
این سند الحاقی (پروتکل) در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان های آذری، فارسی،  قزاقی،  روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون­ از اعتبار یکسان برخوردار است.
در صورت بروز اختلاف، طرف­ها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.
نسخه اصلی سند الحاقی (پروتکل) نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخه­ های مصدق این سند الحاقی (پروتکل) را به تمامی طرف ­ها ارسال می­ کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده واحده و مقدمه، مواد (۱) و (۳) سند الحاقی(پروتکل) پیوست موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5425

مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *