اساسنامه صندوق حوادث ساختمان 1

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
اساسنامه صندوق حوادث ساختمان
دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
شماره۹۹۳۰۷/ت۵۸۴۷۴هـ            ۱۴۰۰/۹/۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
وزارت راه و شهرسازی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
هیأت وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۴/۶ و ۱۴۰۰/۸/۱۲ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور) و تأیید هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و به استناد ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ ، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به شرح زیر تصویب کرد:
اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
اساسنامه صندوق حوادث ساختمان
ماده۱ـ صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این اساسنامه به اختصار “صندوق” نامیده می شود، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ که از این پس به اختصار ” قانون” نامیده می ­شود و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می­ شود.
ماده۲ـ وظایف، اختیارات و تعهدات صندوق به عنوان بیمه­ گر پایه به شرح زیر می­ باشد:
۱ـ ارایه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت­ های مالی وارد شده به ساختمان­ های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آنها وجود دارد، مطابق آیین­ نامه موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون در قبال دریافت حق بیمه پایه.
۲ـ سپرده ­گذاری موجودی نقدی مازاد نزد بانک ­های دولتی و یا خرید اوراق بهادار بدون خطر با رعایت مواد (۱۲) و (۱۳) قانون.
۳ـ تعمیم تدریجی پوشش های بیمه ای موضوع بند (۱) این ماده به ساختمان های غیرمسکونی با رعایت مقررات مربوط.
تبصره ـ صندوق موظف است با همکاری دستگاه ­های اجرایی ذی ­ربط سامانه ارایه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان را به صورت برخط با امکان ارتباط با سامانه خدمت ­رسانی این دستگاه ها طراحی و ایجاد کند. دستگاه­ های اجرایی موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
ماده۳ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ ) ریال است که به ­عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می­ شود.
ماده۴ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می ­تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.
ماده۵ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است:
۱ـ هیأت امناء
۲ـ هیأت عامل
۳ـ بازرس قانونی و حسابرس
ماده۶ ـ اعضای هیأت امنای صندوق به شرح زیر است:
۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیأت امنا).
۲ـ وزیر کشور.
۳ـ وزیر راه و شهرسازی.
۴ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
۶ ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.
۷ـ رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۸ ـ رییس سازمان مدیریت بحران کشور.
۹ـ رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
۱۰ـ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر (بدون حق رأی).
۱۱ـ رییس شورای­ عالی استان­ها (بدون حق رأی).
ماده۷ـ جلسه هیأت امنای صندوق حداقل دو بار در سال برگزار می ­شود و در مواقع لزوم، بنا به درخواست رییس هیأت امنا یا حداقل (۳) نفر عضو دارای حق رأی هیأت امنا و یا بازرس برگزار خواهد شد.
تبصره ـ دعوت از اعضای هیأت امنا توسط رییس آن و با ارسال دعوت نامه کتبی با قید روز، ساعت، محل تشکیل و دستور جلسه انجام می­ شود. دعوت­ نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال شود.
ماده۸ ـ جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت می­ یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر دارای حق رأی معتبر خواهد بود.
ماده۹ـ وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق به شرح زیر است:
۱ـ تصویب خط مشی و سیاست­های کلان و برنامه عملیاتی صندوق.
۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت عامل در مورد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون و ارایه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس شورای اسلامی، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال.
۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین ­نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه جهت تصویب هیأت وزیران.
۵ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعمیم تدریجی پوشش بیمه ­ای موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون به ساختمان­ های غیر مسکونی واقع در مناطق حادثه خیز و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
۶ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد سالانه هیأت عامل و صورت های مالی پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس و تصویب صورت­ های مالی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.
۷ـ بررسی و تصویب بودجه سالانه پیشنهادی از سوی هیأت عامل حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.
۸ ـ تصویب ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۹ـ تصویب آیین ­نامه­ های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۰ـ تصویب آیین­ نامه ­های سرمایه ­گذاری موضوع ماده (۱۲) قانون و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و سایر آیین ­نامه ­ها و دستورالعمل ­های مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۱۱ـ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق و تعیین حق ­الزحمه وی.
۱۲ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق جهت ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
۱۳ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک ­الوصول و یا غیر قابل وصول با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۴ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت یا لغو عضویت صندوق در مجامع و سازمان های داخلی یا بین ­المللی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۵­ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیأت امنا، هیأت عامل یا بازرس قانونی و حسابرس در چهارچوب اختیارات قانونی خود پیشنهاد می ­شود.
۱۶ ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه اعضای هیأت عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۱۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ماده۱۰ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رییس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رییس می­باشد.
تبصره ـ اعضای هیأت عامل به صورت موظف و تمام­ وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.
ماده۱۱ـ اعضای هیأت عامل باید از میان اشخاص دارای شرط امانت، وثاقت و شرایط زیر انتخاب شوند:
۱ـ دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته­ های تحصیلی بیمه، مدیریت، حسابداری، آمار، مالی، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و مهندسی ساختمان، سازه، معماری و شهرسازی.
۲ـ داشتن حداقل ده سال تجربه مدیریتی برای رییس هیأت عامل و پنج سال تجربه در زمینه های کاری مرتبط با رشته ­های تحصیلی مذکور برای سایر اعضای هیأت عامل.
ماده۱۲ـ رییس هیأت عامل با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می­شود. معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می ­شوند.
تبصره ـ مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده۱۳ـ هیأت عامل باید حداقل دو هفته یک بار با حضور حداقل (۳) نفر جلسه تشکیل بدهد و در هر حال تصمیمات آن با رأی حداقل (۳) نفر از اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره ـ رییس هیأت عامل صندوق موظف است یک نسخه از هر یک از صورتجلسات و مصوبات هیأت عامل را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده۱۴ـ هیأت عامل صندوق در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظف به اجرای قانون و مفاد این اساسنامه و تصمیمات هیأت امنا و آیین­ نامه ­های مربوط است و دارای وظایف و اختیارات زیر می ­باشد:
۱ـ اجرای مصوبات هیأت امنا.
۲ـ پیشنهاد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون به هیأت امنا.
۳ـ پیشنهاد آیین­ نامه موضوع ماده (۲) قانون و ارایه آن به هیأت امنا.
۴ـ پیشنهاد حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه به هیأت امنا.
۵ ـ پیشنهاد تعمیم تدریجی پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به ساختمان­ های غیرمسکونی واقع در مناطق حادثه­ خیز جهت تأیید هیأت امنا.
۶ ـ تهیه و ارایه صورت ­های مالی و گزارش فعالیت هیأت عامل به منظور ارایه به بازرس قانونی و حسابرس و هیأت امنا و همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق جهت تصویب هیأت امنا.
۷ـ پیشنهاد ساختار اداری و تشکیلات تفصیلی صندوق و همچنین آیین ­نامه­ ها و دستورالعمل­ های مورد نیاز برای اجرای وظایف و مأموریت­ های صندوق جهت تصویب هیأت امنا.
۸ ـ ارایه گزارش درباره مطالبات مشکوک ­الوصول و غیرقابل وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیم هیأت امنا.
۹ـ پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده ­های صندوق به هیأت امنا.
۱۰ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد رییس هیأت عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.
۱۱ـ پیشنهاد انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق به هیأت امنا.
۱۲ـ برون­ سپاری آن بخش از امور اجرایی و کارشناسی که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد مطابق قوانین و مقررات.
۱۳ـ تهیه و تنظیم خط ­مشی و سیاست­های کلان صندوق جهت ارایه به هیأت امنا.
۱۴ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول، در چهارچوب آیین ­نامه ­های مصوب هیأت امنا.
۱۵ـ پیشنهاد سرمایه ­گذاری­های موضوع ماده (۱۲) قانون به هیأت امنا با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و همچنین مصوبات هیأت امنا.
۱۶ـ تعیین دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس آیین­ نامه مالی و معاملاتی صندوق.
۱۷ـ سایر وظایفی که در چهارچوب این اساسنامه از سوی هیأت امنا به هیأت عامل تفویض می ­شود.
ماده۱۵ـ رییس هیأت عامل، رییس و بالاترین مقام اجرایی صندوق بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱ـ اجرای مصوبات هیأت عامل و هیأت امنا.
۲ـ نمایندگی صندوق در کلیه مراجع رسمی و قانونی و در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق تعیین وکیل یا نماینده حقوقی با رعایت قوانین مربوط.
۳ـ تهیه برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیأت عامل در مهلت مقرر.
۴ـ تهیه آیین­نامه ­ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای بررسی و تأیید هیأت عامل.
۵ ـ به ­کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز صندوق در چهارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیین­نامه اداری و استخدامی.
۶ ـ نصب و عزل مدیران صندوق با رعایت آیین­نامه اداری و استخدامی صندوق.
۷ـ پیگیری وصول به موقع و صحیح مطالبات و درآمدهای صندوق.
۸ ـ سپرده­ گذاری موجودی نقدی مازاد صندوق نزد بانک های دولتی و خرید اوراق بدون خطر در چهارچوب مصوبات هیأت عامل.
۹ـ افتتاح و بستن حساب های جاری صندوق نزد هر یک از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.
۱۰ـ انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت عامل به رییس هیأت عامل تفویض می ­نماید.
تبصره ـ رییس صندوق می ­تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان یا مدیران صندوق که در تعیین آنها شرط وثاقت و امانت احراز گردیده است، تفویض کند. این تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده۱۶ـ بازرس قانونی و حسابرس از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به پیشنهاد هیأت عامل توسط هیأت امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می ­شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
ماده۱۷ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی و حسابرس صندوق به شرح زیر است:
۱ـ رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت­ های مالی و صورت وضعیت مالی که هیأت عامل برای تصویب به هیأت امنا ارایه می­ کند.
۲ـ نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیأت عامل و هیأت امنا و مراجع قانونی ذی­ ربط.
۳ـ بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه­ای بودجه و عملکرد صندوق.
۴ـ اظهارنظر نسبت به گزارش هیأت عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی کنترل ­های داخلی صندوق برای ارایه به هیأت امنا.
۵ ـ سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازپرس قانونی و حسابرس می­باشد.
تبصره ـ بازرس قانونی و حسابرس حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در اموراجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امورعادی صندوق شود.
ماده۱۸ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت­ های مالی ارایه شده از سوی رییس صندوق را حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیأت امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیأت مذکور قرار دهد.
ماده۱۹ـ درصورتی که بازرس قانونی و حسابرس صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس صندوق اعلام کند و چنانچه ظرف (۱۵) روز اقدامی درجهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیأت عامل و هیأت امنا برساند.
ماده۲۰ـ منابع درآمدی صندوق عبارتند از:
۱ـ حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت).
۲ـ درآمد حاصل از سرمایه­ گذاری منابع صندوق.
۳ـ کمک ­ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق قانون به صندوق اختصاص می­ یابد.
ماده۲۱ـ حق بیمه پایه سهم مالکان از طریق درج در قبوض برق دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می­شود و خزانه ­داری کل کشور طبق قانون موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به حساب صندوق واریز کند.
ماده۲۲ـ حق بیمه پایه سهم دولت از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن با پیش­بینی در قوانین بودجه سنواتی جهت انجام تعهدات موضوع قانون در ابتدای هر سال مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می­شود.
ماده۲۳ـ سهم مالکان مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا مالکان ناتوان از پرداخت حق بیمه پایه از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تأمین و پرداخت می­شود.
ماده۲۴ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک ­های دولتی سپرده ­گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر اینکه سرمایه ­گذاری­های مذکور به نحوی برنامه ­ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
تبصره ـ سرمایه­ گذاری­ های موضوع این ماده با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انجام خواهد شد.
ماده۲۵ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می ­شود.
ماده۲۶ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ختم می­شود. در سال اول، این موضوع از تاریخ ابلاغ این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه سال جاری پایان می­یابد.
 ماده۲۷ـ صورت وضعیت مالی و صورت­های مالی صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری و طبق نمونه ­های ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان حسابرسی تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال مالی جهت رسیدگی و اظهار نظر به بازرس قانونی و حسابرس ارایه شود.
تبصره۱ـ صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ظرف شش ماه پس از انقضای سال مالی صندوق به تصویب هیأت امنا رسیده باشد.
تبصره۲ـ موعد مقرر برای تسلیم صورت­ های مالی از طرف هیأت عامل به بازرس قانونی و حسابرس تا دو ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید رییس هیأت امنا برسد قابل تمدید می­باشد.
تبصره۳ـ بازرس قانونی و حسابرس موظف است ظرف دو ماه پس از وصول صورت های مالی رسیدگی های لازم را انجام داده و گزارش خود را به صندوق و هیأت امنا ارسال نماید. مهلت رسیدگی حسابرس تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیأت امنا) می­رسد، قابل تمدید است.
تبصره۴ـ در صورتی که پس از تشکیل جلسه هیأت امنا، صورت­ های مالی شرکت به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، هیأت عامل صندوق موظف است در مهلتی که توسط هیأت امنا تعیین می­شود، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات به منظور تشکیل جلسه هیأت امنا برای تصویب صورت های مالی اقدام نماید. در هر حال صورت­ های مالی هر سال مالی صندوق باید تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب هیأت امنا برسد.
ماده۲۸ـ صندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته­ های لازم را در پایان سال مالی منظور نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۰۲/۲۸۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ شورای نگهبان تأیید شده است.
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5338
اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

اساسنامه صندوق حوادث ساختمان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *