دسته: آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی 0

دستورالعمل برگزاری دادگاه علنی 1

دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی دادگاه علنی دانلود فایل WORD دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی شماره۹۰۰۰/۱۴۵۰۱/۱۰۰                     ۱۴۰۰/۲/۲۸ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه...

استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 0

مجازات اخلال نظام اقتصادی 1

استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مورخ 20/5/1397 دانلود فایل WORD استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اخلال نظام اقتصادی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان...

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی 0

دستورالعمل محدوده مراقبتی محکومان 1

دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محدوده مراقبتی محدوده مراقبتی محکومان نظارت سامانه الکترونیکی دانلود فایل WORD دستورالعمل تعیین محدوده مراقبتی محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی شماره۹۰۰۰/۳۳۰۷۶/۱۰۰            ۱۴۰۱/۵/۲۹ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعیین محدوده...

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی 0

آیین نامه استفاده از سامانه رایانه ای یا مخابراتی 1

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی سامانه سامانه رایانه ای سامانه مخابراتی ابلاغ الکترونیکی دانلود فایل WORD آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شماره۹۰۰۰/۲۹۸۸۵/۱۰۰         ۱۳۹۵/۵/۲۵ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ ریاست محترم قوه قضائیه در...