دسته: اجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

اجرای احکام

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی 0

دستورالعمل اجرای احکام مدنی 1

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی اجرای احکام مدنی احکام مدنی دانلود فایل WORD دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۷/۳۰ رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۹۵) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام...

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی 0

نحوه دسترسی به سامانه سجل محکومیت مالی 1

دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی سجل محکومیت مالی محکومیت مالی سامانه سجل محکومیت مالی دانلود فایل WORD دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت های مالی شماره۹۰۰۰/۷۵۹۷۳/۱۰۰           ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۵۹۳۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ریاست محترم قوه...

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی 0

آیین نامه اجرای محکومیت مالی 1

 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی محکومیت محکومیت مالی اجرای محکومیت مالی دانلود فایل WORD آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی  شماره۹۰۰۰/۵۲۳۲۷/۱۰۰          ۱۴۰۰/۸/۴ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور با احترام تصویر بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف ریاست محترم قوه قضائیه وقت جهت درج در...