دسته: اقتصادی

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 0

هیات رسیدگی به شکایات مناقصات 1

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شکایات مناقصات دانلود فایل WORD قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ماده۱ـ بـه منظور رسيدگي به دعـاوي بين مناقصه‌ گر و منـاقصه‌ گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ هيات رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده (۷) قانون...

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران 0

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 1

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی دانلود فایل WORD قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه 1369 با اصلاحات پانزدهم آذرماه 1373 ماده1- به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی...

احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 0

برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت 1

احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت دانلود فایل WORD احکام اجرایی برش یکساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت دیپلماسی اقتصادی شماره ۱۶۸۲۱۴/ت ۵۹۹۲۶هـ ۱۴۰۱/۹/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور ـ...