دسته: امنیت کشور

امنیت کشور

امنیت کشور

قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شورای امنيت کشور 0

قانون شورای امنيت کشور 1

قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شورای امنيت کشور شورای امنيت کشور دانلود فایل WORD قانون راجع به تعيين وظايف و تشکيلات شورای امنيت کشور ماده 1 – به منظور بررسي جريانات و پيش آمدهاي عمده و اساسي امنيت داخلي و اتخاذ تصميمات و تدابير هماهنگ در جهت پيشگيري و مقابله با مسائل مربوط به آن شوراي امنيت به...

قانون استخدامی وزارت اطلاعات 0

قانون استخدامی وزارت اطلاعات 1

‌قانون استخدامی وزارت اطلاعات ‌وزارت اطلاعات دانلود فایل WORD قانون استخدامي وزارت اطلاعات فصل اول – تعاريف و كليات: ‌ماده 1 – ‌الف – در اين قانون منظور از “‌وزارتخانه” و “‌وزير” به ترتيب، “‌وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران” و “‌وزير اطلاعات” است.

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني 0

خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران 1

قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني جنايات آمريکا دانلود فایل WORD قانون الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريکا عليه ايران و اتباع ايراني شماره۱۳۴۴۹/۶۹۵   ۴/۳/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد...

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام 0

قانون اقدام متناسب در اجراي برجام 1

قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام برجام دانلود فایل WORD قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام مرجع تصويب: مجلس شوراي اسلامي   شماره۵۲۸۳۲/۶۱۴                ۲۳/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد...

قانون مدیریت بحران کشور 0

قانون مدیریت بحران کشور 1

قانون مدیریت بحران کشور دانلود فایل WORD قانون مدیریت بحران کشور شماره۹۰/۴۴۴۷۳        ۱۳۹۸/۶/۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۰۰۰۱ /۵۱۱۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی   ایران قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث...

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت 0

اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت 1

قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت دانلود فایل WORD قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت شماره۹۳۶۷                                ۱۳۹۹/۳/۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح...

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 0

انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1

قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس انتصاب اشخاص مشاغل حساس دانلود فایل WORD قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شماره۱۱/۷۳۴۵۸ـ ۱۵        ۱۴۰۱/۸/۷ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب ۱۴۰۱/۷/۱۰ مجلس...