دسته: انتخابات

قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها 0

قانون عضويت نمايندگان مجلس 1

قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها عضويت نمايندگان مجلس دانلود فایل WORD قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و ساير هيأتها شماره۴۴۷۷۸/۱۲۵                              ...

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی 0

تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس 1

قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت انتخاباتی دانلود فایل WORD قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شماره۶۹۹/۸۸۹۳۷                   ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل...

آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور 0

آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی 1

آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور سفر کاری دانلود فایل WORD آيين‏ نامه سفر کاری اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور شماره۴۹۸۹/ت۵۱۸۶۰هـ                                                   ۲۲/۱/۱۳۹۵ وزارت کشور ـ وزارت امور...

آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی 0

آیین نامه اجرایی هیات حل اختلاف 1

 آیین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی  به شکایات از شوراهای اسلامی هیات حل اختلاف دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شماره۱۵۹۲۹۷/ت۵۱۸۵۹هـ                       ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ وزارت کشور ـ شورای عالی استان ها هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۶ وزارت کشور و به استناد...