دسته: بودجه

بودجه

بودجه

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور 0

قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور 1

قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بودجه ۱۴۰۲ دانلود فایل WORD قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور شماره۱۱/۱۲۰۵۵۸ـ۸۶۰             ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۹۵۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» مصوب جلسه...

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور 0

قانون اصلاح ساختار بودجه کل کشور 1

قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اصلاح ساختار بودجه دانلود فایل WORD قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور شماره۱۱/۳۶۳۹۸ـ ۱۸۵                   ۱۴۰۰/۵/۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون برخی احکام مربوط...

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 0

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بخش 2

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بودجه قانون بودجه دانلود فایل WORD قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبصره ۸ ـ آب و کشاورزی الف ـ در اجرای بند(ب) ماده (۳۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ به­عنوان...

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 0

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بخش 1

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بودجه سال ۱۴۰۱ قانون بودجه دانلود فایل WORD قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره۷۱۵/۱۱۴۵۰۴                 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)  قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱...

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 0

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 1

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سال ۱۴۰۱ قانون بودجه بودجه دانلود فایل WORD ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ           ۱۴۰۱/۲/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی...