دسته: بیمه

بیمه

بیمه

آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری 0

کسب و کارهای برخط حوزه بیمه 1

آیین نامه اجرایی حمایت از کسب و کارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری کارهای برخط حوزه بیمه دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی حمایت از کسب وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم گری حوزه بیمه های تجاری شماره ۱۶۰۶۴۷/ت ۶۰۵۸۱ک ۱۴۰۱/۹/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری...

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 0

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 1

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی دانلود فایل WORD قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی شماره۱۳/۶۳۹۹۱        ۱۳۹۹/۹/۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۳۰۹۱۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی...

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان 0

اساسنامه صندوق حوادث ساختمان 1

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اساسنامه صندوق حوادث ساختمان دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شماره۹۹۳۰۷/ت۵۸۴۷۴هـ            ۱۴۰۰/۹/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور وزارت راه و شهرسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی...