دسته: تامین مسکن

تامین مسکن

تامین مسکن

اساسنامه صندوق ملی مسکن 0

اساسنامه صندوق ملی مسکن 1

اساسنامه صندوق ملی مسکن صندوق ملی مسکن دانلود فایل WORD اساسنامه صندوق ملی مسکن شماره ۱۴۹۱۸۷/ت ۵۹۳۶۲هـ           ۱۴۰۱/۸/۱۸ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیأت وزیران در جلسات ۱۴۰۰/۱۱/۲۴، ۱۴۰۱/۵/۵ و...