دسته: تشکیلات اداری

تشکیلات اداری

تشکیلات اداری

قانون تأسيس سازمان اسناد ملی ايران 1 0

قانون تأسيس سازمان اسناد ملی ايران 1

قانون تأسيس سازمان اسناد ملی ايران سازمان اسناد ملی دانلود فایل WORD قانون تأسيس سازمان اسناد ملی ايران مصوب 17/2/1349 ماده اول: نام سازمان به منظور جمع‌آوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد وهمچنين صرفه‌جويي در هزينه‌هاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پرونده‌هاي راكد...

قانون سازمان برق ایران 0

قانون سازمان برق ایران 1

قانون سازمان برق ایران ‌سازمان برق دانلود فایل WORD قانون سازمان برق ایران مصوب 1346.4.19 ‌ماده 1 – به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف  است با توجه به برنامه‌های اقتصادی و عمرانی کشور‌ طرح های لازم و قطعی را تهیه و به  موقع اجرا بگذارد.

‌قانون دیوان محاسبات كشور 0

‌قانون دیوان محاسبات كشور 1

‌قانون دیوان محاسبات كشور دیوان محاسبات دانلود فایل WORD ‌قانون ديوان محاسبات كشور فصل اول – هدف ‌ماده 1 – هدف دیوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت‌ مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت‌المال از طريق:

‌قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 0

‌قانون اصلاح قوانین مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 1

‌قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مؤسسه استاندارد دانلود فایل WORD ‌قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران فصل اول – کلیات ‌ماده 1 – به منظور تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (‌رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، مؤسسه استاندارد و‌تحقیقات صنعتی ایران که در...

قانون استقلال شركت ‌های توزيع نيروی برق در استان‌ ها 0

استقلال شركت ‌های توزيع نيروی برق 1

قانون استقلال شركت ‌های توزيع نيروی برق در استان‌ ها توزيع نيروی برق دانلود فایل WORD قانون استقلال شركت ‌هاي توزيع نيروي برق در استان‌ ها مصوب: 9/2/1384  ماده واحده : وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و بدون توسعه سازماني نسبت به اصلاح اساسنامه شركت ‌هاي توزيع نيروي برق اقدام و پيشنهاد...

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران 0

اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران 1

اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل WORD اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران کمیته ملی المپیک شماره۹۹۳۹۶/ت۵۴۸۲۳هـ          ۱۴۰۰/۹/۲ وزارت ورزش و جوانان هیأت وزیران در جلسات ۱۳۹۸/۷/۱۴ و ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۵۷۰/ص/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱ وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک جمهوری...