دسته: حقوق کودک و نوجوان

حقوق کودک و نوجوان

حقوق کودک و نوجوان

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 0

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 1

اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک شماره۹۹/۱۸۵۴۰/دش                     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک (مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاد ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اساسنامه سازمان ملی تعلیم...

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 0

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 1

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دانلود فایل WORD قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شماره۶۵/۱۳۲۹۰   ۱۳۹۹/۳/۲۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۳۲۸۵/۱۶۹۶۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که با عنوان...

سند ملی حقوق کودک و نوجوان 0

 سند ملی حقوق کودک و نوجوان 1

 سند ملی حقوق کودک و نوجوان حقوق کودک و نوجوان حقوق کودک حقوق نوجوان دانلود فایل WORD سند ملی حقوق کودک و نوجوان  شماره۱۴۰۰/۸۸۷۴/دش           ۱۴۰۰/۶/۲۰ (مصوب جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)