دسته: حمل و نقل

حمل و نقل

حمل و نقل

آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها 0

آیین نامه اجرایی کارخانه هواپیمایی 1

آیین ­نامه اجرایی کارخانه ­ها و تعمیرگاه­ های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها هواپیمایی دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی کارخانه ها و تعمیرگاه های مربوط به هواپیمایی و قابلیت پرواز هواپیماها شماره۱۱۹۵۱۷/ت۵۷۹۸۷هـ                              ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به...

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت 0

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت 1

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت  ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ حمل و نقل عمومی دانلود فایل WORD قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ عطف به نامه‌هاي شماره 25337/37244 مورخ 22/2/1386 و شماره 135850/36411 مورخ 23/10/1385 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي...

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص) 0

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای 1

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه¬ ای (سهامی خاص) حمل و نقل ریلی دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای (سهامی خاص) شماره۱۵۲۶۲۰/ت۵۵۲۵۹هـ                          ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیأت وزیران در جلسه¬های ۱۳۹۷/۱۲/۵ و ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه¬های...

قانون دریایی 0

قانون دریایی 1

قانون دریایی (مصوب 1343.6.29 کمیسیون مشترک مجلسین) دانلود فایل WORD قانون دریایی فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول – تابعیت ‌ماده 1 – شرایط تابعیت کشتی. 1 – هر کشتی دریاپیما (‌اعم از این که ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و ‌واجد...

آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی 0

آیین نامه خدمات هوایی غیرنظامی 1

آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی خدمات هوایی خدمات هوایی غیرنظامی خدمات ناوبری هوایی خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی دانلود فایل WORD آیین نامه نظارت بر ارایه خدمات ناوبری هوایی غیرنظامی شماره ۱۰۷۴۶۳/ت ۶۰۰۹۸هـ            ۱۴۰۱/۶/۱۹ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۱۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۹۴۴/۱۰۰/۰۲ مورخ...

آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی 0

آیین نامه مدیریت فرودگاه غیرنظامی 1

آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث  و توسعه فرودگاه های غیرنظامی فرودگاه غیرنظامی دانلود فایل WORD آیین نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی شماره ۱۲۱۵۷۹/ت ۶۰۱۰۰هـ ۱۴۰۱/۷/۱۱ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ...