دسته: خصوصی سازی

خصوصی سازی

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت 0

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه 1

‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت تأسيس باشگاه ورزشي دانلود فایل WORD ‌قانون اجازه تأسيس باشگاه ورزشي و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت ماده واحده – به موجب اين قانون سازمان تربيت بدني ايران مجاز است براي متقاضيان واجد صلاحيت مجوز تأسيس ورزشگاه و پروانه فعاليت‌ براي باشگاه‌هاي ورزشي مطابق ضوابط كارشناسي صادر و...

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايی های سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتی 0

واگذاري طرح هاي تملک دارايی سرمايه ای 1

دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملک دارايی های سرمايه ای جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتی تملک دارايی سرمايه ای دانلود فایل WORD دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد شماره نامه: ۱۴۲۶۰۰                    تاریخ نامه: ۰۴ /۰۷ /۱۳۹۴ بسمه تعالی کلیه...

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب 0

قانون واگذاری تأسیسات آب 1

قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب واگذاری تأسیسات آب دانلود فایل WORD قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب شماره۱۱/۴۴۶۳۳ـ۱۱۰                      ۱۴۰۰/۵/۳۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۰۵۲/۱۷۲۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...