دسته: دفاع مقدس

دفاع مقدس

دفاع مقدس

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامی 0

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد 1

‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامی اساسنامه بنياد شهيد دانلود فایل WORD ‌قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي ‌فصل اول – كليات ‌ماده 1 – بنياد شهيد انقلاب اسلامی – كه از اين پس دراين اساسنامه به اختصار “‌بنياد” ناميده مي‌شود – نهادي است انقلابي كه در اجراي فرمان‌رهبر كبير و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني رضوان‌ا…‌ تعالي‌عليه...

آیین نامه گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت 0

مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت 1

آیین نامه گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت دفاع مقدس مقاومت دانلود فایل WORD آیین نامه گرامیداشت مناسبت های ملی دفاع مقدس و مقاومت  شماره ۳۳۱۳/۱/۴۵۸/۶۰۵           ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور برابر ماده ۲ و بند «ز» ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم...

آیین نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام 0

آیین نامه تشییع شهدای گمنام 1

آیین نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام شهدای گمنام دانلود فایل WORD آیین نامه برگزاری مراسم ملی تشییع شهدای گمنام شماره ۳۳۱۳/۱/۴۵۸/۶۰۶                  ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ مدیر مسئول محترم روزنامه رسمی کشور برابر ماده ۲ و بند «ز» ماده ۷ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه...

آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دفاع مقدس 0

آیین نامه پژوهشی دفاع مقدس 1

آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس دانلود فایل WORD آیین نامه ساماندهی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دفاع مقدس شماره۴۵۸/۵۷۸         ۱۴۰۱/۵/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام برابر ماده ۲  و بند (ز) ماده ۷  اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)...

آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس 0

آیین نامه حفاظت دفاع مقدس 1

آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس دفاع مقدس دانلود فایل WORD آیین نامه حفاظت و مرمت یادمان های دفاع مقدس شماره۴۵۸/۵۷۷          ۱۴۰۱/۵/۱۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با احترام برابر ماده ۲  و بند (ز) ماده ۷  اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)...