دسته: رایانه ای

رایانه ای

رایانه ای

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی 0

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی 1

پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی قمار دانلود فایل WORD پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی شماره۱۰۶۹۱۶                  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ قوه قضائیه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها 0

آیین نامه استخراج رمز دارایی 1

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها رمز دارایی رمز ارز دانلود فایل WORD آیین نامه استخراج رمز دارایی ها شماره ۱۵۱۴۵۵/ت ۵۹۳۶۸هـ                                       ۱۴۰۱/۸/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت اقتصادی رئیس...