دسته: شهرسازی

شهرسازی

شهرسازی

‌اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها 0

‌اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها 1

‌اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها سازندگی روستاها دانلود فایل WORD ‌اساسنامه طرح جهاد سازندگي روستاها 1358.06.27 مقدمه با پيروزي مرحله اول انقلاب اسلامي ايران به رهبري قاطعانه امام خميني و شركت وسيع مردم در بر انداختن نظام استبدادي، مرحله دوم آن در جهت‌ايجاد نظام توحيدي آغاز گرديده است، به منظور سرعت بخشيدن به چنين حركتي، جهاد سازندگي به خواست گروه‌هاي...

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان 0

اساسنامه شرکت عمران شهر مهرگان 1

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان شهر مهرگان دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان شماره ۲۲۸۱۱۷/ت۶۰۲۵۲هـ           ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره ۷۸۶۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۲ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ، اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان...

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان 0

اساسنامه شرکت عمران شهر گلمان 1

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان شهر گلمان دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان شماره ۲۲۸۰۴۵/ت۵۹۳۵۴هـ                ۱۴۰۱/۱۲/۹ وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسات ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۱۱/۹ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۰۲۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون زمین شـهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان...

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 0

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین 1

ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین دانلود فایل WORD ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شماره ۶۰۵۷۵/۱۴۹۲۹۷            ۱۴۰۱/۸/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی