دسته: فرهنگ و هنر

قانون اساسنامه كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران 0

قانون اساسنامه كتابخانه ملی 1

قانون اساسنامه كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران كتابخانه ملی دانلود فایل WORD قانون اساسنامه كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ماده (1): تعريف كتابخانه ملي كتابخانه ملی جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملی ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زيرنظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران...

آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم 0

ساماندهی و نظارت بر سالن نمایش فیلم 1

آیین­ نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن نمایش فیلم سالن نمایش فیلم دانلود فایل WORD آیین نامه ایجاد، ساماندهی و نظارت بر سالن های نمایش فیلم شماره۱۵۳۷۲۰/ت۵۶۱۵۴هـ           ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد شماره ۹۷/۳۹۰۵۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ وزارت فرهنگ و...