دسته: مالیات

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 0

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان 1

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پایانه فروشگاهی دانلود فایل WORD قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شماره۱۱۳/۶۲۸۹۷           ۱۳۹۸/۸/۱۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره۲۱۵۵۸۹/۵۱۴۷۳ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پایانه های...

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 0

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت 1

‌ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراي اسلامي (با آخرين اصلاحات) درآمدهاي دولت دانلود فایل WORD قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ماده ۱- الف – نصاب‌هاي مذكور در بند (‌الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به...

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور 0

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور 1

قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور قوانین مالیاتی دانلود فایل WORD قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور شماره۳۷/۱۴۷۵۰                ۱۳۹۶/۲/۳۰ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده...

قانون مالیات بر ارزش افزوده 0

قانون مالیات بر ارزش افزوده 1

قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود فایل WORD قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل اول- تعاریف و کلیات ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند: الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛