دسته: مدنی

مدنی

مدنی

‌قانون راجع به اموال بلاصاحب 0

‌قانون راجع به اموال بلاصاحب 1

‌قانون راجع به اموال بلاصاحب ‌اموال بلاصاحب دانلود فایل WORD ‌قانون راجع به اموال بلاصاحب ‌مصوب 16 اردیبهشت ماه 1313 شمسی ‌ماده اول – نسبت به اموال متوفایی که وراث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آنها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.

قانون مدنی 0

قانون مدنی 1

قانون مدنی دانلود فایل WORD قانون مدنی مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي مقدمه در انتشار وآثار و اجراء قوانين به طورعموم ماده 1 – مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ...

قانون روابط موجر و مستاجر  1356 0

قانون روابط موجر و مستاجر  1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356.5.2 دانلود فایل WORD قانون روابط موجر و مستأجر 1356 فصل اول – کلیات ماده 1 – هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف، متصرف بر حسب تراضی ‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا...