دسته: مناطق آزاد

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی 1 0

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی 1

قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی  و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی منطقه آزاد تجاری دانلود فایل WORD قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی شماره۱۱۹/۱۷۸۳۰               ۱۴۰۰/۳/۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۲۳۹/۴۱۶۴۷...

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین 0

اساسنامه سازمان منطقه آزاد قصرشیرین 1

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین منطقه آزاد قصرشیرین دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین شماره ۱۹۷۸۵۸/ت ۶۰۰۸۷هـ                                     ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه­ های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۲۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق...

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان 0

اساسنامه سازمان منطقه آزاد سیستان 1

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان منطقه آزاد سیستان دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان  شماره ۱۹۷۸۶۵/ت ۶۰۰۸۷هـ                                        ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ­های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۲۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق...

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر 0

اساسنامه سازمان منطقه آزاد بوشهر 1

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر منطقه آزاد بوشهر دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر شماره ۱۹۷۸۷۵/ت ۶۰۰۸۷هـ                             ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه­ های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۲۰۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ دبیرخانه شورای عالی مناطق...

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان 0

منطقه آزاد بانه مریوان 1

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان منطقه آزاد بانه مریوان دانلود فایل WORD اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان شماره ۱۹۷۸۳۷/ت ۶۰۰۸۷هـ                                 ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه­ های ۱۴۰۱/۵/۱۹ و ۱۴۰۱/۸/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۱۲/۱۰/۲۰۳۲ مورخ...

اساسنامه شرکت هواپيمايي کيش (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت هواپيمايي کيش 1

اساسنامه شرکت هواپيمايي کيش (سهامي خاص) هواپيمايي کيش دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت هواپيمايي کيش (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۹۹/ت۵۱۶۰۱هـ                        ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شوراي-عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد بند (ب) ماده (۴) و...

اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت آب کيش 1

اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) شرکت آب کيش دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کيش (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۴۹/ت۵۱۶۰۰هـ                       ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شـوراي عالي مناطق آزاد تجـاري ـ صنعتي...

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه ماکو (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه ماکو 1

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه ماکو (سهامي خاص) توسعه ماکو دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه ماکو (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۹۰/ت۵۱۶۰۷هـ                     ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به...

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش 1

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش (سهامي خاص) توسعه کيش دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۹۵/ت۵۱۵۹۹هـ                      ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شـوراي...

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص) 0

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه انزلي 1

اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص) توسعه انزلي دانلود فایل WORD اساسنامه شرکت سرمايه گذاري و توسعه انزلي (سهامي خاص) شماره۱۰۶۳۴۴/ت۵۱۶۰۶هـ                              ۱۶/۸/۱۳۹۴ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي هيأت وزيران در جلسات ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ و ۷/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۴۷۷۴/۱۰/۹۳۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ شـوراي عالي منـاطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به...