دسته: وکالت

وکالت

وکالت

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری 0

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 1

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری وکلا دانلود فایل WORD لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ‌ماده 1 – کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. ‌در نقاطی که کانون وکلاء وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه حداقل 60 نفر وکیل دادگستری به شغل...

آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری 0

آیین نامه «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» 1

آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» تعرفه حق الوکاله دانلود فایل WORD آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری شماره۹۰۰۰/۲۷۹۵/۱۰۰                   ۱۳۹۹/۱/۱۶ جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹...