دسته: کیفری

کیفری

کیفری

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 0

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 1

آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور سازمان زندان ها دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور شماره۹۰۰۰/۱۴۴۶۲/۱۰۰            ۱۴۰۰/۲/۲۸ جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۳۹/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «سازمان...

قانون مبارزه با پولشویی و وظایف سازمان امورمالیاتی 0

قانون مبارزه با پولشویی 1

قانون مبارزه با پولشویی و وظایف سازمان امورمالیاتی دانلود فایل WORD قانون مبارزه با پولشویی و وظایف سازمان امورمالیاتی قانون مبارزه با پولشویی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 183497/258 مورخ 24/11/1386 مجلس...

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع 0

چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع 1

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع دانلود فایل WORD آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع شماره۹۰۰۰/۵۴۴۷/۱۰۰              ۱۳۹۶/۲/۱۳ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر آیین نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۵۴۱۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری...

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن 0

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 1

قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دانلود فایل WORD قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن شماره۳۷۹/۶۲۸۵۹          ۱۳۹۸/۸/۱۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و...

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 0

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دانلود فایل WORD قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شماره۶۶۵/۱۲۵۳۸    ۱۳۹۹/۳/۱۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که با عنوان طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری به مجلس شورای اسلامی...