دسته: امنیت بین الملل

موافقتنامه توسعه مدیریت اطلاعات بلایا 1 0

موافقتنامه توسعه مدیریت اطلاعات بلایا 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا شماره۴۹۸/۹۱۴۶۸         ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۶۷۸۳/۵۵۶۵۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۲ در اجرای اصل...

قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان 0

تحدید حدود مرز دريايي ايران عمان 1

قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان مرز دريايي ايران عمان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين ايران و عمان شماره۶۰۸/۱۶۸۷۲                                                         ۱۳۹۵/۳/۲۲ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره...

قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر 0

همکاري در زمينه امنيت درياي خزر 1

قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر امنيت درياي خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر شماره۲۳۲۶۹/۱۸۷          ۹/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۷۹۲۰۳/۴۸۵۳۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي...

قانون موافقتنامه همکاري ايران و چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي 0

مبارزه با جرائم فراملي ايران چين 1

قانون موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي جرائم فراملي ايران چين دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاري بين ايران و چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي شماره۲۱۶۸۲/۳۸۴            ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۴/۴۹۴۲۶ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲...

قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه 0

همکاري وزارت کشور ايران روسيه 1

قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه وزارت کشور ايران روسيه دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور ايران و وزارت کشور روسيه شماره۵۳۱۶۰/۲۶۶                     ۲۵/۸/۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره...

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به¬ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا 0

موافقتنامه ایران و یونسکو بر کاهش خطرپذیری بلایا 1

قانون موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب­آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران، به­ عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا دانلود...

قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر 0

مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر 1

قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته  در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت  در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹(۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) دانلود فایل WORD قانون سند الحاقی(پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر شماره۱۱/۳۶۷۱۱ـ۱۲۲           ۱۴۰۱/۴/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای...