دسته: سرمایه گذاری متقابل

سرمایه گذاری متقابل

سرمایه گذاری متقابل

سرمایه گذاری ایران مجارستان 1 0

سرمایه گذاری ایران مجارستان 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان سرمایه گذاری ایران مجارستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران مجارستان شماره۳۷۳/۶۲۸۸۴ ۱۳۹۸/۸/۱۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۴۹۴۱/۱۳۵۵۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ در اجرای اصل...

قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای 0

تعهدات ایران در سازمان همکاری شانگهای 1

قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای همکاری شانگهای دانلود فایل WORD قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای شماره۱۱/۱۱۰۵۴۰ـ۸۶۷  ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۰۸۰۴/۱۹۹۸۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ مطابق...

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای 0

قانون الحاق ایران به سازمان شانگهای 1

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای سازمان شانگهای دانلود فایل WORD قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای شماره۱۰۶۴۱۹     ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۶۰۳۳۱/۱۱۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران...

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 0

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی دانلود فایل WORD قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول – تعاریف ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد:‌ سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی...

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 0

موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 1

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر همکاری اقتصادی و تجاری شماره۱۱/۹۷۲۳۰ـ۱۲۹             ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۳/۷۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ سرمایه گذاری ایران لوکزامبورگ دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ شماره۲۸۳/۲۰۲۵۱           ۱۳۹۸/۳/۱۹ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران چک 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک سرمایه گذاری ایران چک دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک شماره۳۷۶/۳۳۳۶۶                           ۱۳۹۸/۴/۲۵ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق 0

موافقتنامه سرمایه گذاری ایران عراق 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق سرمایه گذاری ایران عراق دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق شماره۳۱۲/۱۳۲۷۹                          ۱۳۹۹/۳/۲۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به...

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه 0

حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران و نیکاراگوئه 1

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و نیکاراگوئه حمایت متقابل از سرمایه گذاری دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری ایران و نیکاراگوئه شماره۱۱/۹۱۸۴۴ـ۴۲۱                                              ۱۴۰۱/۹/۲۶ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۸۲۶۵/۱۱۷۹۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ مطابق اصل یکصد و بیست...