دسته: علم و فرهنگ

مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 1 0

مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 1

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی تحلیل سامانه های کاربردی دانلود فایل WORD قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی شماره۲۵/۴۷۶۷۲          ۱۳۹۹/۷/۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۹۴۲/۲۲۵۱ مورخ...

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 0

مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی 1

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی دانلود فایل WORD قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی شماره۲۵/۴۷۶۷۲             ۱۳۹۹/۷/۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۳۹۴۲/۲۲۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۱/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست  وسوم...