دسته: مالیات مضاعف

موافقتنامه ايران عراق ماليات مضاعف 1 0

موافقتنامه ايران عراق ماليات مضاعف 1

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه ايران عراق ماليات مضاعف دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه بين ايران و عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف شماره۲۱۶۶۹/۱۲۰          ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي...

قانون عضویت در مجمع مقامات مالیاتی 1 0

قانون عضویت در مجمع مقامات مالیاتی 1

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مجمع مقامات مالیاتی دانلود فایل WORD قانون عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی شماره۲۵۴/۷۸۵۰۲                     ۱۳۹۶/۹/۱۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۴۰۳۳/۱۶۴۷۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ...

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی 0

اخذ مالیات مضاعف ایران مجارستان 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی مالیات مضاعف ایران مجارستان دانلود فایل WORD موافقتنامه ایران و مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف شماره۱۶۶/۷۶۳۰۳                  ۱۳۹۵/۱۰/۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۲۸۰۵/۱۶۴۵۸۷...

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتکل) الحاقي آن 0

اخذ ماليات مضاعف ايران کنيا 1

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران و دولت جمهوري‌کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه و تشريفات(پروتکل) الحاقي آن ماليات مضاعف ايران کنيا دانلود فایل WORD موافقتنامه ‌ايران و کنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف شماره۱۷۸۰۵/۱۳۵                            ۱۷/۳/۱۳۹۴ حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري...

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه 0

اخذ ماليات مضاعف ايران عراق 1

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالياتهاي بردرآمد و سرمايه ماليات مضاعف ايران عراق دانلود فایل WORD موافقتنامه ايران و عراق به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف شماره۲۱۶۶۹/۱۲۰                             ...

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد 0

اخذ مالیات مضاعف ایران اسلواک 1

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد مالیات مضاعف ایران اسلواک دانلود فایل WORD موافقتنامه ایران و اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف شماره۱۶۷/۷۷۹۶۱                                                                                         ۱۳۹۵/۱۰/۷ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری...