دسته: معاضدت حقوقی متقابل

معاضدت حقوقی متقابل

معاضدت حقوقی متقابل

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی 0

موافقتنامه مدنی تجاری ايران امارات 1

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی مدنی تجاری ايران امارات دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضائي در موضوعات مدني و تجاري ايران و امارات متحده عربي شماره 73568/454                                ...

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل 0

معاهده معاضدت حقوقی ایران برزیل 1

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل معاضدت حقوقی ایران برزیل دانلود فایل WORD قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل شماره۱۱/۲۵۴۵۳ـ۱۱۶             ۱۴۰۱/۳/۲۸ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف...

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی 0

موافقتنامه معاضدت ایران روسیه در پرونده های مدنی و جزائی 1

قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی معاضدت ایران روسیه دانلود فایل WORD قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزائی شماره۱۱/۱۶۹۲۳ـ ۱۲۰      ۱۴۰۱/۳/۲ حجت الاسلام والمسلمین...

موافقتنامه ایران و قزاقستان در معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی 0

موافقتنامه ایران و قزاقستان در معاضدت حقوقی 1

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی موافقتنامه ایران و قزاقستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه ایران و قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی شماره۱۱/۷۶۷۰۰ـ۳۰۹ ۱۴۰۱/۸/۱۱ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۷۸۲۱/۶۰۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ مطابق...