دسته: منابع طبیعی بین الملل

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند 0

آلودگی دريايی ناشی از تخليه پسماند 1

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به تشريفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسيون پيشگيری از آلودگی دريايی ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱) (به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸)) پسماند دانلود فایل WORD کنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند شماره۵۳۹۴۸/۴۹۶                                         ۲۸/۷/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم...

قانون الحاق تشريفات (پروتكل) آمادگی، واکنش و همكاری منطقه ‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط ‌زيست دريايی دريای خزر 0

پروتكل مبارزه با سوانح آلودگی نفتی دريای خزر 1

قانون الحاق تشريفات (پروتكل) آمادگی، واکنش و همكاری منطقه ‌ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط ‌زيست دريايی دريای خزر آلودگی نفتی دانلود فایل WORD كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر شماره 30657/72                                        6/6/1391 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران       عطف به نامه شماره 217368/47539...

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهينه از منابع زنده آبی دريای خزر 0

بهره برداری از منابع زنده دريای خزر 1

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهينه از منابع زنده دريای خزر منابع زنده دريای خزر دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر شماره۱۰۷۷/۵۹۲                           ۱۷/۱/۱۳۹۵ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۴۵۷۶۲/۵۱۸۰۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم...

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان 0

قرنطینه گیاهی ایران صربستان 1

قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان قرنطینه گیاهی ایران صربستان دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی ایران و صربستان شماره۱۲۷/۱۲۸۴۶              ۱۴۰۰/۲/۲۲ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی عطف به نامه شماره ۵۶۳۱۹/۶۹۰۴۱ مورخ...